Industriële productie lijkt bodem te hebben bereikt

Het hoofdindexcijfer van de PMI steeg van 48.9 in januari naar 49.3 in februari en wijst daarmee op de kleinste verslechtering van bedrijfsomstandigheden in 13 maanden.

Het hoofdindexcijfer van de PMI steeg van 48.9 in januari naar 49.3 in februari en wijst daarmee op de kleinste verslechtering van bedrijfsomstandigheden in 13 maanden.

Er was in februari sprake van een slechts geringe verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector, waarbij de hoofdindex van de PMI net onder de geen-veranderingsgrens van 50.0 uit kwam en het hoogst was in iets meer dan een jaar.

Betere vooruitzichten

Het hogere PMI-cijfer was het gevolg van een minder grote productiedaling en een hernieuwde groei van de werkgelegenheid. Het aantal nieuwe orders, de materiaalvoorraad en de levertijden hadden daarentegen een negatieve impact op de hoofdindex. De bedrijven maakten melding van een verbetering van de vooruitzichten voor het komende jaar.

Industrie nog niet uit de problemen

“De kleine verbetering van de Nevi Inkoopmanagersindex bevestigt onze verwachting dat de industriële productie ongeveer de bodem heeft bereikt en in de loop van dit jaar geleidelijk kan herstellen”, schrijft Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactioneel commentaar op de Nevi PMI deze maand. “In sommige branches, zoals de machine-industrie, zijn al tekenen van herstel zichtbaar. De situatie lijkt ernstiger voor energie-intensieve branches, zoals de chemische industrie en de basismetaalindustrie. In 2023 daalde de productie in deze branches met respectievelijk 13 en 20 procent.

Door de hoge energieprijzen in Europa staat de concurrentiepositie van bedrijven in deze industrieën onder druk. Voor industriële bedrijven in de EU zijn de elektriciteitsprijzen zelfs drie keer zo hoog als in de Verenigde Staten en twee keer zo hoog als in China. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat de energie-intensieve industriële branches op korte of middellange termijn geheel zullen herstellen.”

Kleine stijging buitenlandse vraag

De tendens van lagere orderaantallen die al sinds augustus 2022 zichtbaar is, zette zich in februari voort. Dit werd vaak toegeschreven aan de moeilijke economische omstandigheden en de matte klantvraag. De daling was echter beperkt en de buitenlandse vraag naar in Nederland geproduceerde goederen steeg deze maand juist. Deze stijging was klein, maar was wel de eerste stijging van het aantal export- orders in negentien maanden.

Voorraadniveaus

De productie werd in februari enigszins verlaagd en hiermee komt de huidige periode van krimp op twaalf maanden. De productiedaling was de kleinste in deze periode. Er was bij de Nederlandse productiebedrijven opnieuw sprake van maatregelen om de voorraadniveaus te verlagen. Er waren in februari minder inkoopactiviteiten en ook de materiaalvoorraad was opnieuw kleiner, als gevolg van aanhoudende bezorgdheid over het huidige zwakke economische klimaat.

De daling van de inkoopactiviteiten leidde ertoe dat de leveranciers in februari voldoende capaciteit hadden om hun orders te vervullen, wat bleek uit een verbetering van de prestatie van leveranciers. De verkorting van de levertijden was echter beperkt en sommige bedrijven maakten melding van verstoring van de toeleveringsketens in de Rode Zee en van personeelstekorten.

Meer personeel

Voor het eerst sinds mei vorig jaar breidden de Nederlandse producenten hun personeelsbestanden uit. De panelleden maakten melding van grotere investeringen in personeel, om nieuwe fulltime vacatures op te vullen. De banengroei was echter gering. De matte vraag en grotere personeelsbestanden zorgden in februari opnieuw voor een daling van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. De daling van de achterstanden was fors en groter dan in januari.

Kostendruk

De kostendruk in de Nederlandse productiesector was in februari opnieuw lager. De inkoopprijzen daalden aanzienlijk, al was dit wel de kleinste daling bijna een jaar. Tegelijkertijd verhoogden de productiebedrijven hun gemiddelde verkoopprijzen, zij het in geringe mate. Ondanks de verdere verslechtering van de bedrijfs- omstandigheden in de Nederlandse industrie, groeide in februari het optimisme over de productievooruitzichten naar het hoogste niveau in twaalf maanden. De positieve stemming was het gevolg van optimisme over de groei, geplande uitbreidingen van het productassortiment en de hoop op verbetering van de wereldwijde economische omstandigheden.

Lees hier het gehele rapport

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Inkoopmanagers industrie optimistisch gestemd over 2024

01-02 Het hoofdindexcijfer steeg van 44.8 in december naar 48.9 in januari en wijst daarmee…

Bedrijf en Economie

Met vrijwel alle seinen op rood hoopt industrie op zachte landing in 2024

02-01 De bedrijven verkleinden in december wederom de productieomvang, terwijl het aantal ontvangen nieuwe orders…

Bedrijf en Economie

Productieomvang blijft fors dalen

01-11 Deze verslechtering was echter iets minder groot dan in september, toen het cijfer 43.6…

Bedrijf en Economie

Industrie zet mes in productie en banen

02-10 De overcapaciteit werd verder duidelijk uit een aanzienlijke daling van de achterstanden en de…

Bedrijf en Economie

Grootste krimp werkgelegenheid in bijna 3 jaar

01-09 De productieomvang nam wederom af, zij het in de kleinste mate in zes maanden.…

Bedrijf en Economie

Grootste verslechtering bedrijfsomstandigheden in meer dan drie jaar

03-07 Er was in de Nederlandse productiesector aan het eind van het tweede kwartaal opnieuw…

Bedrijf en Economie

Snelle daling aantal nieuwe orders

01-06 De daling is de negende achtereenvolgende verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector.…

Bedrijf en Economie

Snelle afname levertijden

03-05 De inkoopactiviteiten namen opnieuw af en de voorraad ingekochte materialen daalde voor de derde…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV