Grootste groei in meer dan 6 jaar

0
450

De Nevi PMI is gestegen van 57.6 in mei naar 58.6 in juni. Dit wijst op de grootste groei van de industrie in 74 maanden. De productieomvang nam toe in de grootste mate in 4 maanden. Het aantal nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland steeg fors. Als gevolg van de hogere productievereisten nam de werkgelegenheid aanzienlijk toe.

De inkoopprijsinflatie bleef hoog, maar was wel lager dan vorige maand. De minder grote inkoopprijsinflatie leidde ertoe dat de verhogingen van de verkoopprijzen voor de derde maand op rij minder groot waren dan de maand ervoor. Toch bleef de verkoopprijsinflatie aanzienlijk.

De levertijden namen in de grootste mate toe sinds april 2011 en de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk steeg licht. De inkoopactiviteiten namen in de grootste mate toe in drie maanden en de voorraad ingekochte materialen steeg in lichte mate. Tot slot was er veel vertrouwen in de vooruitzichten voor de industrie, al was dit optimisme iets minder groot dan in mei.

Sterke supply chain
Volgens hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele wijst alles er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geïnvesteerd, nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hij legt uit: “De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geïnvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriële bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit.”