Hannover Messe toont concrete toepassingen van Industrie 4.0

0

Op de Hannover Messe (25 tot en met 29 april) zal dit jaar een recordaantal van maar liefst honderd concrete toepassingen van Industrie 4.0 te zien zijn. “Hiermee tonen we aan dat een door netwerken verbonden industrie geen toekomstvisie meer is; deze is al realiteit. Industrie 4.0 wordt in steeds meer fabrieken toegepast”, aldus Jochen Köckler namens beursorganisator Deutsche Messe.

‘Integrated Industry–Discover Solutions’ luidt dan ook het centrale thema van de belangrijkste industriebeurs ter wereld. Oplossingen voor de digitalisering van fabrieken en energiesystemen zullen het beursbeeld bepalen. Er worden 200.000 bezoekers uit 100 landen verwacht, die de noviteiten en oplossingen kunnen zien van 5.000 ondernemingen die zich in hun stands presenteren. Meer dan 1.000 forums, workshops, seminars en networking events gaan over onderwerpen als additive manufacturing, oplossingen voor licht bouwen, predictive maintenance en robotica.

Regeringen en vertegenwoordigers uit de bedrijfstakken over de hele wereld stimuleren producerende ondernemingen om hun machines en informatiesystemen te laten aansluiten op de netwerken van partners in de eigen bedrijfstak en van klanten. Deze synchronisatie maakt dat ondernemingen kleine series producten net zo efficiënt kunnen vervaardigen als dat bij massaproducten het geval is. Ondernemingen die zich niet bij deze trend aansluiten, zullen vroeg of laat hun concurrentievermogen verliezen, zo is de overtuiging van velen.

Köckler: “Om te blijven concurreren, dienen ondernemingen zich bewust te worden van het potentieel van digitalisering en dit volledig te benutten. Hoe dat gaat, zal de Hannover Messe 2016 laten zien. Met de concrete oplossingen die worden getoond op het gebied van Industrie 4.0, kunnen marktdeelnemers hun concurrentiekracht vergroten.”

Intelligente energiesystemen
In Hannover ervaren bezoekers uit producerende bedrijven hoe ze hun productiefaciliteiten stap voor stap kunnen uitbouwen tot een fabriek volgens Industrie 4.0. Bezoekers uit energiebedrijven ontdekken technische oplossingen voor intelligente energiesystemen.

De wereld van opwekking, verdeling en verbruik van energie was nog nooit zo complex als nu. Het energiesysteem van de toekomst heeft oplossingen nodig met steeds kleinere delen, die via een intelligent systeem op elkaar reageren. Stroom is in toenemende mate afkomstig van decentrale producenten. Deze moeten binnen netwerken worden aangesloten. Ook opslag en verdeling van energie moeten in de toekomst digitaal worden bestuurd. Netwerken voor stroom en voor gegevens worden geïntegreerd. “Onder het motto ‘Integrated Energy’ staan oplossingen centraal voor de vorming van netwerken binnen de hele energieketen van opwekking, transport, distributie en opslag, inclusief alternatieve mobiliteitsoplossingen”, aldus Köckler.

Predictive maintenance
In de afgelopen jaren heeft de Hannover Messe de weg naar het tijdperk van Industrie 4.0. vrijgemaakt. Zelden heeft een technische ontwikkeling zich zo effectief en snel verspreid. Wat tot dusver slechts een visie was, is dit jaar al in echt werkende installaties tastbare realiteit. Deze trend zal tijdens de komende Hannover Messe verder worden versneld. Het gaat daarbij niet alleen om de technologieën, maar ook om de daaruit voortkomende nieuwe verdienmodellen.

Een voorbeeld: met behulp van Predictive Maintenance kan noodzakelijk onderhoud worden voorspeld. Daarvoor worden in machines sensoren ingebouwd die het binnenkort noodzakelijke onderhoud automatisch melden. Aan de hand van deze gegevens kan de producent van de machine in een vroeg stadium onderhoud aanbieden en zo zijn inkomsten uit serviceactiviteiten verbeteren. Köckler: “In het nieuwe speciale beursgedeelte  Predictive Maintenance 4.0 maken we duidelijk: Discover Solutions heeft niet alleen betrekking op technologische oplossingen, maar ook op de nieuwe zakelijke mogelijkheden die daardoor ontstaan.”

De Hannover Messe verenigt vijf vakbeurzen op één plaats:

Industrial Automation
Energy
Digital Factory
Industrial Supply
Research & Technology.

De centrale thema’s zijn industriële automatisering en informatietechniek, energie- en milieutechnologieën, innovatieve toeleveringsoplossingen, alsmede onderzoek en ontwikkeling. De Hannover Messe vindt plaats  van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 April in het beurscomplex van Hannover. De beurs is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Zie voor alle overige informatie de uitgebreide beurswebsite.