Herstel pensioenfondsen metaal en metalektro stagneert

0

Het herstel van de pensioenfondsen PME (metalektro) en PMT (metaal & techniek) stagneert. Daarmee is het gevaar voor een verlaging van de pensioenen nog niet geweken.

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal licht gestegen van 100,1% naar 101,1%. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 101,6% tot 100,3%. De rente bleef vrijwel onveranderd, waardoor de belangrijke motor voor stijging van de dekkingsgraad stilviel. Daarnaast nam in de loop van het kwartaal de onzekerheid op de financiële markten toe, met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,9%.

Kans op verlaging blijft aanwezig
Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Na de goede dekkingsgraadontwikkeling in 2017, zien we het verdere herstel nu wat stagneren. Eind 2019 moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal 104,3% zijn. Zolang we daar onder zitten, kunnen we een verlaging van de pensioenen in 2020 niet uitsluiten. De huidige stagnatie moet dus niet al te lang duren, want dat kunnen we nu niet gebruiken.”

Reserves PMT nog niet op vereiste niveau
Ondanks het feit, dat vanuit financieel oogpunt bezien, 2017 een goed jaar was voor PMT is de kans op mogelijke onvoorwaardelijke korting van de pensioenen eind 2019 nog aanwezig. “In 2017 heeft de dekkingsgraad een mooie ontwikkeling laten zien tot boven de 100%. Nu zien we een stabilisatie van de dekkingsgraad”, zegt Jos Brocken,  (werknemers)voorzitter van PMT. “Dat kunnen we nu eigenlijk niet gebruiken want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%.”

De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal gestegen van 100,6% naar 101,5%. De actuele dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 102,2% naar 101,5%. De rente bleef per saldo vrijwel onveranderd, waardoor een belangrijke kracht achter een dekkingsgraadstijging achterwege bleef. Daarnaast nam in februari de onzekerheid op de financiële markten toe met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,6%.

De voorzitters van PMT, Jos Brocken en Benne van Popta: “Er zijn heel veel combinaties van veranderingen in rente en aandelenrendementen mogelijk, die leiden tot een stijging van de dekkingsgraad. Maar óók veel combinaties, met een tegengesteld effect. Korten of niet, dat is eerlijk gezegd nog steeds de vraag, met nog steeds een onzeker antwoord.”