Herziene editie Handboek Risicobeheersing verschenen

De vierde druk van het Handboek Risicobeheersing is zojuist verschenen bij Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch. Deze volledig herziene editie van het standaardwerk voor het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bevat verschillende wijzigingen en aanvullingen.

t Handboek Risicobeheersing is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is.

In het boek worden vier zaken belicht. Allereerst de eisen waaraan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet voldoen en inzichten in de achtergronden van de RI&E. Daarnaast bevat het boek een duidelijk stappenplan voor het uitvoeren van de RI&E. Elke stap wordt uitvoerig beschreven met daarin verschillende keuzemogelijkheden.

Weging risico’s

Ook komt aan bod de weging van de grootte van de risico’s, waarbij verschil gemaakt wordt tussen concrete werkplekrisico’s, beleidszaken en wettelijke verplichtingen. Een werkwijze wordt gepresenteerd om in het plan van aanpak die weging op hoofdlijnen of juist gedifferentieerd op te nemen. Tot slot is er aandacht voor de relatie tussen de RI&E en de trendanalyse van ongevallen.

Wijzigingen en aanvullingen

De wijzigingen en aanvullingen in deze nieuwe editie zijn onder andere:

  • De nieuwe eisen die aan de gecertificeerde arbokerndeskundigen worden gesteld met betrekking tot het toetsen van de RI&E. En wat dit betekent voor de eisen die aan een RI&E worden gesteld.
  • De verschillen tussen algemene RI&E’s, thema-RI&E’s en verdiepende RI&E’s.
  • De meest voorkomende grondoorzaken en de zogenaamde basisrisicofactoren van risico’s worden uitvoerig belicht.
  • Het belang van een goede organisatiestructuur is beschreven, met name de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevenden.
  • De relatie tussen AVG en RI&E is aan de orde gesteld.
  • Voorbeelden zijn gegeven van eenvoudige maatregelen om het risico te reduceren.
  • De risico-inventarisatie van gevaarlijke stoffen is uitgebreider beschreven.
  • Tot slot zijn de meest voorkomende valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E beschreven.

Het Handboek Risicobeheersing is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is. Dit betreft preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, KAM-functionarissen, SHE-medewerkers en OR-leden. Daarnaast kan het boek gebruikt worden voor arbo- en veiligheidskundige opleidingen. Ook is het een nuttig naslagwerk voor het management dat uiteindelijk een beslissing moet nemen over de werkwijze van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Herziene editie Handboek Risicobeheersing

20-04 Bij Kerckebosch Uitgeverij is de derde herziene editie van het Handboek Risicobeheersing verschenen. Het…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?