Herziene editie Handboek Risicobeheersing

0

Bij Kerckebosch Uitgeverij is de derde herziene editie van het Handboek Risicobeheersing verschenen. Het boek is al jarenlang een bewezen praktisch naslagwerk voor het maken van een RI&E.

In het boek worden vier zaken belicht: De eisen waaraan een risico-inventarisatie en -evaluatie moet voldoen en inzichten in de achtergronden van de RI&E; een duidelijk stappenplan voor het uitvoeren van de RI&E; de weging van de grootte van de risico’s; de relatie tussen de RI&E en de trendanalyse van ongevallen.

Tevens zijn in deze nieuwe editie nieuwe inzichten beschreven, zoals: de aanvullende eisen die vanuit ISO 45001 aan de RI&E worden gesteld; Arbowetswijziging in 2017 t.a.v. onder meer de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de ondernemingsraad; het belang van het goed regelen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevenden als fundament van een goed arbobeleid; het verkrijgen van een grotere medewerkersbetrokkenheid bij het uitvoeren van een RI&E; de samenhang tussen arbo & milieu; de uitbreiding van de boeteregeling naar arboprofessionals. Het Handboek Risicobeheersing is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is.