Hoe handhaaf je veiligheid op de industriële werkvloer?

Het creëren van veiligheid op de industriële werkvloer is vanzelfsprekend van groot belang voor zowel werknemers, werkgevers als de (woon)omgeving. Iedere bedrijfstak kent strenge protocollen wanneer het aankomt op het uitvoeren van potentieel risicovolle handelingen.

Op de werkvloer zijn er tal van risicovolle situaties waaromtrent goede veiligheidsvoorschriften en maatregelen in acht moeten worden genomen

Daarnaast is de veiligheid van de medewerkers vastgelegd binnen de Arbo wetgeving. Hoe handhaaf je echter de veiligheid op de industriële werkvloer?

Risicoanalyse

Binnen de zware industrie is het uitvoeren van een terugkerende risicoanalyse enorm belangrijk. Het creëren van een veilige werkomgeving begint bij het vastleggen en identificeren van de uiteenlopende potentiële gevaren. Werkgevers moeten een gedetailleerde risicoanalyse uitvoeren om alle mogelijke risico’s in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te nemen om deze risico’s te minimaliseren. Dit kan onder meer door middel van technische maatregelen, zoals het installeren van veiligheidsapparatuur en het markeren van gevaarlijke zones, maar ook door middel van organisatorische maatregelen, zoals het opstellen van veiligheidsprocedures en het trainen van werknemers.

Training werknemers

Het is belangrijk dat werknemers opgeleid en getraind worden in de bestaande veiligheidsprocedures en de juiste werkwijze. Daarnaast zullen er periodieke herhalingen moeten volgen, zodat de kennis altijd actueel blijft. Werknemers dienen adequaat van de mogelijke gevaren op de hoogte te zijn, voor zowel zichzelf als anderen, en leren hoe ze deze kunnen herkennen en vermijden. Dit kan onder meer door middel van trainingssessies, veiligheidsinstructies en het benoemen van veiligheidscoördinatoren binnen de organisatie. De veiligheidscoördinatoren, die een sturende rol vervullen op gebied van veiligheid, volgen nauwgezette protocollen op, die regelmatig dienen te worden herzien en kunnen op deze wijze de veiligheid waarborgen.

Gevaren op de werkvloer

Op de werkvloer zijn er tal van risicovolle situaties waaromtrent goede veiligheidsvoorschriften en maatregelen in acht moeten worden genomen, zoals:

  • Gevaarlijke stoffen: denk o.a. aan beveiligde opslag, alarmsystemen, goede ventilatie en afzuigsystemen
  • Machines: denk o.a. aan veiligheidssystemen om ongelukken te voorkomen, periodieke inspectie, in bezit zijn van CE keurmerk, scholing personeel
  • Elektra: denk o.a. aan een professionele aanleg en beveiliging van electriciteit en specialisatie hierin van enkele personeelsleden
  • Ladders en stellingen: denk o.a. uitsluitend gebruik van professionele ladders die de veiligheid op hoogte waarborgen, professionele steigerbouw, scholing personeel
  • Brandgevaarlijke situaties: denk aan de aanwezigheid van professioneel blusapparatuur, alarmsystemen, periodieke controle, nooduitgangen, scholing personeel, brandalarm situaties trainen

Scholing van vakkundig personeel, strenge protocollen en herzieningen en aanvullingen hierop, wetgeving en de navolging van de Arbowet, de aanwezigheid van BHV’ers en EHBO’ers; vormen allemaal stuk voor essentiële aspecten van een veilige werkplek. Alles doet er toe, van naleving van de lokale, provinciale en landelijke wetgeving tot de veiligheidskleding van het personeel op de werkvloer bijvoorbeeld.

Tot slot

Het is belangrijk dat naast het nemen van adequate maatregelen, er gewerkt wordt met veilige apparatuur die voldoet aan de Europese wetgeving en standaarden. Helaas geldt dit lang niet altijd voor makelij uit lage loonlanden in het verre oosten, iets wat dus een serieus aandachtspunt vormt.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021