Impulsbudget voor zij-instroom

0

Veel MKB-metaalbedrijven hebben moeite om aan goed gekwalificeerde vakmensen te komen. Daarom stellen Metaalunie, FNV, CNV, de Unie en OOM budget beschikbaar voor projecten die zij-instroom bevorderen.

Er is een ‘impulsbudget’ van 500.000 euro beschikbaar voor projecten die het opleiden en aannemen van zij-instromers bevorderen (denk aan kandidaten uit de Wajong, bijstand of WW, statushouders, doorburgeraars, schoolverlaters zonder diploma of werknemers uit andere sectoren). Gespecialiseerde partijen – zoals gemeenten, UWV, VluchtelingenWerk, re-integratiebureaus en organisaties die zich bezighouden met de in/doorburgering en toeleiding van kandidaten uit de participatiewet – worden uitgenodigd een projectplan in te dienen om zij-instromers duurzaam te plaatsen bij bedrijven in het MKB-metaal.

Voor een bijdrage komen grote en kleine projecten in aanmerking, die voldoen aan verschillende eisen. Tijdens het project moet er bijvoorbeeld aandacht zijn voor de werving, selectie en de opleiding van kandidaten. Er moet worden gezocht naar vacatures/opleidingsplekken bij metaalbedrijven en kandidaten en bedrijven moeten tijdens de opleiding worden begeleid. Verder is het belangrijk dat het project een samenwerking betreft, waarin op zijn minst een projectpartner mee-investeert in euro’s of uren. De projecten moeten in 2019 in uitvoering gaan. Partijen die een bijdrage willen aanvragen uit het impulsbudget, kunnen een projectplan mailen naar zijinstroom@oom.nl.