Impulsbudget voor zij-instroom

Veel MKB-metaalbedrijven hebben moeite om aan goed gekwalificeerde vakmensen te komen. Daarom stellen Metaalunie, FNV, CNV, de Unie en OOM budget beschikbaar voor projecten die zij-instroom bevorderen.

Er is een ‘impulsbudget’ van 500.000 euro beschikbaar voor projecten die het opleiden en aannemen van zij-instromers bevorderen (denk aan kandidaten uit de Wajong, bijstand of WW, statushouders, doorburgeraars, schoolverlaters zonder diploma of werknemers uit andere sectoren). Gespecialiseerde partijen – zoals gemeenten, UWV, VluchtelingenWerk, re-integratiebureaus en organisaties die zich bezighouden met de in/doorburgering en toeleiding van kandidaten uit de participatiewet – worden uitgenodigd een projectplan in te dienen om zij-instromers duurzaam te plaatsen bij bedrijven in het MKB-metaal.

Voor een bijdrage komen grote en kleine projecten in aanmerking, die voldoen aan verschillende eisen. Tijdens het project moet er bijvoorbeeld aandacht zijn voor de werving, selectie en de opleiding van kandidaten. Er moet worden gezocht naar vacatures/opleidingsplekken bij metaalbedrijven en kandidaten en bedrijven moeten tijdens de opleiding worden begeleid. Verder is het belangrijk dat het project een samenwerking betreft, waarin op zijn minst een projectpartner mee-investeert in euro’s of uren. De projecten moeten in 2019 in uitvoering gaan. Partijen die een bijdrage willen aanvragen uit het impulsbudget, kunnen een projectplan mailen naar zijinstroom@oom.nl.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

FNV zet in op koopkrachtreparatie in nieuwe cao Metaal & Techniek

20-12 Dit staat in de cao-krant die FNV Metaal onder de leden heeft verspreid. De…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Bedrijf en Economie

Metaalunie lanceert eigen verkiezingscampagne voor MKB-maakindustrie

01-11 “De campagne richt zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering voor MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV