Industrie wil centrale plek in EU

0

De industrie moet bovenaan de agenda komen te staan van de Europese Unie. Deze oproep doet een brede coalitie van industriële sectoren aan de kandidaten voor de Europese Verkiezingen in 2019. In Nederland hebben onder meer de brancheverenigingen FPT-VIMAG (fabrikanten en leveranciers van werktuigmachines) en VNMI (producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan) zich aangesloten bij deze Industry4Europe coalitie.

Deze coalitie heeft een manifest gepubliceerd in 22 verschillende talen. Hierin roepen ze de toekomstige leden van het Europees Parlement op om de industrie bovenaan de politieke agenda te zetten van het Europees Parlement gedurende de volgende institutionele cyclus (2019-2024). Ook willen ze dat de parlementariërs er bij de volgende Europese Commissie op aan dringen om de industrie op de shortlist te zetten van top prioriteiten van het 5-jarig Werk Programma en een speciale Vice-voorzitter voor Industrie aan te stellen. Ze moeten ervoor zorgen dat de volgende Europese Commissie spoedig een ambitieuze lange termijn EU industriële strategie voorstelt, die duidelijke indicatoren en governance omvat. “Laten we de industrie centraal zetten in de toekomst van Europa”, aldus het manifest.

De coalitie wijst erop dat de industrie met haar competente beroepsbevolking en haar globale reputatie op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid van vitaal belang is voor Europa en zijn welvaart. Vandaag zijn 52 miljoen mensen en hun families in heel Europa direct of indirect tewerkgesteld in industriële sectoren. “Onze toeleveringsketens, die bestaan uit honderdduizenden innovatieve MKB-bedrijven en grotere leveranciers floreren en voeren de Europese industriële excellentie uit over de hele wereld”, aldus het manifest.
Na de financiële crisis in 2008 gingen miljoenen jobs in de industrie verloren. “Zelfs nu zijn we nog ver van de tewerkstellingsniveaus van vóór de crisis en de jobs zijn nog kwetsbaar door verontrustende internationale trends zoals het toenemende protectionisme”, aldus de coalitie. “De Europese Unie heeft nu nood aan een ambitieuze industriële strategie om te helpen concurreren met andere globale regio’s – zoals China, Indië en de VS – die de industrie al helemaal bovenaan gezet hebben op hun politieke agenda. Wij, de ondertekenaars van dit manifest, rekenen op uw steun om ervoor te zorgen dat Europa een hub blijft voor een toonaangevende, slimme, innovatieve en duurzame industrie, die goed is voor alle Europeanen en voor de volgende generaties.”