Infomiddag NEN over nieuwe aanpak Europese staalnormen

0

NEN organiseert op donderdag 16 mei een informatiemiddag over de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector. Hier zal gepraat worden over de aanleiding en het doel van de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector. Deze eerste staalnetwerkmiddag organiseert NEN voor alle mensen die de Europese normen gebruiken in de staalsector. Het gaat om de hele keten van producent tot handelaar voor onder andere damwanden en automotive sector.

Na jarenlange discussie over het voortbestaan van ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization) is besloten om ECISS en twaalf Technische Commissies onder te brengen bij een nieuw op te richten CEN/TC 459 ‘ECISS – European Committee for Iron and Steel Standardization’. Deze nieuwe CEN/TC 459 heeft twaalf Subcommittees opgericht. Dit zijn de voormalige Technische Commissies van ECISS.

Doel herstructurering in Europa
In het kort gaat het om een betere transparantie van het traject voor Europese normontwikkeling en een veel strakkere termijn voor de ontwikkeling van Europese normen. CEN heeft een goed georganiseerd bureau en diverse hulpmiddelen om het driejarige traject van Europese normontwikkeling te begeleiden en te monitoren.

Nederlandse Staalsector
In het verleden hebben veel bedrijven actief bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende Europese normen. Dit gebeurt via de inbreng van leden in een nationale normcommissie. Bij NEN zijn veel nationale normcommissies opgericht voor verschillende onderwerpen in het gevarieerde werkgebied van staal. In de afgelopen jaren nam de activiteit af voor het ontwikkelen van Europese normen. NEN heeft besloten om alle nationale commissies samen te voegen in één nieuwe nationale normcommissie ‘Staal – productie en toepassing’ en hierdoor nieuw enthousiasme, focus en onderlinge betrokkenheid te brengen voor de onderwerpen van de twaalf voormalige ECISS Technische Commissies.

Verwachting
NEN verwacht met deze nieuwe aanpak te komen tot een sterker draagvlak, een grotere betrokkenheid, meer uitwisseling van kennis (over inhoud en proces) en een duidelijkere visie. Ook kan er meer Nederlandse invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de Europese normen voor de staalsector. Aanmelden voor de informatiemiddag kan via NEN Evenementen.