Investeringsbereidheid stijgt, druk op arbeidsmarkt blijft

De druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Maar liefst 30% van de deelnemers aan de Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal heeft meer vast personeel in dienst dan in het tweede kwartaal. De ontwikkeling van de binnenlandse markt is wat minder, maar dat heeft alles met de zomerperiode te maken. Voor het eerst sinds 2008 verwachten ondernemers per saldo meer te gaan investeren en de verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn op het hoogste niveau sinds dat jaar.

Orderpositie binnenland
De binnenlandse orderpositie in het 3e kwartaal groeit door de vakantieperiode eigenlijk nooit of neemt zelfs iets af. Zo ook dit jaar, 34% van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal is toegenomen. De waardering van de binnenlandse orderpositie is op hetzelfde niveau als dat van de eerste twee kwartalen. Meer dan de helft van de ondernemers (54%) geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl maar 8% aangeeft ontevreden te zijn. De verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie voor het vierde kwartaal zijn goed en op het hoogste niveau in tien jaar! 41% van de bedrijven in het MKB-metaal verwacht een beter vierde kwartaal, 8% verwacht een afname van de orderportefeuille.

Orderpositie buitenland
De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille wordt iets positiever beoordeeld dan het tweede kwartaal. Afgezet tegen een jaar geleden is de beoordeling beduidend positiever. Vorig jaar gaf per saldo 5% van de exporterende respondenten aan dat er in het derde kwartaal een afname van de orderpositie was. Dat is dit jaar per saldo 18%. Terwijl de binnenlandse orderontwikkeling de afgelopen jaren een gestage groei laat zien, is die van de export grilliger.

Nu geeft 36% van de exporterende bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben, iets meer dan in het tweede kwartaal. Het aantal bedrijven met een afgenomen orderportefeuille buitenland is met 17% gelijk gebleven. De waardering van de orderportefeuille buitenland is in het derde kwartaal verder afgenomen. In het eerste kwartaal waardeerde per saldo 36% van de bedrijven hun portefeuille positief, in het tweede kwartaal 24% en nu 18%.

De verwachting voor de exportportefeuille voor het vierde kwartaal is positief. 44% van de exporteurs verwacht een groei van de orderportefeuille, terwijl 10% een afname verwacht. Bij 40% van de exporterende bedrijven is het aandeel van de export de laatste twee jaar gelijk gebleven, bij 7% is dit gedaald en bij maar liefst 53% van de respondenten is het export aandeel toegenomen!

Verkoopprijzen
In de twee voorgaande kwartalen van 2017 heeft bijna een kwart van de respondenten de verkoopprijzen verhoogd, zo ook in het derde kwartaal. Uit de Barometer is niet te halen voor welk deel deze prijsverhogingen nodig zijn om een hogere inkoopprijs te compenseren.

Personeel
Bij de enquêtedeelnemers werken gemiddeld 16,6 vaste medewerkers en 1,8 flexibele krachten. Bij 30% van de respondenten werkten er in het derde kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het tweede kwartaal. Wederom een sterke groei. Bij 6% van de bedrijven werken minder mensen in vaste dienst. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide, de groei hiervan was kleiner dan de groei van het vaste personeel. 46% van de deelnemers heeft tenminste één vacature openstaan, dat is gelijk aan het tweede kwartaal. De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten voor meer dan 4,6% van hun personeelsbestand vacatures. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden.

Bedrijfsresultaat
Met de gematigde groei van de binnenlandse orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal af. Bij 34% van de bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 16% is afgenomen (dat was 40 respectievelijk 10%). De waardering van het bedrijfsresultaat ligt iets boven het niveau van het tweede kwartaal. Bijna 60% van de bedrijven zegt tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat, 36% staat hier neutraal tegenover. Slechts 5% kwalificeert het bedrijfsresultaat als slecht.

De verwachtingen voor het komende kwartaal zijn relatief goed. In het tweede kwartaal namen de verwachtingen wat af, waarschijnlijk als gevolg van de toen aankomende vakantieperiode. In het derde kwartaal zijn de verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsresultaat weer positiever. 34% van de deelnemers verwacht een toename, terwijl 8% een afname verwacht. Het aantal bedrijven dat winst maakt, ligt iets onder het niveau van het tweede kwartaal. 73% van de bedrijven geeft aan winst te maken, 5% maakt verlies en 20% zegt break even te draaien.

Investeringen in het machinepark
Voor het eerst in 10 jaar is de investeringsverwachting voor het komende halfjaar per saldo positief. Er zijn dus meer bedrijven die aangeven meer te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten minder te gaan investeren. Het verschil tussen deze groepen is echter niet groot. 28% verwacht meer te gaan investeren en 23% geeft aan minder te investeren.

www.Metaalunie.nl

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Bedrijf en Economie

Industrie minder positief over investeringen

15-04 Ondanks de verslechtering van de verwachtingen is de groep ondernemers die een stijging van…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV