‘Juist nu missen we de kracht van de TechniShow’

Tot twee keer toe is de TechniShow dit jaar afgeblazen. Daarmee zit het coronavirus de leveranciers van metaalbewerkingsmachines en gereedschappen dubbel in de weg. Want het virus is niet alleen fnuikend voor het vertrouwen van hun klanten om in kapitaalgoederen te investeren, ze hebben ook geen mogelijkheden om hun producten aan een groot publiek te demonstreren. “Nu merk je hoe zeer we de kracht van de TechniShow missen”, zeggen André Gaalman en Menko Eisma, voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter van FPT-VIMAG, de branchevereniging die eigenaar is van de titel TechniShow.

Samen met hun collega-bestuursleden en de directie hebben de twee hun handen meer dan vol gehad aan de corona-perikelen rond de TechniShow. Eigenlijk zouden ze dat boek het liefst dichtslaan en al focussen op de nieuwe editie in 2022, om ervoor te zorgen dat dit weer een succesvolle beurs wordt. Maar toch willen Gaalman en Eisma nog wel even terugblikken op de afgelopen bewogen maanden.

Want er is een beeld ontstaan dat volgens hen niet strookt met de werkelijkheid. Dat beeld is: Jaarbeurs en FPT-VIMAG hebben veel te lang gewacht met het nemen van besluiten, er is slecht gecommuniceerd met de exposanten, die lang in onzekerheid verkeerden over het al dan niet doorgaan van de TechniShow, en pas na aanhoudende druk van bepaalde exposanten is besloten de Technishow te cancelen. Zelfs werd gesuggereerd dat FPT-VIMAG en Jaarbeurs een loopje namen met de gezondheid van bezoekers en exposanten.

De berichtjes hierover op LinkedIn en andere digitale kanalen hebben Gaalman en Eisma best gestoord: “Veel mensen doen makkelijk uitspraken zonder alle feiten te kennen. Voor de buitenwereld ziet het er uit als: wat zijn ze allemaal aan het doen, maar daar zit een heel verhaal achter. Hier was sprake van een complexe juridische situatie. De FPT-VIMAG moest uiterst zorgvuldig handelen richting haar zakenpartner Jaarbeurs en bovendien uiteraard de belangen van de leden in het oog houden.”

Besluit is tijdig genomen

FPT-VIMAG is eigenaar van de titel TechniShow. Er is een overeenkomst met Jaarbeurs, die de opdracht heeft om de beurs voor eigen rekening te organiseren. Dat betekent dat de beslissing om de beurs uit te stellen c.q. niet door te laten gaan formeel-juridisch bij Jaarbeurs ligt. Uiteraard is het bestuur van FPT-VIMAG daar nauw bij betrokken. Menko Eisma: ”Het was natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Achteraf is alles makkelijk maar wij zaten eind februari begin maart aan het begin van de coronacrisis.

Op dat moment waren we in het voortraject naar de Technishow al weken met Jaarbeurs in gesprek over de mogelijke consequenties van corona. Let wel: toen was er nog niks gecanceld en de boodschap van de overheid was nog dat alles kon doorgaan. Het besluit om de TechniShow uit te stellen tot september is zorgvuldig genomen. En ook tijdig, voordat voor exposanten de echt grote kosten kwamen voor bijvoorbeeld het vervoeren van machines naar de Jaarbeurs. Daardoor waren de gevolgen nog te overzien. De meeste exposanten hebben ook nog goede afspraken kunnen maken met hotels en standbouwers.”

Grote belangen

In eerste instantie leek het verschuiven van de Technishow naar de eerste vier dagen van september een goed besluit, waarmee iedereen kon leven. Maar gaandeweg bleek dat het coronavirus lang bij ons zou blijven. Er kwam een verbod op alle grote evenementen tot en met 31 augustus. Daarmee werd het heel onwaarschijnlijk dat er vanaf 1 september een succesvolle Technishow zou kunnen worden georganiseerd. Opnieuw afblazen leek de enige optie. Maar de financiële consequenties daarvan – vooral voor Jaarbeurs – waren enorm.

Een omzet van 4 miljoen euro zou daarmee door het putje worden gespoeld. Gezien de grote  belangen heeft het FPT-VIMAG bestuur op dat moment een topjurist ingeschakeld. André Gaalman: “Hij gaf ons het advies: zorg dat je hier samen uitkomt en gaf ons daarvoor een paar aanknopingspunten. Dat resulteerde uiteindelijk in het besluit van Jaarbeurs over uitstel van de beurs tot 2022 en over de financiële afwikkeling met de exposanten.”

Compliment voor Jaarbeurs

De kosten van het niet doorgaan van de TechniShow liggen vooral bij Jaarbeurs. Maar ook FPT-VIMAG is er niet zonder kleerscheuren uit gekomen. “We hebben naar redelijkheid en billijkheid bijgedragen in de kosten die Jaarbeurs al had gemaakt”, aldus Gaalman. “Ook hebben we normaal gesproken recht op een deel van de winst die Jaarbeurs met TechniShow maakt. Dat geld missen we nu ook.”

FPT-VIMAG en Jaarbeurs hebben stevige gesprekken met elkaar gevoerd, maar volgens Menko Eisma is hun relatie hier uiteindelijk sterker uit gekomen. “In extreme omstandigheden leer je je partners kennen. Dat is hier ook weer gebleken. Dingen hebben tijd nodig en moeten zorgvuldig gebeuren. Maar we zijn wel als partners opgetreden. Jaarbeurs verdient een groot compliment dat ze dit besluit hebben genomen.”
Afgesproken is dat Jaarbeurs in maart 2022 de TechniShow opnieuw mag organiseren. Binnenkort starten de gesprekken over een nieuw contract voor de periode daarna. “De intentie is om tot en met 2030 met elkaar door te gaan en daarmee continuïteit te bieden.”

TechniShow heeft toekomst

Behalve de financiële gevolgen voor Jaarbeurs en FPT-VIMAG, zijn de gevolgen van het niet doorgaan van de TechniShow ook groot voor de exposanten. Voor de korte termijn is het wellicht prettig dat ze deels de beurskosten besparen, ze missen nu wel het belangrijkste contactmoment met hun doelgroep. Eisma: “De TechniShow is een moment waar de hele industrie naar toe leeft, zowel de leveranciers als de gebruikers van machines. Dat mis je nu. Ook worden er op de TechniShow veel contracten afgesloten, waar echt naar toe wordt gewerkt. Dat mis je ook.”

De TechniShow is doorgaans goed voor 40.000 à 45.000 bezoekers. Een groot publiek dus, waar de exposanten zo veel leads uit halen, dat ze er vele maanden, soms zelfs twee jaar tot aan de volgende TechniShow, mee vooruit kunnen. Nu moeten ze die leads digitaal, op hun  open huizen en met bezoeken aan (potentiële) klanten zien te scoren. Gaalman: “Maar daarmee bereik je nooit zo’n groot publiek als op de TechniShow. Je kunt je innovaties aan de maakindustrie tonen via digitale kanalen, advertenties of artikelen in vakbladen, maar het fysiek tonen van machines is er niet.

Er gaat niets boven een echte beurs met draaiende machines. Dat is de kracht van de TechniShow. We hebben de afgelopen jaren veel discussies gehad over de vraag wat de toekomst is van beurzen in deze tijd van digitalisering. Nu merk je hoe zeer je de beurzen mist. Deze periode geeft daarom de bevestiging dat de TechniShow toekomst heeft.”

Er gaat niets boven een echte beurs met draaiende machines. Dat is de kracht van de TechniShow.

Er gaat niets boven een echte beurs met draaiende machines. Dat is de kracht van de TechniShow.

FPT-VIMAG richt AM-sectie op

FPT-VIMAG is door het wegvallen van de TechniShow drukker dan ooit. “Als bestuur hebben we gezegd: nu moeten we ons laten zien en aantonen dat FPT-VIMAG meer is dan de TechniShow.”

Zo staat voor de leden binnenkort de bijeenkomst Stormkompas op de agenda. Dit zijn drie sessies voor typische FPT-VIMAG leden (vooral familie- en MKB-bedrijven) om te kijken hoe hun toekomst eruit ziet en hoe ze zich kunnen klaar maken voor komende ontwikkelingen.
Met name de vakgroepen gaan kringbijeenkomsten organiseren over diverse onderwerpen. “We zijn ook bezig met de oprichting van een sectie additive manufacturing (AM). “Hier zouden we op de TechniShow een mooi plein voor hebben ingericht. We voorzien een belangrijke rol voor 3D printen in de maakindustrie.”

Nieuwe verkoopcondities

Voorts heeft de branchevereniging samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor de algemene verkoopcondities aangepast. De oude condities sloten niet meer helemaal aan bij de actuele wetgeving. De nieuwe doen dat wel. Deze zeggen bijvoorbeeld ook iets over de levering van diensten en het gebruik/eigendom van data. De nieuwe condities worden gedeponeerd en de leden kunnen er gebruik van maken.

Ook is FPT-VIMAG druk bezig met het onderwijs. Doel is het onderwijs te voorzien van goede informatie en lesstof over moderne machines, gereedschappen, software en automatisering. “Samen met NEVAT (de branchevereniging van toeleveranciers) verkennen we hoe we daarin kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door een soort kennisloket voor het onderwijs te creëren. We hebben ook contact met Ozone, het leerplatform voor de techniek, en de MBO-raad om de behoeftes van het onderwijs te verkennen.”

Vraaguitval heeft grote impact

Ook de leveranciers van metaalbewerkingsmachines worden hard geraakt door het coronavirus. Uit onderzoek dat FME in samenwerking met de aangesloten branches, waaronder FPT-VIMAG, heeft gedaan naar de impact van het virus bij de achterban, blijkt dat een derde deel van de machineleveranciers binnen een jaar liquiditeitsproblemen verwacht, ondanks de steunmaatregelen.

Twee derde deel geeft aan maatregelen te moeten nemen op het gebied van personeel. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat 94 procent van de ondernemers last heeft van impact op de bedrijfsvoering als gevolg van vraaguitval. En 68 procent van de ondervraagden overweegt HR-maatregelen te treffen, zoals een vacaturestop, het afschalen van de flexschil en niet verlengen van tijdelijke contacten of zelfs een reorganisatie. Een grote wens van het technische MKB is een regeling voor deeltijd-WW. Zes van de tien leveranciers vraagt hiernaar.

Verdere omzetdaling

Veel van de leden van FPT-VIMAG verwachten dat het dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar was, maar over het algemeen verwachten ze nog steeds een omzetdaling oor de rest van 2020 en zelfs in 2021. De uitkomsten verbazen FPT-VIMAG-voorzitter André Gaalman niet. “De VDL Groep maakte begin september bekend dat ze verwachten dit jaar af te sluiten met 25 procent minder omzet. VDL is het kloppend hart van onze maakindustrie. Als zo’n bedrijf met zulke cijfers komt, betekent het dat de hele maakindustrie de effecten van het coronavirus merkt.”

Het gaat met de machineleveranciers momenteel beter dan tijdens de eerste drie maanden van de crisis, maar de situatie is moeilijk. Gaalman raadt de leden van FPT-VIMAG dan ook aan: “Veel van onze leden maken gebruik van de NOW-regeling. Maar denk vooral verder dan de komende drie maanden, het is niet zo maar gedaan met corona. Zorg dat je een plan B en een plan C klaar hebt liggen.”

Wobke-Wiebes fonds

Zoekend naar lichtpuntjes noemt Menko Eisma het nieuwe investeringsfonds van de overheid, het zogeheten Wobke-Wiebes fonds waar 20 miljard euro wordt in gestopt om projecten te steunen op het gebied van fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs. ”Dat zijn best interessante ontwikkelingen, we zijn benieuwd of we daar als leveranciers van productietechniek voordeel uit kunnen halen.”

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

TechnishowNieuws

TechniShow geeft antwoord op alle vragen over 3D printen

10-08 Met twee pleinen wordt 3D printen één van de hoofdthema’s tijdens TechniShow. Op het…

TechnishowNieuws

Damen legt op ESEF uit hoe je een 100% circulaire ferry bouwt

10-08 Ze vertelt over de ambitie van Damen om de meest duurzame scheepbouwer van de…

TechnishowNieuws

Optimal Lubrication presenteert innovaties Castrol en Memolub

08-08 De nieuwe generaties Castrol Hysol- en Alusol-XBB metaalbewerkingsvloeistoffen zijn speciaal ontwikkeld voor het bewerken…

TechnishowNieuws

Avond van de Maakindustrie in teken van vakmanschap en digitalisering

08-08 De Avond van de Maakindustrie is hét event voor partners uit de maakindustrie, georganiseerd…

TechnishowNieuws

Laskar Puntlastechniek kijkt uit naar TechniShow

08-08 Het Laskar-Puntlastechniek team zal onder meer een cobotcel demonsteren, die een draadproduct puntlast. De…

TechnishowNieuws

Vol gas richting TechniShow en ESEF Maakindustrie

08-08 Dat betekent onder meer dat onze nieuwsbrieven – die vanaf nu weer iedere dinsdag…

TechnishowNieuws

Nieuw cameraherkenningssysteem Trotec

18-07 De Speedy 360 lasergraveermachine is de laatste in Trotec’s Speedy serie graveurs, die uitgerust…

TechnishowNieuws

Widenhorn presenteert afraapmodule op TechniShow

14-07 Want die logistiek is volgens directeur Anco Euser van Widenhorn de echte uitdaging in…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X