Kans op pensioenverlaging in 2020 blijft groot

Het Pensioenfonds Metalelektro behaalde in het tweede kwartaal van 2019 een beleggingsrendement van 4,6%. Het vermogen is gestegen van € 50,1 miljard tot € 52,4 miljard. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde niettemin van 99,0% naar 96,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 100,6% naar 99,8%. Door het recentelijk bereikte pensioenakkoord is de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 afgenomen maar nog steeds aanwezig. De dekkingsgraad moet eind 2019 minimaal 100% zijn om verlaging in 2020 af te wenden. Op dit moment ligt de dekkingsgraad onder die grens.

Kerncijfers tweede kwartaal 2019

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2019: 99,8%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2019: 96,6%
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2019: 4,6%
  • Beleggingsrendement 2019 tot en met tweede kwartaal 2019: 12,7%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 2,3 miljard tot ca. € 52,4 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 3,6 miljard toegenomen tot ca. € 54,2 miljard

Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “De afgelopen maanden is er belangrijke voortgang geboekt in de pensioendiscussie. Echter, ook met het nieuwe akkoord is de kans op een verlaging van pensioenen in 2020 nog steeds aan de orde. We hoeven de pensioenen in 2020 niet te verlagen als de dekkingsgraad ten minste 100% is. Maar als gevolg van de lage rente is onze dekkingsgraad nog steeds onder de 100%. Een lichtpuntje is dat de omvang van de verlaging iets kleiner zal zijn. Daar komt nog eens bij dat we vanaf 2021 zullen moeten gaan rekenen met een nóg lagere rekenrente. Wij zijn blij met de contouren van het nieuwe stelsel voor de toekomst, maar over de komende jaren ben ik bezorgd. Zelfs het rendement van bijna 13% op onze beleggingen tot nu toe kan dit niet ten goede keren.”

Vermogen gestegen naar € 54,2 miljard
Het totaal vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2019 toe van € 50,1 miljard tot bijna € 52,4 miljard. Het vermogen is daarmee groter dan ooit tevoren. De stijging van het vermogen komt deels voort uit waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van de nog verder gedaalde marktrente. Ook aandelenbeleggingen, onroerend goed,  hoogrentende- en alternatieve beleggingen stegen in het tweede kwartaal licht in waarde. Tegenover de waardestijging van vastrentende waarden door de verdere rentedaling staat de sterke toename van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde toe van € 50,6 miljard tot € 54,2 miljard.

Hoog totaal rendement tot en met tweede kwartaal, 12,7%
In het tweede kwartaal van 2019 werd met 4,6% wederom een hoog totaal beleggingsrendement behaald. Het resultaat op de relatief veilige beleggingen in de matchingportefeuille kwam in het kwartaal uit op 6,2%. Ook de kwartaalrendementen van aandelen (3,0%), onroerend goed (3,0%), hoogrentende (3,5%) en alternatieve beleggingen (3,4%) waren positief. Over geheel 2019 tot en met het tweede kwartaal komt het totaal rendement op de gehele beleggingsportefeuille nu uit op 12,7%.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Binnenkort stakingen in kleinmetaal

01-11 Na een extra onderhandelingsronde op 14 oktober braken de bonden het overleg af en…

Bedrijf en Economie

20 jaar MetaalNieuws in jubileummagazine samengevat

27-10 In een speciaal jubileummagazine (A4-formaat) dat begin december zal gaan verschijnen blikken wij samen…

Bedrijf en Economie

‘Kennelijk heeft sector behoefte aan staking’

14-10 Zojuist boorden ze het cao-onderhandelingstraject de prut in. Een goede afspraak over reële arbeidsvoorwaarden…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen cao Metaalbewerkingsbedrijf opgeschort

29-09 “We zijn er nu klaar mee en schorten het overleg voorlopig op want verder…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X