Kies de goede handschoenen

0

De juiste handschoenen kiezen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen de symbolen en letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoenen zet? NEN presenteert nu een beslisboom, die inzicht geeft in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen, cijfers en letters. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen.

De basis voor het stappenplan is de risico- inventarisatie & evaluatie. Daaruit blijkt tegen welke (rest)risico’s de drager moet worden beschermd. Zijn het mechanische, chemische, elektrische, biologische, hitte of koude of een combinatie van risico’s?

Welke handschoenen?
Per risico heeft NEN een beslisboom opgenomen waarmee het benodigde beschermingsniveau gespecificeerd wordt met de daarbij behorende markering op de handschoen. De markering bestaat meestal uit een symbool en een codering die de mate van impact aangeeft. Als alle relevante risico’s zijn doorgelopen selecteert u de handschoenen waarop de desbetreffende markering en codering is aangebracht. De Keuzesystematiek is hier te downloaden.