Klimaatdoelen 2030 zijn pittige opgave voor basismetaal- en metaalproductenindustrie

De emissiekloof dichten mag volgens een nieuw rapport van ABN AMRO voor Nederland in de komende jaren dan een realistische opgave zijn, de basismetaalindustrie en de metaalproductenindustrie gaan er nog een flinke kluif aan krijgen om de 2030 klimaatdoelen te halen.

In het ABN AMRO rapport wordt voor 21 belangrijke sectoren voor de Nederlandse economie de impact van koolstofarme technologieën meer in detail besproken.

ABN AMRO constateert in het onderzoek ‘Met de beschikbare koolstofarme technologieën liggen de 2030 klimaatdoelen binnen handbereik’ dat voor veel sectoren de Nederlandse klimaatdoelen binnen handbereik liggen.

Rapport helpt bedrijven

De inzet van bestaande koolstofarme technologieën en andere koolstofvrije maatregelen van bedrijven gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Het bankconcern biedt met het onderzoek bedrijven in sectoren een belangrijk handvat voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het rapport helpt bedrijven bovendien om een strategie te formuleren voor de route naar netto nul broeikasgasemissies.

Basismetalenindustrie

In het ABN AMRO rapport wordt voor 21 belangrijke sectoren voor de Nederlandse economie de impact van koolstofarme technologieën meer in detail besproken. Eén daarvan is de basismetalenindustrie. Deze laat sinds 1990 een dalende trend laat zien in de totale BKG-emissies (broeikasgassen). De afname hierin gaat echter in een relatief laag tempo. Van 1990 tot en met 2022 zijn deze BKG-emissies met slechts 36% gedaald, ofwel 1% per jaar. Dit tempo is nog ruim onvoldoende om het gestelde doel van 2030 te halen. De sector moet tot aan 2030 nog zo’n 1.313 miljoen kg CO2- equivalenten reduceren, wat neerkomt op 5% per jaar. Het maakt de uitdaging groot. Voor deze uitdaging heeft de sector wel verscheidene emissiereductieopties tot beschikking.

Metaalproductenindustrie

In de metaalproductenindustrie zijn de BKG-emissies in de periode tussen 1990 en 2022 met 2% toegenomen. Dit in tegenstelling tot veel andere subsectoren in de industrie, waar de BKG-emissies in de afgelopen 25 tot 30 jaar juist zijn afgenomen. Er staat daarmee voor de sector nog een flinke emissiereductieopgave te wachten in de komende jaren. Zo moet de sector nog 56% van het emissieniveau van 2022 reduceren om het 2030-doel te kunnen bereiken. Dit betekent een vermindering van de broeikasgassen van minimaal 6% per jaar tot aan 2030. Een pittige opgave.

Technologie is geen uitdaging

Van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt ruim 80 procent voor rekening van het bedrijfsleven. “Het verminderen van deze uitstoot in alle economische sectoren kent vele uitdagingen, maar technologie is daar niet één van”, vertelt Casper Burgering, Senior Econoom Sustainability Research van ABN AMRO. “Het tempo van de transitie wordt nu onder meer belemmerd door de beperkte netcapaciteit en de trage uitbreiding daarvan, het gebrek aan gekwalificeerd personeel, uitblijvend beleid en de financierbaarheid. Maar zodra bestaande obstakels zijn weggenomen kan de emissiereductiepotentie van koolstofarme technologieën hoog zijn, zo toont onze sectoranalyse. Zodra de overheid doorpakt door er met haar beleidsinstrumenten op toe te zien dat de investering in emissiereductie de goedkoopste strategie is voor deze bedrijven, kan de technologie worden ingezet.”

Laaghangend fruit

Het reduceren van het energieverbruik en het koolstofarmer maken van primaire processen staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen. “Veel van de beschikbare koolstofarme technologieën zijn echter laaghangend fruit waarmee bedrijven op korte termijn al nuttige resultaten kunnen boeken”, stelt Burgering. Zo kan een groot aantal bedrijven in de industriële sector met de beschikbare koolstofarme technologieën een flinke slag slaan om de emissies te verminderen. Dit verschilt echter sterk per industriële sector.

Urgentie om nu grote stappen te maken

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, benadrukt dat met name voor het MKB de urgentie groter is dan het lijkt. “Nu de grote uitstoters al volop aan het decarboniseren zijn onder druk van het emissiehandelsysteem (EU-ETS), dreigt het MKB achter te blijven. Hiermee heeft het MKB minder tijd voor dezelfde reductieopgave. En zelfs als het MKB niet wordt gereguleerd door een nieuwe regering loopt het MKB kans om als toeleverancier voor netto neutrale grote afnemers minder aantrekkelijk te worden.”
Phlippen vervolgt: “Dit onderzoek helpt het MKB de slag te maken door te laten zien hoe MKB-bedrijven concreet kunnen decarboniseren. Met de huidige technologie kunnen bedrijven hun uitstoot in een hoger tempo verminderen. Technologie kan veel voor bedrijven van grote betekenis zijn, maar dan moeten de focus en de euro’s wél ingezet worden op de koolstofarme technologieën die de grootste impact hebben. Het gaat erom dat technologische innovaties op grotere schaal worden ingezet door het bedrijfsleven, waardoor klimaatdoelstellingen veel meer binnen handbereik komen te liggen en het Nederlandse MKB toekomstbestendig wordt.”

Het rapport is hier te downloaden.

 

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Productie metaalproductenindustrie ruim 2 procent hoger in december

12-02 De metaalproductenindustrie stak hiermee positief af ten opzichte van de gehele industrie. Want de…

Bedrijf en Economie

Industriële krimp houdt aan door zwakke klantvraag

03-12 Deze verslechtering was minder groot dan vorige maand, maar bleef aanzienlijk. Hiermee komt de…

Bedrijf en Economie

Loonkosten bedrijfsleven stijgen met ongeveer 17 miljard euro

16-05 De loongroei – die dit jaar waarschijnlijk 5,3 procent bedraagt – wordt aangejaagd door…

Bedrijf en Economie

Cyberdreiging onder MKB’ers flink toegenomen

03-05 In 2023 geldt dit voor meer dan driekwart van de bedrijven, terwijl dit begin…

Bedrijf en Economie

ABN AMRO voorspelt consolidatie in enorm groeiende verspaningsmarkt

15-03 De op volle toeren draaiende Nederlandse metaalbewerkers met verspaning als hoofdactiviteit staan volgens ABN…

Bedrijf en Economie

Basismetaal onder druk, perspectief metaalproducten en machinebouw minder slecht

14-11 Met name de basismetaalindustrie staat onder druk. Andere industriële branches, zoals de metaalproductenindustrie, de…

Bedrijf en Economie

Decarbonisatie vraagt forse investeringen en regie overheid

27-10 De emissies van BKG in de Nederlandse economie is in de periode 1990-2020 met…

MetaalNieuws Extra IM

De voor- en nadelen van bedrijfskrediet

16-09 Je kunt de voorraden van jouw bedrijf alleen op peil houden als er voldoende…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV