Kunnen algen chroom-6 overbodig maken?

0

In het lab van dr. Santiago Garcia aan de faculteit Luchtvaart-en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft werkt een onderzoeksgroep aan nieuwe oplossingen voor bestaande problemen op het gebied van vliegtuigmaterialen. Zo onderzoekt de groep momenteel het gebruik van algen bij de ontwikkeling van een veilige en milieuvriendelijke corrosiebeschermer ter vervanging van het kankerverwekkende chroom-6.

Als het aan de Europese Unie ligt wordt chroom-6 zo snel mogelijk uit alle chemische processen verbannen. Daarom zoeken veel wetenschappers naar alternatieven. Helaas blijkt het nog niet zo gemakkelijk om corrosie te voorkomen zonder chroom-6. Zeker in voertuigen, zoals vliegtuigen, die extreme en sterk wisselende omstandigheden moeten doorstaan.

Team Santiago Garcia aan de faculteit Luchtvaart-en Ruimtevaarttechniek TU Delft. (Foto: Guus Schoonewille)

Daarom gooit Garcia het over een heel andere boeg: hij stopt skeletten van algen in zijn coatings. Deze exoskeletten van eencellige kiezelwieren zijn goede dragers van corrosieremmers. Corrosieremmers zijn zouten die met het metaaloppervlak reageren als deze beschadigd raakt en er een beschermend laagje op vormen. De voordelen van het gebruik van algenskeletten zijn groot. Algen zijn een goedkope, hernieuwbare grondstof en 100 procent biologisch. De algenskeletten worden nu nog als restproduct gewonnen bij het delven van andere grondstoffen. Er worden vele soorten door elkaar geleverd en de skeletten zijn vaak gebroken. Er zijn 100.000 verschillende soorten, het is daarom lastig om op deze manier de gewenste soort te krijgen die ook nog intact is. De oplossing hiervoor is eigenlijk eenvoudig: een eigen algenkwekerij in Delft. “De juiste soort, in de gewenste hoeveelheid beschikbaar wanneer het onderzoek daar om vraagt. Dat is wat we nu nodig hebben”, zegt Garcia. Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt zijn onderzoek.