Laagste PMI in acht maanden: NEVI PMI mei 60,3

0

De PMI daalde in mei van 60.7 naar 60.3, het laagste niveau in acht maanden. Niettemin duidde ook dit cijfer, het op acht na hoogste sinds maart 2000, nog steeds op een forse verbetering van de bedrijfsomstandigheden.

De productie nam opnieuw flink toe, deze maand in de grootste mate sinds het recordniveau van februari. Het aantal nieuwe orders steeg wederom aanzienlijk. Hetzelfde gold voor de exportorders. De groei van de werkgelegenheid was echter voor de derde maand op rij kleiner dan het recordniveau van de eerste twee maanden van 2018 en bereikte het laagste niveau in negen maanden. Toch was dit nog steeds de op negen na grootste toename ooit.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was voor de tiende maand op rij groter dan de maand ervoor. De levertijden waren opnieuw fors langer, maar deze verlenging was minder groot dan in maart en april. De inkoopprijsinflatie was de laagste in acht maanden, maar bleef één van de hoogste in zeven jaar. De verkoopprijzen stegen eveneens aanzienlijk, zij het in de kleinste mate in vijf maanden. De verwachtingen van de producenten bleven uitermate positief, al was dit optimisme het kleinst in dertien maanden. “De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) laat over mei hetzelfde beeld zien als de voorgaande maanden”, zegt Arjan van Weele, hoogleraar inkoopmanagement aan de TU Eindhoven. “Het groeitempo van de Nederlandse industrie zwakt marginaal af: de NEVI PMI noteerde over mei een waarde van 60.3 ten opzichte van april 60.7. Niet noemenswaardig. Een waarde >50 geeft aan dat de industriële bedrijvigheid is toegenomen, een waarde <50 het tegenovergestelde. Ondernemers blijven gezien de goede scores van de NEVI PMI onverminderd optimistisch over het perspectief voor dit jaar. Ze hebben daar ook alle reden toe: de orderontvangst, zowel vanuit binnen- als buitenland is goed. De productiecapaciteit draait op volle toeren (productie index noteerde 59.4 ten opzichte van 58.6 vorige maand). De enige zorgpunten zijn en blijven de toenemende levertijden van leveranciers, vooral die van halffabricaten, en de stijgende prijzen van grondstoffen en componenten. En probeer in deze tijden maar eens vakmensen te krijgen, en professionele inkopers! De vraag naar vakpersoneel is groot. De industrie en de vele sectoren die aan haar toeleveren kennen goede tijden. Reden waarom ik mijn rapportcijfer handhaaf op 8.5. De industrie gaat een mooie zomer tegemoet.”

Vooruitzicht Industrie
Hetzelfde beeld wordt geschetst in het rapport Vooruitzicht Industrie van het ING Economisch Bureau. Volgens de bank neemt na een sterk 2017 (productie +4%) het groeitempo van de Nederlandse industrie de laatste maanden af. Afzwakking van de economische groei in Europa heeft geleid tot een beperkte stijging van exportorders voor de industrie. Voor heel 2018 wordt gerekend op een productiegroei van 3%, met een vertraging naar 2% in 2019. Hoogste groei (+4%) in 2018 komt voor rekening van de technologische industrie, die dit jaar weer meer machines, auto’s en trucks verkoopt.

Economische onzekerheden nemen toe, exportorders industrie af
Met name in de tweede helft van 2017 groeide de Europese economie flink. Sinds begin dit jaar zwakt die groei af en dat is te zien in de exportorders van de industrie. Hoewel deze nog altijd wijzen op verdere groei, is het tempo ervan aanzienlijk lager. Bovendien nemen internationaal de risico’s de laatste tijd toe. “Vertrouwen van inkoopmanagers in de eurozone neemt al maanden af”, aldus Jurjen Witteveen, senior econoom bij ING. “De handelsproblemen tussen de VS en EU zijn niet opgelost en kunnen verder escaleren. Heffingen op staal en aluminium door de VS raken de basismetaal in Nederland. Daarnaast suddert ook nog het handelsconflict tussen de VS en China. Bij verdere escalatie zal dit indirect ook de Nederlandse industrie raken”.

Technologische industrie blijft sterkste groeier
Koploper in 2018 qua productiegroei blijft de technologische industrie (+4%), vooral door meer productie van machines, auto’s en trucks. Ook de voedingsindustrie draait goed: 3% groei in 2018 door positieve ontwikkelingen van de consumentenbestedingen. De chemie sector blijft licht groeien, naar verwachting met 2% dit jaar. De opgelopen olieprijs zorgt in deze sector wel voor druk op de winstgevendheid.

Grote groeiverschillen binnen industrie
Ook over een langere periode bezien is de technologische industrie de snelste groeier, vooral door successen in de hightechindustrie en automotive industrie. Hoewel deze branches de hardste klappen kregen toen de crisis bijna tien jaar geleden begon, ligt het productieniveau inmiddels ver boven het niveau van voor de crisis. Waar de economie als geheel in 2017 circa 9% groter was dan in 2007, groeide de hightechindustrie in die periode met 21% en de automotive industrie met 45%. Krimpsectoren over de afgelopen tien jaar zijn de bouwmaterialenindustrie, meubelindustrie, raffinage en grafische industrie.