Laserautomatisering ByTower Compact heeft weinig ruimte nodig

0

Met de ByTower Compact kan de productiviteit van een Bystronic lasersnijsysteem duidelijk worden opgevoerd, zonder dat hiervoor veel ruimte nodig is. Juist hierdoor maakt deze automatiseringsoplossing manarme productie mogelijk voor grote én kleine bedrijven.

Niet elke plaatbewerker heeft genoeg ruimte voor nieuwe installaties of de uitbouw van bestaande systemen. Hier kan de ByTower Compact uitkomst bieden: dit nieuwe be- en ontlaadsysteem met geïntegreerd magazijn maakt een manarme productie met automatische  cassettewissel mogelijk voor elke bedrijfsgrootte dankzij de geringe ruimte die ervoor nodig is.

Doordacht ontwerp

Dat komt door het doordachte ontwerp. Het systeem wordt verticaal direct boven de wisseltafel geplaatst. De hoogte van de toren kan op elke behoefte worden aangepast om de beschikbare ruimte maximaal te benutten. Het systeem maakt twee verschillende configuraties  (met of zonder houten pallets) mogelijk om plaatpakketten zoals ze zijn aangeleverd bij de machine op te slaan. Het materiaal is zo direct beschikbaar.

De ByTower Compact is prima geschikt als bufferopslag, waarbij het materiaal voor de manarme diensten in de nacht en het weekend wordt voorbereid. Seriematige orders kunnen zo ook aan randtijden worden uitgevoerd, het systeem neemt de materiaalhandling over. Materialen worden voor komende orders kunnen makkelijk worden voorbereid zonder de processen aan de machine te onderbreken.

De ByTower Compact automatiseert het arbeidsproces van het lasersnijsysteem en zorgt ervoor dat per tijdseenheid duidelijk meer delen kunnen worden gesneden. Het systeem biedt ruimte voor het opslaan van verschillende materiaalsoorten en -dikten, alsmede voor de heropslag van gesneden delen. Dankzij de compacte verticale bouwwijze wordt de beschikbare ruimte maximaal benut. Gereduceerde insteltijden en een optimale materiaalstroom zorgen voor maximale benutting van de lasersnijsysteem, want het platmateriaal wordt daar opgeslagen waar het nodig is: aan de machine.