Lassen en gamen met je stem

0

Lassers en mensen met een dwarslaesie hebben één ding gemeen: het is voor hen niet eenvoudig om apparaten met de hand besturen. Deze overeenkomst was het uitgangspunt voor een gezamenlijk project van lasapparatenproducent Fronius, een technische hogeschool in Oostenrijk en Lifetool. Hun oplossing: het besturen van lasapparaten en computers door middel van spraak.

Het onderzoeksproject met de titel ‘Welding Interaction in Future Industrie’ (WIFI) had als doel het ontwikkelen van alternatieve interactie-oplossingen op het gebied van industrieel lassen. Deze oplossingen zouden niet alleen lassers moeten ondersteunen, maar ook mensen met minder kracht of verlammingen in hun armen en benen.

Paramaters instellen
Een lasser heeft zijn beide handen nodig om de lastoorts te voeren, zijn ogen moeten steeds op de lichtboog gericht blijven en elke vingerbeweging kan een onnauwkeurigheid in de lasnaad veroorzaken. “Het instellen van verschillende parameters, zoals de stroomsterkte en de lengte van de lichtboog, is tot dusverre niet volledig mogelijk zonder onderbreking van het lasproces. Een alternatieve vorm om de parameters in te stellen zou het werk van een lasser duidelijk makkelijker maken”, schetst Helmut Friedl, namens Fronius verantwoordelijk voor het project, het uitgangspunt. “Deze functiebeperking van een lasser is te vergelijken met die van mensen die bijvoorbeeld door een ongeluk hun handen nog maar beperkt kunnen gebruiken of een dwarslaesie hebben”, aldus een woordvoerder van het betrokken onderwijsinstituut. “Met behulp van de WIFI-interface zijn ze nu echter in staat de computer dan wel de stroombron te bedienen, zonder dat ze daarvoor hun handen moeten gebruiken.”

Lassen en gamen met je stem
Inzet van de spraakbesturing als aanvulling op de mondgestuurde computermuis van Lifetool geeft mensen met handicaps toegang tot nieuwe bezigheden, bijvoorbeeld gamen.

Gesproken bevelen
De besturing functioneert door gesproken bevelen. Met hulp van beide doelgroepen is een spraakbesturing ontwikkeld, die zal worden ingezet bij industriële lasapparaten en als aanvulling op de mondgestuurde computermuis van Lifetool. Hierdoor kan het lasproces efficiënter verlopen en krijgen mensen met beperkingen toegang tot nieuwe bezigheden. Door de spraakbesturing krijgen ze onder andere de mogelijkheid computergames te spelen en aan E-Sport evenementen deel te nemen. Karl Kaser, directeur onderzoek & ontwikkeling bij Lifetool, ziet veel potentieel in de samenwerking. “Het WIFI-project toont aan dat de industrie kan profiteren van onze ervaring op het gebied van ondersteunende technologieën. Tegelijkertijd zullen oplossingen en hulpmiddelen voor mensen met handicaps in de toekomst goedkoper worden als deze in grotere aantallen worden geproduceerd voor de industrie.”