Leerfabriek STODT slaat de brug naar Smart Industry

0

STODT slaat een andere weg in. Er komt een moderne, digitale, verspanende geautomatiseerde fabriek. In deze leeromgeving kan de maakindustrie ervaren wat Smart Industry betekent. Procesdenken en digitalisering zijn de nieuwe sleutelwoorden.

Bij STODT heeft men de handen vol aan het opleiden van CNC-verspaners. Er is zelfs een tweede locatie geopend in Best, waar op 7 november een open dag wordt gehouden. De verspaningstechnologen (niveau 4), zijn de vakspecialisten die de verspanende industrie hard nodig heeft. Ook in de toekomst, als de productie er heel anders gaat uitzien, denken Jeroen Rouwhof, directeur, en Bob Selker, projectleider. Waar in de niet geautomatiseerde productie optimalisatie vooral plaatsvindt in en rond de machine, zien ze al enige tijd een verschuiving richting het voortraject. Hier, waar werkvoorbereiding en CADCAM een belangrijke rol vervullen, zal in eerste instantie de optimalisering en digitaliseringsslag moeten plaatsvinden. Hoe koppel je verschillende databases, systemen en fysieke machines aan elkaar? Wat doe je met al de data die je verzamelt? En vooral, hoe zorg je ervoor dat je personeel klaar is voor wat er komt? Hoe bereid je je personeel hierop voor, zodat zij meekunnen met de ontwikkelingen?

Procesoptimalisatie
“Het gaat om procesdenken”, zegt Bob Selker. Die stap hebben nog maar weinig bedrijven integraal doorgevoerd. De meeste bedrijven zijn bezig met deeloplossingen. Hij geeft een voorbeeld: “Veel bedrijven zijn bezig met standaardisatie van hun gereedschappen. Echter het volledig automatiseren van het gereedschapsbeheer waarin geometrische gereedschapsdata, verspaningscondities en het voorraadbeheer gekoppeld is aan CAM- en ERP-systemen zie je nog maar weinig. Door het gebruik te monitoren, maak je ook de kosten inzichtelijk. Binnen CAM-systemen bestaat al geruime tijd de mogelijkheid om middels feature en macro programmering de CAM-programmering steeds meer te automatiseren.

Leerfabriek
Deze ontwikkeling vraagt om een ander type medewerker. Jeroen Rouwhof: “We hebben verspaners. We willen graag mensen die geleerd hebben het proces in te richten. Welke software kies je? Welke automatisering kies je? Welke gereedschappen kies je, welke opspanmiddelen?” STODT pakt dit op twee manieren op. Cursorisch onderwijs en oprichten van de Leerfabriek, een hybride leeromgeving. STODT ontwikkelt modules om medewerkers de juiste competenties aan te leren. De tweede stap is het inrichten van een leerfabriek voor Smart Industry verspaning. Daarvoor is samenwerking gezocht met onder andere Siemens. Siemens NX en Teamcenter worden de backbone in de STODT fabriek. “Niet om dit als norm neer te zetten, wel om bedrijven te laten zien en ervaren wat het betekent als je papierloos gaat werken en je het proces centraal stelt”, legt Jeroen Rouwhof uit.

Andere generatie
Daarnaast is er nog een andere uitdaging. “Werkgevers moeten zich realiseren dat er een andere generatie op de arbeidsmarkt gaat komen”, waarschuwt Bob Selker. Een generatie die anders in het leven staat; die werkinvulling anders ziet dan de generaties voorheen. Deze generatie wil anders werken, zal meer vrijheden, flexibiliteit en meer verantwoordelijkheden verlangen. Deze generatie heeft ook oog voor hun eigen inzetbaarheid en wil zich daarom continue ontwikkelen om hun eigen kennis en vaardigheden uit te breiden en van waarde te blijven voor de markt. Wie vragen heeft over de Leerfabriek, kan STODT op METAVAK bezoeken op de stand van Dormac CNC Solutions (stand 102).