Lobbysucces Metaalunie: Omgevingswet verder uitgesteld

Mede dankzij een succesvolle lobby van Koninklijke Metaalunie (samen met o.a. BOVAG en NRK) gaat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de Tweede en Eerste Kamer voorstellen om de invoering van de Omgevingswet verder uit te stellen van 1 juli a.s. naar 1 januari 2024.

Volgens Meijer is er namelijk nu meer tijd om Metaalunieleden goede voorlichting te geven over de nieuwe relevante ‘spelregels’ van de Omgevingswet.

De minister wil dan wel een snel invoeringsbesluit nemen, zodat er duidelijkheid is over de definitieve invoeringsdatum. “Ervan uitgaande dat de beide Kamers instemmen met het voorstel, is dit goed nieuws”, vindt Derk Jan Meijer, Beleidssecretaris Ruimtelijke Ontwikkeling van Metaalunie.

Totaal verschillende wensen

Hij vervolgt: “Natuurlijk hadden we liever gezien dat zowel de Omgevingswet als het DSO/Omgevingsloket er totaal anders uit zouden gaan zien. Dat is helaas niet de realiteit omdat er veel verschillende partijen zijn met vaak totaal verschillende wensen en eisen. Maar ik denk dat Metaalunie, als onderdeel van een branchebrede lobby, voor haar leden een heel mooi lobbysucces bereikt heeft.”

Meer tijd voor voorlichting

Volgens Meijer is er namelijk nu meer tijd om Metaalunieleden goede voorlichting te geven over de nieuwe relevante ‘spelregels’ van de Omgevingswet. Meijer: “Verder hebben de leden meer tijd om te anticiperen op deze nieuwe wet. Zowel uitgaande van de nieuwe spelregels, als juist mogelijk snel nog aanvragen en meldingen te doen op grond van de huidige wetgeving). En we hebben nu ook meer tijd om samen met het ministerie te komen tot een véél MKB-vriendelijker DSO/Omgevingsloket.”

Meijer geeft nog wel een ‘winstwaarschuwing’: “Het voorstel aan de twee Kamers geeft geen garantie dat het ook daadwerkelijk over wordt genomen. De komende twee maanden krijgen we die volledige zekerheid pas. Gezien de veel bredere lobby, schat ik de kans héél groot dat de beide Kamers er wel mee instemmen.”

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

10-06 “Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV