Maatwerk voor hightech componentenreiniging

In tal van sectoren worden de reinheidseisen voor hightech componenten steeds strenger, of het nu om millimeters kleine verbindingselementen, complexe precisieoptiek of metersgrote installatiecomponenten gaat. Hoewel de concrete specificaties variëren afhankelijk van het onderdeel, de industriesector en het toepassingsgebied, is het meestal niet mogelijk om met klassieke reinigingssystemen het resultaat te bereiken dat noodzakelijk is voor een stabiele productkwaliteit. Ecoclean biedt oplossingen voor precisie- en high-purity reinigingstoepassingen, onder andere met speciaal ontworpen uitrustingspakketten.

Door de constructie en speciale high-purity uitrusting van het dubbelkamersysteem voor watergebaseerde media kunnen ook grote onderdelen efficiënt worden gereinigd, waarbij reinheidsspecificaties volgens grade 2 op een stabiele manier kunnen worden bereikt.

Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van onderdelen voor productie-installaties van halfgeleiders zorgen ervoor dat mechanische componenten niet alleen geometrisch steeds complexer kunnen zijn maar ook steeds groter en zwaarder. De diameters van deze werkstukken kunnen tegenwoordig tussen één millimeter en meer dan een meter variëren. Tegelijk neemt de verscheidenheid aan materialen toe.

Bovendien worden de specificaties inzake deeltjesreinheid, filmisch-chemische, organische en anorganische reinheid steeds strenger. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij vacuümtechnische onderdelen die worden gebruikt in de UHV-, XHV- en UCV-sector, bijvoorbeeld in krachtige lasersystemen en hightech meet-en analyseapparatuur. Ook bij precisieoptische onderdelen zoals spiegels, lenzen, prisma’s en micro-optische onderdelen ontstaan nieuwe en uitdagende reinigingstaken als gevolg van de complexere geometrie en gewijzigde materialen. In de coatingtechnologie zijn door steeds efficiëntere processen zeer schone oppervlakken vereist. En dit ongeacht of componenten zoals machinewerktuigen, auto-onderdelen en optische producten voor of na het coaten moeten worden gereinigd.

Reinheidseisen variëren

Voor de reiniging van componenten leidt dit tot veeleisende taken, die zich over het gehele productieproces uitstrekken. De reinheidseisen variëren hierbij afhankelijk van het product, het toepassingsgebied en de onderneming. De specificaties voor de deeltjesreinheid, die bij precisie- en high-purity toepassingen tot in het nanometerbereik reiken, worden gewoonlijk bepaald aan de hand van de oppervlaktereinheidsklasse (ORK). De vereiste waarden voor de filmisch-chemische, organische en anorganische oppervlaktereinheid worden meestal bepaald op basis van individuele doelstellingen of fabrieksnormen, bijvoorbeeld via de ontgassingspercentages die worden opgemeten met massaspectrometers.

Om deze taken efficiënt en duurzaam te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de behoeften, dient men over uitgebreide technologische knowhow en kennis van de toepassingen en fysische verbanden te beschikken. Als totaalaanbieder van toekomstgerichte oplossingen voor precisie- en high-purity reiniging heeft Ecoclean beide in huis. Dit is een garantie voor reinigingsoplossingen die qua ontwerp en uitrusting aan de vastgelegde eisen voldoen en waarmee het mogelijk is om op een stabiele manier de gedefinieerde reinheidsspecificaties te bereiken, tot en met de strengste eisen die er bestaan (bijvoorbeeld grade 1).

Keuze reinigingsprocédé

Belangrijke criteria bij de keuze van het optimale reinigingsprocédé en de optimale systeemtechnologie zijn de te bereiken reinheid, de te verwijderen verontreiniging alsmede het materiaal en de geometrie van het onderdeel. Op basis daarvan kan men bepalen welke en hoeveel processtappen er nodig zijn, en met welk reinigingsmedium en welk mechanisch systeem. Bij deze afweging spelen ook aspecten zoals de kwaliteit van het spoelmedium en de droogtechnologie net zo goed een rol als de reinheidsconforme behandeling van de onderdelen en de omgevingsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de aansluiting op of integratie in een clean room.

Met de procesoptie Pulsated Pressure Cleaning (PPC) kunnen contaminaties uit zelfs de kleinste holtes, fijnste capillaire structuren en poreuze oppervlakken van complexe componenten worden verwijderd.

Met de procesoptie Pulsated Pressure Cleaning (PPC) kunnen contaminaties uit zelfs de kleinste holtes, fijnste capillaire structuren en poreuze oppervlakken van complexe componenten worden verwijderd.

Als de standaard ‘olie- en vetvrij’, bijvoorbeeld grade 4, als specificatie is vastgelegd, zijn hiervoor kostenefficiënte en compacte éénkamersystemen met een volledig vacuüm beschikbaar, waarvan de systeemtechnologie, mediumsturing en -bereiding alsmede de constructie speciaal zijn afgestemd op high-end reinigingstoepassingen. Met deze installaties, die met milieuvriendelijke oplosmiddelen of een watergebaseerde reiniging werken, kunnen ook voor geometrisch complexe componenten stabiele resultaten worden bereikt in overeenstemming met de eisen.

Nuttig daarbij zijn de nagenoeg naar wens te combineren procesopties zoals injectie-vloeddebietwassen, spuit-, hogedruk-, onderdompelings-, ultrasoon- of megasoon- en plasmareiniging alsmede Ultrasoon Plus of Pulsated Pressure Cleaning (PPC). De voordelen die de media bieden, waaronder de mogelijkheid om verschillende materialen te reinigen, zorgen ervoor dat er in deze toepassingen vaak gebruik wordt gemaakt van een gemodificeerd alcohol (gedeeltelijk polair oplosmiddel). De grens van de eisen die met deze installaties kunnen worden bereikt, is bijvoorbeeld grade 2.

Vooral bij grote onderdelen bieden kamerreinigingssystemen voordelen door de geconcentreerde aanwezigheid van procesmechanismen zoals PPC-, ultrasoon- of megasoonreiniging en injectie-vloeddebietwassen in de proceskamer. Om deze systemen ook voor grade 2 of overeenkomstige reinheidsspecificaties te kunnen gebruiken, maakt Ecoclean met de EcoCvela-serie dubbelkamersystemen voor reinigingstoepassingen met watergebaseerde media. Naast de speciale high-purity uitrusting worden volledig gescheiden mediacircuits voor het reinigen en spoelen gebruikt, die ervoor zorgen dat het gedefinieerde reinigingsresultaat op een procesveilige en reproduceerbare manier wordt bereikt.

Als de reinigingstaken door een grote diversiteit aan materialen en/of strenge doorvoereisen of reinheidsspecificaties zoals grade 1 niet zijn op te lossen met een kamersysteem dat op relatief korte termijn leverbaar is, dient men gebruik te maken van een multibad-ultrasoonreinigingsinstallatie. Met de bestaande oplossingen van de modelseries UCMSmartLine of UCMPerformanceLine, die uit gestandaardiseerde modules bestaan, reikt de SBS Ecoclean Group ook hiervoor efficiënte oplossingen aan.

Deze zijn eenvoudig op de betreffende taken af te stemmen en kunnen naar behoefte worden uitgebreid dankzij de ingebouwde elektro- en besturingstechnologie in de module voor de processtappen van het reinigen, spoelen, drogen, beladen en ontladen alsmede de uitrusting met een flexibel transportsysteem. Individueel ontworpen multibad-ultrasoonreinigingsinstallaties zoals de UCM HighLine worden gewoonlijk voor high-end toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in de toeleveringsindustrie voor halfgeleiders, laser- en optische industrie.

Ecoclean is exposant op het Clean Event

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Verspanen

Industriële reinheidsketen komt bijeen op Clean Event

09-04 Vuildeeltjes en moleculaire verontreiniging van zelfs enkele nanometers kunnen funest zijn voor het functioneren…

Oppervlaktetechniek

Ecoclean geeft antwoorden voor transformatieprocessen

09-11 Hierdoor kunnen naast installaties en systemen voor taken in bestaande industriële sectoren zoals de…

Verspanen

Gibac Chemie ideale partner voor precisiereiniging

29-03 Gibac Chemie is partner voor verspanende en niet-verspanende vloeistoffen, filtratieprocessen alsmede precisiereiniging voor de…

Verspanen

Clean Event: krijg grip op industriële reinheid

27-03 Het evenement verbindt professionals uit de gehele keten rondom industriële reinheid om samen de…

Oppervlaktetechniek

Oplossing Ecoclean voor in-line ultrasone monitoring

15-02 Precisiereiniging in geautomatiseerde, ultrasone onderdompelingssystemen met meerdere baden is state-of-the-art in zeer zuivere industrieën…

Oppervlaktetechniek

Nieuw testcenter Ecoclean voor extreem hoge reinheid

19-12 Afgestemd op de gewijzigde en branchespecifieke eisen in de industriële componentenreiniging heeft Ecoclean haar…

Verspanen

Ecoclean biedt optimaal aangepaste oplossingen voor precisie- en high-purity toepassingen

02-11 Hoewel de concrete specificaties variëren afhankelijk van het onderdeel, de industriesector en het toepassingsgebied,…

Oppervlaktetechniek

Ecoclean: componentenreiniging voor de strengste eisen

07-09 Bij de reiniging van productieapparatuur voor de halfgeleiderindustrie zoals componenten voor de DUV- en…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV