Meer budget voor WBSO in 2021

0

Het kabinet stelt in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het beschikbare budget bedraagt nu 1.438 miljoen euro in plaats van 1.281 miljoen.

Een en ander heeft te maken met de coronacrisis, die grote gevolgen heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen hierdoor onder druk komen te staan.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2021 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt een hoger tarief in de 1e schijf (deze gaat van 32% naar 40%).

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve MKB’ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Vermindering administratieve lasten

In overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is afgesproken dat bedrijven administratieve lasten kunnen verminderen door tijdig met RVO te overleggen voor welke kosten en uitgaven zij WBSO willen aanvragen. Bedrijven krijgen zo vóór de aanvraag meer duidelijkheid welke kosten en uitgaven in aanmerking komen.

Doelgroepbereik

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voerde in samenwerking met het CBS een onderzoek uit naar het teruglopend aantal gebruikers en het doelgroepbereik van de WBSO. Er is geen structureel ondergebruik van de regeling. Het aantal nieuwe gebruikers neemt af, maar het aantal structurele gebruikers en de omvang van S&O-werkzaamheden blijven op peil. Voor de grootste groep WBSO-gebruikers is geen afname van het doelgroepbereik vastgesteld.