Metaalunie begroet verduurzamingsinvesteringen kabinet

Koninklijke Metaalunie is positief over de economische cijfers die het demissionaire kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Ook is Metaalunie content met de reservering van ruim € 6 miljard voor duurzame investeringen.

“We zijn positief over de aangekondigde investeringen in klimaat en verduurzaming.”

Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet. “De politiek moet daarom nu echt vaart maken met de formatie. Een nieuw kabinet moet sowieso werken aan versnelling van de klimaatplannen, aan een steviger innovatiebeleid voor het MKB en aan een grotere instroom van technische vakmensen”, zegt Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie.

Klimaat en verduurzaming

“We zijn positief over de aangekondigde investeringen in klimaat en verduurzaming. MKB-maakbedrijven kunnen als geen ander bijdragen aan de realisatie van de infrastructuur die nodig is om over te schakelen van een fossiele naar een hernieuwbare samenleving. Zelf verbruikt de sector relatief weinig energie”, aldus Kaanen. Om desondanks ook de eigen bedrijfsvoering verder te kunnen verduurzamen, is verbeterde toegang tot stimuleringsregelingen voor het MKB noodzakelijk.

Een groot deel van de beschikbare middelen zou ook ingezet moeten worden voor het versneld bereiken van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie. “Circulair ondernemen zet immers een hefboom op het verdringen van broeikasgassen. Metaalunie rekent er echter wel op dat het mkb niet langer als hoofdfinancier van de energietransitie wordt gezien. Forse verlagingen van de Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn noodzakelijk”, vindt de Metaalunievoorzitter.

Innovatiebeleid 2.0 noodzakelijk

Het innovatiebeleid was de afgelopen jaren zeer versnipperd. Duidelijke strategische lijnen ontbraken, innovatieprogramma’s waren moeilijk bereikbaar voor het MKB en de focus lag (te) veel op ontwikkeling van producten en technologieën en te weinig op productie-innovatie voor en digitalisering van het MKB. Kaanen: “We verwachten van een nieuw kabinet dan ook een samenhangend innovatiebeleid, met een separaat actieprogramma voor het MKB.

Daarbij moet nadrukkelijk ingezet worden op productie-innovatie en digitalisering en behoud en uitbreiding van productie in Nederland. Koppel daarnaast innovatiebeleid veel meer aan de maatschappelijke uitdagingen, zoals onder andere op thema’s als zorg, klimaat, circulariteit en woningtekort.”

Instroom technische vakmensen

Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, is meer goed opgeleid technisch personeel hoognodig vindt Kaanen. De vraag naar (technische) vakmensen bij MKB-maakbedrijven is volgens hem groter dan ooit. Metaalunie roept de politiek dan ook op om nu echt werk te maken van meer instroom van techniekstudenten en een evenwichtige arbeidsmarkt. “Er moet een investering gedaan worden van ten minste € 300 miljoen per jaar voor ‘Sterk Techniekonderwijs’ in de hele onderwijsketen.

Met deze investering kunnen scholen, docenten en leerbedrijven optimaal hun werk doen. De studie- en collegegelden voor technische opleidingen moeten omlaag om deze extra aantrekkelijk te maken voor leerlingen en studenten”, meent hij.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Materialen

Overspannen staalmarkt gevaar voor herstel en groei maakindustrie

23-06 “Metaalunie is niet principieel tegenstander van Europees ‘anti-dumping’ beleid. Het is van belang de…

MetavakNieuws

METAVAK slaat handen ineen met Metaalunie en SMITZH

15-06 SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland) organiseert een 3-daags programma op de beursvloer verdeeld…

Bedrijf en Economie

Nieuw kabinet moet zorgen voor MKB-vriendelijke energietransitie

03-06 Door de onevenredig grote stijging van de energierekening en de beperkte toegang tot subsidies,…

Bedrijf en Economie

MC Driessen wint Metaalunie Smart Manufacturing Award

01-06 Dat gebeurde door juryvoorzitter en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. Hij zei over Metaalcenter…

Bedrijf en Economie

Winstgevendheid onder druk door hogere inkoopprijzen

25-04 Net als in andere jaren hebben ook in het eerste kwartaal van 2021 veel…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: snel een kabinet – FME: eerst herstelplan

18-03 De uitdagingen waarmee dat nieuwe kabinet te maken krijgt, zijn niet mals volgens Jos…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X