Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

Koninklijke Metaalunie is overwegend positief over het coalitieakkoord voor het kabinet Rutte IV, want het besteedt veel aandacht aan ondernemerschap en het belang van het MKB.

Metaalunie constateert dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie inzetten op meer ondersteuning voor het MKB bij innovatie en verduurzaming

Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang van voldoende instroom van technische vakmensen. Ook komen er hervormingen in het arbeidsmarktbeleid. Alleen wordt op verschillende van deze onderwerpen nog niet duidelijk wat het kabinet concreet gaat doen. “Mooie woorden dus, nu ook heel snel stevige daden graag”, aldus Fried Kaanen, voorzitter van Metaalunie.

Aanpak regeldruk

Metaalunie constateert dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie inzetten op meer ondersteuning voor het MKB bij innovatie en verduurzaming. Ook is de brancheorganisatie voor het MKB-metaal blij dat het kabinet een gerichte regeldrukaanpak voor het MKB aankondigt. Een aanpak waarbij uitvoerbaarheid voor het MKB de norm is (MKB-Toets). Kaanen: “De verschillende ministeries moeten nog wel een cultuuromslag maken. Niet alleen over het MKB praten, maar vooral ook mét het MKB. De regeldrukaanpak van de afgelopen jaren omvatte veel goede intenties, maar weinig concrete daden. Dit regeerakkoord moet leiden tot veel concrete daden.”

Miljarden naar klimaat en verduurzaming

Metaalunie is blij om te lezen dat bij het verhogen van de klimaatambitie niet als eerste naar de kleine en middelgrote energiegebruikers wordt gekeken. De loskoppeling van energiebelastingen en duurzame stimuleringsregelingen wordt toegejuicht en dat geldt ook voor het verlagen van de 2e en 3e belastingschijf op elektra. En dat het MKB wordt geholpen met het verder uitvoeren van bestaande duurzaamheidsverplichtingen is ook positief. Kaanen: “Laat deze hulp vooral bestaan uit brede, genereuze en direct toegankelijke effectieve verduurzamingsondersteuning en niet uit bescheiden bijdragen die via tussenschakels bij een enkele MKB-ondernemer aankomen.”

Problemen energienet

Metaalunie staat achter het voornemen om de energie-infrastructuur te moderniseren en vraagt daarbij, naast de aanpak van innovatieve trajecten, om een spoedaanpak voor het oplossen van de huidige congestieproblemen op het reguliere energienet waar steeds meer MKB-ondernemers tegen aanlopen. Metaalunie juicht toe dat er extra investeringen komen in klimaat neutrale technologieën en wijst erop dat deze direct toepasbaar moeten zijn voor MKB-maakbedrijven. Als grondlegger van de circulaire maakindustrie is Metaalunie verheugd dat de lang gekoesterde wens om klimaatbeleid en circulariteit beter op elkaar aan te laten sluiten nu ter hand wordt genomen.

Innovatiestimulering moet beter

Bemoedigend is dat het nieuwe kabinet erkent dat op het vlak van innovatiestimulering het MKB aparte aandacht vraagt. Kaanen: “Minder bemoedigend is het dat er nog veel onduidelijk is hoe dit vorm en inhoud gaat krijgen. Metaalunie schuift graag aan om hieraan invulling te geven. Er wordt wel gesproken over de verzilvering van de sleuteltechnologieën, maar we zien deze verzilvering eigenlijk voornamelijk landen in nieuw onderzoek en niet in productietechnologie.”

Instroom en opleiding technici

Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, erkent het kabinet het belang van meer goed opgeleide technici. Het coalitieakkoord bevat op dit vlak vooralsnog alleen intenties van meer opleiden en instroom van technische vakmensen, maar geen concrete plannen. Kaanen: “Een gemiste kans. Metaalunie pleit al jaren voor een ‘Deltaplan Technisch Onderwijs” om een boost te geven aan het opleiden van voldoende vakmensen. Metaalunie verwacht dan ook de komende maanden nauw betrokken te worden bij de verdere uitwerking van plannen voor opleiden en instroom van technische vakmensen.

Hervorming arbeidsmarktbeleid

Metaalunie juicht de intentie om de arbeidsmarkt te gaan hervormen toe. Een betere balans tussen werkgeversverantwoordelijkheid en risico’s is van groot belang. De voorgestelde aanpassing van loondoorbetaling van ziekte is echter onvoldoende. Ook is Metaalunie geen voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het aanpakken van schijnzelfstandigheid is belangrijk, maar het beperken van de vrijheid voor zelfstandig ondernemers is onwenselijk.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie sceptisch over nieuwe aanpak regeldruk

15-07 Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-metaal in een reactie op een nieuw regeldrukprogramma…

Bedrijf en Economie

Metaalunie mist visie op MKB in industriebrief kabinet

13-07 Het gepresenteerde industriebeleid bevat volgens Metaalunie een aantal positieve nieuwe accenten. Het kabinet wil…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet 15.000e lid

05-07 Pierre Hagenaars, directeur van het Brabantse bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij…

Bedrijf en Economie

Mkb-booster stimuleert productie-innovatie

01-06 Dit is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van Koninklijke Metaalunie door Berenschot…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal onzeker over komende kwartalen

11-04 Over het eerste kwartaal van dit jaar zijn de ondernemers in het MKB-metaal overwegend…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Automatisering

Overval operator niet plotseling met nieuwe ‘vriend’

31-03 Corporaal heeft het meerdere keren meegemaakt: Een robot wordt letterlijk een productiehal binnengereden. Een…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X