Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

Koninklijke Metaalunie is overwegend positief over het coalitieakkoord voor het kabinet Rutte IV, want het besteedt veel aandacht aan ondernemerschap en het belang van het MKB.

Metaalunie constateert dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie inzetten op meer ondersteuning voor het MKB bij innovatie en verduurzaming

Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang van voldoende instroom van technische vakmensen. Ook komen er hervormingen in het arbeidsmarktbeleid. Alleen wordt op verschillende van deze onderwerpen nog niet duidelijk wat het kabinet concreet gaat doen. “Mooie woorden dus, nu ook heel snel stevige daden graag”, aldus Fried Kaanen, voorzitter van Metaalunie.

Aanpak regeldruk

Metaalunie constateert dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie inzetten op meer ondersteuning voor het MKB bij innovatie en verduurzaming. Ook is de brancheorganisatie voor het MKB-metaal blij dat het kabinet een gerichte regeldrukaanpak voor het MKB aankondigt. Een aanpak waarbij uitvoerbaarheid voor het MKB de norm is (MKB-Toets). Kaanen: “De verschillende ministeries moeten nog wel een cultuuromslag maken. Niet alleen over het MKB praten, maar vooral ook mét het MKB. De regeldrukaanpak van de afgelopen jaren omvatte veel goede intenties, maar weinig concrete daden. Dit regeerakkoord moet leiden tot veel concrete daden.”

Miljarden naar klimaat en verduurzaming

Metaalunie is blij om te lezen dat bij het verhogen van de klimaatambitie niet als eerste naar de kleine en middelgrote energiegebruikers wordt gekeken. De loskoppeling van energiebelastingen en duurzame stimuleringsregelingen wordt toegejuicht en dat geldt ook voor het verlagen van de 2e en 3e belastingschijf op elektra. En dat het MKB wordt geholpen met het verder uitvoeren van bestaande duurzaamheidsverplichtingen is ook positief. Kaanen: “Laat deze hulp vooral bestaan uit brede, genereuze en direct toegankelijke effectieve verduurzamingsondersteuning en niet uit bescheiden bijdragen die via tussenschakels bij een enkele MKB-ondernemer aankomen.”

Problemen energienet

Metaalunie staat achter het voornemen om de energie-infrastructuur te moderniseren en vraagt daarbij, naast de aanpak van innovatieve trajecten, om een spoedaanpak voor het oplossen van de huidige congestieproblemen op het reguliere energienet waar steeds meer MKB-ondernemers tegen aanlopen. Metaalunie juicht toe dat er extra investeringen komen in klimaat neutrale technologieën en wijst erop dat deze direct toepasbaar moeten zijn voor MKB-maakbedrijven. Als grondlegger van de circulaire maakindustrie is Metaalunie verheugd dat de lang gekoesterde wens om klimaatbeleid en circulariteit beter op elkaar aan te laten sluiten nu ter hand wordt genomen.

Innovatiestimulering moet beter

Bemoedigend is dat het nieuwe kabinet erkent dat op het vlak van innovatiestimulering het MKB aparte aandacht vraagt. Kaanen: “Minder bemoedigend is het dat er nog veel onduidelijk is hoe dit vorm en inhoud gaat krijgen. Metaalunie schuift graag aan om hieraan invulling te geven. Er wordt wel gesproken over de verzilvering van de sleuteltechnologieën, maar we zien deze verzilvering eigenlijk voornamelijk landen in nieuw onderzoek en niet in productietechnologie.”

Instroom en opleiding technici

Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, erkent het kabinet het belang van meer goed opgeleide technici. Het coalitieakkoord bevat op dit vlak vooralsnog alleen intenties van meer opleiden en instroom van technische vakmensen, maar geen concrete plannen. Kaanen: “Een gemiste kans. Metaalunie pleit al jaren voor een ‘Deltaplan Technisch Onderwijs” om een boost te geven aan het opleiden van voldoende vakmensen. Metaalunie verwacht dan ook de komende maanden nauw betrokken te worden bij de verdere uitwerking van plannen voor opleiden en instroom van technische vakmensen.

Hervorming arbeidsmarktbeleid

Metaalunie juicht de intentie om de arbeidsmarkt te gaan hervormen toe. Een betere balans tussen werkgeversverantwoordelijkheid en risico’s is van groot belang. De voorgestelde aanpassing van loondoorbetaling van ziekte is echter onvoldoende. Ook is Metaalunie geen voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het aanpakken van schijnzelfstandigheid is belangrijk, maar het beperken van de vrijheid voor zelfstandig ondernemers is onwenselijk.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME: Coalitie moet niet kijken náár, maar werken áán de toekomst

15-12 Uit de woensdag bekend gemaakte plannen blijkt dat de coalitie van VVD, D66, CDA…

Bedrijf en Economie

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 uitgesteld

10-12 De reden voor het uitstel is de aanhoudend onzekere situatie omtrent corona. Het is…

Bedrijf en Economie

‘Druk op innovatie wordt alleen maar groter’

08-12 De voorman van het MKB-metaal zegt dit in een gesprek ter gelegenheid van het…

Bedrijf en Economie

Jubileummagazine 20 jaar MetaalNieuws is uit

07-12 Op maar liefst 164 pagina’s komt er van alles langs: de rode Ferrari van…

Bedrijf en Economie

Mkb op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie

30-11 De marktverkenning had tot doel inzicht te krijgen in hoe bereikbaar het Smart Connected…

Personeel en Opleiding

Skillspaspoort voor maakindustrie?

15-11 Volgens FME en Metaalunie is de arbeidsmarkt dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller.…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X