Metaalunie introduceert cao-routekaart

In september beginnen de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (cao Metaal en Techniek). Om alle leden goed op de hoogte te houden van het proces en resultaten hiervan, heeft Koninklijke Metaalunie voor het eerst een zogeheten cao-routekaart gemaakt.

Op de routekaart zijn in een oogopslag alle stappen die gezet worden in chronologische volgorde te zien.

De Metaalunie communiceert in zowel de aanloop naar, als tijdens de cao-onderhandelingen zelf, uitgebreid en zo transparant mogelijk over het hele cao-traject naar haar leden. Zo wordt met de speciale routekaart overzichtelijk in beeld gebracht welke stappen gaan leiden tot een nieuwe cao. Ook hebben leden op verschillende momenten inspraak in het mandaat waarmee in september de cao-onderhandelingen wordt ingegaan.

Open kaart spelen

“Metaalunie vindt het belangrijk open kaart te spelen met haar leden. Wij zitten immers namens al die bedrijven straks aan de onderhandelingstafel. Dan is het belangrijk te laten zien waar we mee bezig zijn en op welk moment we in het cao-traject zijn aanbeland. Cao-onderhandelingen doen we namelijk niet alleen vóór onze leden, maar vooral ook met onze leden”, zegt Jos van der Werken, beleidssecretaris sociale zaken Metaalunie.

Digitale inspraakrondes

Metaalunieleden krijgen inspraak in de belangrijkste thema’s die inzet zouden kunnen zijn van de cao-onderhandelingen. Naast een speciale cao-enquête waarmee Metaalunieleden geraadpleegd worden en cao-wensen worden geïnventariseerd, organiseert Metaalunie ook een aantal digitale inspraakrondes. Tijdens deze digitale interactieve bijeenkomsten worden onder meer de uitkomsten van de cao enquête besproken.

Routekaart

Nieuw is de cao-routekaart. Deze brengt duidelijk in beeld hoe het cao-proces eruitziet. Op de routekaart zijn in een oogopslag alle stappen die gezet worden in chronologische volgorde te zien, welke partijen op welk moment daarbij een rol hebben en wat die rol precies inhoudt. Naast de routekaart zorgen ook verschillende cao-nieuwsbrieven, nieuwsberichten en gebruik van sociale media voor transparante communicatie.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Bedrijf en Economie

Cao-akkoord: werknemers metalektro krijgen er 5,3% bij

14-07 Het onderhandelingsresultaat is bereikt na maandenlang actie voeren met talrijke ‘staakstraten’ door het hele…

Bedrijf en Economie

Landelijke cao-staking in metalektro

30-06 Sinds januari worden er in de sector door het hele land estafettestakingen gehouden, telkens…

Personeel en Opleiding

Acties voor nieuwe metalektro-cao gaan door

28-04 In Friesland wordt gestaakt bij onder meer Stertil in Kootstertille, Trivium in Leeuwarden en…

Personeel en Opleiding

Cao-voorstellen Metaal & Techniek krijgen vorm

29-03 Duizenden werknemers in de sector Metaal & Techniek hebben de afgelopen tijd laten weten…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X