Metaalunie: kabinetsplannen zijn recept voor zware tijden voor MKB-maakbedrijven

Koninklijke Metaalunie ziet, net als het kabinet, dat Nederland te maken heeft met maatschappelijk én economisch zeer uitdagende tijden. Daar moeten oplossingen voor komen, maar Metaalunie is sceptisch over de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag.

Het kabinet maakt een keuze voor de makkelijke weg door de rekening vooral bij het bedrijfsleven te leggen

“Het kabinet gaat de uitdagingen te lijf met een aanzienlijk pakket aan maatregelen om de pijn voor de burgers te verzachten. Dat is zeker belangrijk, maar de rekening kan niet disproportioneel bij het bedrijfsleven worden gelegd”, reageert de branchevereniging voor het MKB-metaal op de Miljoenennota. “Dat is immers de werkgever waar in steeds grotere mate het water aan de lippen komt te staan.”

Kabinet kiest makkelijke weg

Metaalunie mist de juiste verdeling van de lasten. De combinatie van een stijgende belastingdruk voor MKB-maakbedrijven en een enorme stijging van de (energie)kosten trekt al een grote wissel op ondernemers. Met daarnaast een zeer krappe arbeidsmarkt voor technische vakmensen om de energie-en klimaattransitie te realiseren, is dit alles hét recept voor economisch zware tijden voor MKB-maakbedrijven. Het kabinet maakt een keuze voor de makkelijke weg door de rekening vooral bij het bedrijfsleven te leggen. “Metaalunie had veel liever gezien dat het kabinet haar ingezette beleid om het MKB tegemoet te komen, overeind zou houden. Bijvoorbeeld door de vennootschapsbelasting voor MKB-bedrijven niet te verhogen en ook oog te hebben voor de sterk stijgende energiekosten bij bedrijven”, aldus Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie.

Lastenverhoging moeilijk te verteren

Het kabinet verhoogt de lasten voor het bedrijfsleven. De vennootschapsbelasting stijgt van 15% naar 19%, terwijl de intentie van het kabinet bij aantreden juist was om de lasten voor MKB-bedrijven te verlagen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de lasten voor de directeur-grootaandeelhouder te verhogen. Tegenover de lastenverzwaring wil het kabinet enkele werkgeverslasten van bedrijven (o.a. Aof-premie voor kleine werkgevers en investeringsaftrek) verlagen. “Maar dit staat niet in verhouding tot de grote lastenverzwaring voor het MKB-bedrijfsleven. Een lastenverzwaring die moeilijk te verteren is in onzekere tijden”, aldus Kaanen.

Impact stijging energiekosten enorm

De impact van de gestegen energiekosten is voor MKB-maakbedrijven groot. De kosten voor gas en elektriciteit zijn het afgelopen jaar tussen de 3 tot 8 keer hoger geworden. Ondernemers kunnen de gestegen kosten in veel gevallen niet (in zijn geheel) doorberekenen aan de klant. Gevolg: de resultaten voor MKB-ondernemers staan onder druk. In toenemende mate schrijven maakbedrijven zelfs al rode cijfers of verwachten zij dat 2023 een zeer moeilijk jaar wordt. Het is mooi dat het kabinet maatregelen neemt om de energierekening te dempen voor burgers, maar voor het MKB wordt (vooralsnog) niets gedaan. Kaanen: “Hoe dan ook moeten de negatieve effecten van de hoge energieprijzen voor bedrijven ook beheerst worden en is het zaak om deze (hopelijk) tijdelijke fase van extreem hoge energieprijzen te overbruggen.”

Klimaat – en energietransitie in gevaar door gebrek aan vakmensen

Niet alleen de gestegen energiekosten zijn een groot probleem. Ook brengt de krapte op de arbeidsmarkt voor technici de innovatie en de klimaattransitie in gevaar. “Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, is meer goed opgeleid technisch personeel hoognodig”, vindt Kaanen. Metaalunie roept de politiek dan ook op om nu echt werk te maken – samen met het bedrijfsleven en het onderwijsveld – van meer instroom van techniekstudenten en een evenwichtige arbeidsmarkt.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME: Koopkracht bedrijven moet prioriteit zijn

20-09 Andere Europese landen hebben een steunpakket opgetuigd om de industrie te ondersteunen. Ook Nederland…

Toeleveren

Netwerk- en kennisevent D2M biedt alles voor het nieuwe maken

12-09 D2M is de nieuwe naam van de beurzen Prototyping en MNE. In 2020 besloten…

TechnishowNieuws

Belang maakindustrie neemt fors toe

30-08 De maakindustrie draagt jaarlijks voor 18% bij aan de Nederlandse economie en toont de…

Plaatbewerking

Plaatwerk webshop voor elke toeleverancier

17-08 Veel – met name grote en middelgrote – plaatwerkbedrijven zijn op zoek naar een…

TechnishowNieuws

Vol gas richting TechniShow en ESEF Maakindustrie

08-08 Dat betekent onder meer dat onze nieuwsbrieven – die vanaf nu weer iedere dinsdag…

Bedrijf en Economie

Metaalunie sceptisch over nieuwe aanpak regeldruk

15-07 Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-metaal in een reactie op een nieuw regeldrukprogramma…

Bedrijf en Economie

Metaalunie mist visie op MKB in industriebrief kabinet

13-07 Het gepresenteerde industriebeleid bevat volgens Metaalunie een aantal positieve nieuwe accenten. Het kabinet wil…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet 15.000e lid

05-07 Pierre Hagenaars, directeur van het Brabantse bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X