Metaalunie mist nog wat in visie kabinet op maakindustrie

0

Koninklijke Metaalunie is het in grote lijnen eens met de ‘Visie op de toekomst van de industrie in Nederland’ van het kabinet. De brancheorganisatie voor het MKB-Metaal mist nog wel een paar belangrijke accenten en zal die aanreiken in de binnenkort te verschijnen Metaalunie IndustrieVisie.

In de visie die eind oktober is aangeboden aan de Tweede Kamer, kondigt het kabinet aan samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gericht in te gaan zetten op groei van de Nederlandse (maak)industrie. Door extra te investeren in sleuteltechnologieën en in groeimarkten als Life Sciences & Health (inclusief medische technologie), High Tech/ICT (halfgeleiders, fotonica, quantum, AI) en defensie & ruimtevaart-gerelateerde technologie en industrie. Maar ook door het verder stimuleren van digitalisering binnen de industrie (Smart Industry), het opleiden en ontwikkelen van personeel, verduurzaming, hergebruik van grondstoffen (circulaire maakindustrie), het verbeteren van vestigingsvoorwaarden, regionale én Europese samenwerking.

Groeiopgave

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Publieke en private partijen moeten deze groeiopgave samen aangaan. Groei van het aandeel industrie in onze economie is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst mondiaal kan blijven concurreren en minder afhankelijk is van andere landen. Het is bovendien een reële ambitie, omdat we al een innovatieve industrie hebben die bereid is om nóg slimmer te worden en omdat we beschikken over een goed opgeleide beroepsbevolking.”

Stimulering productie-innovatie

Volgens Peter van der Mars, beleidssecretaris Metaalunie, mist de visie een paar belangrijke accenten en is hij sommige punten niet concreet genoeg. “Om een rol te blijven spelen op de wereldmarkt zal de industrie vooral innovatief en hoogproductief moeten zijn”, meent Van der Mars. “De industrie moet inspelen op de twee dominante trends van dit moment: verduurzaming en digitalisering. De industrie moet concurreren op de wereldmarkt. Dit vereist een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het MKB en voor grote bedrijven. Stimulering van productie-innovatie is hard nodig om de hele toelever-piramide en vooral de MKB-bedrijven daarin richting die hoogproductieve status te brengen.”