Metaalunie mist visie op MKB in industriebrief kabinet

Evenals FME is ook Koninklijke Metaalunie positief over het nieuwe industriebeleid van het kabinet. Maar de branchevereniging voor het MKB-metaal is wel verrast door het ontbreken van een duidelijke visie op het MKB in de industriebrief van minister Adriaansens.

Voorlopig bevat de Industriebrief veel woorden maar te weinig concrete acties om tot een circulaire economie te komen, aldus Metaalunie.

Het gepresenteerde industriebeleid bevat volgens Metaalunie een aantal positieve nieuwe accenten. Het kabinet wil een actief industriebeleid voeren, gericht op vergroening en ontwikkeling van de (maak)industrie. Tevens zet het kabinet nadrukkelijk in op strategische onafhankelijkheid ervan.

Aanpak personeelstekort

Het kabinet erkent dat meer gekwalificeerde technische mensen nodig zijn om de vele ambities in de industriebrief te halen. Ondanks vele inspanningen vanuit de overheid en het bedrijfsleven, is er in Nederland een stijgend tekort aan vakmensen. Metaalunie hoopt dat de ministers van EZK, OCW en SZW nadrukkelijker gaan samenwerken om het tekort aan technisch geschoold personeel aan te pakken. Ook de Tweede Kamer heeft recentelijk een motie aangenomen, waarbij de minister van EZK wordt opgeroepen meer haar verantwoordelijkheid op dit vlak te nemen.

Productie-innovatie MKB

Nieuw is dat het kabinet de kansen van productie-innovatie (procesinnovatie) van het MKB, in relatie tot het verhogen van de arbeidsproductiviteit, benoemt. “Helaas is weinig nieuws te lezen over hoe het kabinet dit denkt te realiseren. Het ministerie blijft hangen in het beeld dat alleen met digitalisering alles opgelost zal worden. Maar onderkent niet dat nog veel MKB ondernemingen grote stappen moeten zetten alvorens digitalisering überhaupt in beeld komt”, aldus Metaalunie. De branchevereniging wijst er daarbij op dat ze bijvoorbeeld een concrete stimuleringsregeling voor productie-innovatie voor MKB-maakbedrijven (de Mkb-booster) heeft aangeboden aan het ministerie van EZK en de Tweede Kamer.

Smart Industry is niet genoeg

Metaalunie had verwacht dat het kabinet stimuleringsmaatregelen op het vlak van productie-innovatie verdergaand zou hebben uitgewerkt. De minister heeft in haar brief slechts oog voor de inzet op Smart Industry. “In een recente onafhankelijke evaluatie door het ministerie van EZK, en in een onderzoek van Berenschot waarin het voorstel voor de Mkb-booster werd gelanceerd, is echter aangetoond dat Smart Industry niet in staat blijkt om de MKB-maakbedrijven voldoende te bereiken.”

Circulaire economie

Voorlopig bevat de Industriebrief veel woorden maar te weinig concrete acties om tot een circulaire economie te komen, aldus Metaalunie. De overheid heeft een rol bij het aanjagen van deze vorm van economie. Hiervoor presenteert zij voor het einde van het jaar een nieuw Nationaal Programma Circulaire Economie. Metaalunie benadrukt al jaren de kansen voor een circulaire maakindustrie. Met een Nationaal Programma Circulaire Economie hoopt Metaalunie dat nu eindelijk echt slagen gemaakt gaan worden. Met stevige eigenaarschap binnen het kabinet en daaraan gekoppeld voldoende financiële middelen (bijvoorbeeld uit het Klimaat en/of Groeifonds).

Balans woningbouw, natuur en bedrijvigheid

Niet eerder sprak een kabinet zo uit dat het garanderen van (regionale) ruimte voor bedrijvigheid van belang is. Op dit moment gaat in veel gemeenten vaak woningbouw ten koste van (uitbreidings-) mogelijkheden voor maakbedrijven. Het kabinet presenteert later dit jaar een Nationaal Programma Werklocaties en een aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Doel hiervan is om – samen met provincies en gemeenten – de benodigde ruimte voor bedrijvigheid te garanderen. Metaalunie juicht deze regierol van het kabinet toe.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het kabinet presenteert duidelijke ambities met het strategisch en groen industriebeleid. Veel zaken moeten echter nog uitgewerkt worden. Metaalunie roept het kabinet dan ook op om (nog) meer de samenwerking met het bedrijfsleven op te zoeken bij het uitwerken van de plannen. Stimulering van productie-innovatie van het MKB moet wat Metaalunie betreft een nadrukkelijker plek krijgen in het industriebeleid. En samen met het bedrijfsleven moet het kabinet het grote tekort aan technisch geschoold personeel aanpakken. Metaalunie gaat er dan ook vanuit dat zij de komende maanden actief betrokken wordt bij het uitwerken van alle ambities.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie sceptisch over nieuwe aanpak regeldruk

15-07 Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-metaal in een reactie op een nieuw regeldrukprogramma…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet 15.000e lid

05-07 Pierre Hagenaars, directeur van het Brabantse bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Materialen

Metaalunie wil antidumpingheffing op staal snel van tafel

21-03 Orgalime geloofde al niet dat antidumpingheffingen de juiste manier waren om Europese bedrijven te…

Bedrijf en Economie

Adriaan Vonk nieuwe directeur Dienstverlening en Branches Metaalunie

16-02 “Metaalunie representeert dé maakindustrie, met leden die samen ‘Nederland maken’! Een prachtige branche om…

Bedrijf en Economie

Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

17-12 Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang…

Bedrijf en Economie

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 uitgesteld

10-12 De reden voor het uitstel is de aanhoudend onzekere situatie omtrent corona. Het is…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X