Metaalunie sceptisch over nieuwe aanpak regeldruk

Koninklijke Metaalunie is content dat het kabinet meer werk wil maken van het verminderen van regeldruk voor MKB-bedrijven.

“Ook in deze aanpak wil het kabinet zichzelf geen (harde) reductiedoelstelling opleggen. Het gevaar blijft, dat de regeldrukaanpak net als voorgaande jaren vooral mooie woorden en intenties zijn”

Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-metaal in een reactie op een nieuw regeldrukprogramma voor ondernemers dat minister Adriaansens (EZK) onlangs heeft gepresenteerd. Doel van het kabinet: merkbaar en meetbaar de regeldruk verminderen voor ondernemers.

Geen (harde) reductiedoelstelling

Het nieuwe programma bevat veelbelovende onderdelen en Metaalunie werkt graag mee om tot merkbaar minder regeldruk voor ondernemers te komen. Maar Metaalunie blijft ook sceptisch: “Ook in deze aanpak wil het kabinet zichzelf geen (harde) reductiedoelstelling opleggen. Het gevaar blijft, dat de regeldrukaanpak net als voorgaande jaren vooral mooie woorden en intenties zijn, maar dat de ondernemer concreet niet of nauwelijks iets merkt van vermindering van regeldruk. Dit, omdat veel ministeries zich niet gecommitteerd voelen om de regeldruk voor het MKb ook substantieel te verminderen.”

Bedrijfstakaanpak startpunt

Het kabinet introduceert een bedrijfstakaanpak (o.a. kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven), waarbij door middel van indicatorbedrijven op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart worden gebracht. Uiteindelijk moet dit leiden tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen. Metaalunie is blij dat metaalbedrijven betrokken worden bij de aanpak: “Op papier klinkt de aanpak sympathiek, de ervaring leert wel dat een harde doelstelling nodig is om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen bij ministeries om echt te gaan snijden in de meest belastende regels. Een dergelijke doelstelling ontbreekt in de plannen van het kabinet.”

MKB-Toets

Het kabinet benadrukt dat de toepassing van de MKB-Toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal worden verbeterd. Onder andere door na de invoering van regels strakker de werking van deze regels te evalueren.

“Dat de MKB-Toets nu ingeburgerd raakt is natuurlijk goed, maar het blijft zaak dat ondernemers nu echt de effecten van de MKB-Toets in de praktijk echt gaan merken”, aldus Metaalunie. “Nog te vaak voeren ministeries geen of een te beperkte MKB-Toets uit alvorens nieuwe wetten en regels te introduceren en worden MKb brancheorganisaties te weinig en te laat in het regelgevingsproces betrokken.”

Aanpak valt of staat met regie

Metaalunie pleit op het gebied van regeldrukaanpak al jaren voor een cultuuromslag. Het ministerie van EZK moet veel nadrukkelijker eindverantwoordelijk, aanjager en regisseur worden voor een rijksbreed ‘Regeldrukprogramma’. Waarbij het ministerie van EZK andere ministeries en uitvoeringsorganisaties gaat aanspreken op het echt kwalitatief en kwantitatief verminderen van de regeldruk voor het bedrijfsleven, specifiek voor het MKB. De vrijblijvendheid moet eraf.

Voordeel van de twijfel

De minister kiest voor een andere – meer praktische – aanpak. Ondanks scepsis geeft Metaalunie de aanpak van het kabinet graag een kans. “We gaan dan ook graag in overleg met de minister hoe gezamenlijk te komen tot een merkbare reductie van regeldruk. Daarbij is het van belang om ook gezamenlijk concreter de reductiedoelstellingen vast te leggen en om te garanderen dat rijksbreed dezelfde urgentie gevoeld wordt om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Bedrijf en Economie

Metaalunie lanceert eigen verkiezingscampagne voor MKB-maakindustrie

01-11 “De campagne richt zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering voor MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de…

Bedrijf en Economie

Zoektocht naar vakmensen was nog nooit zo moeilijk

16-10 Dat blijkt uit de Metaalunie Economische Barometer van de MKB-maakindustrie van het derde kwartaal…

Bedrijf en Economie

Metaalunie over Prinsjesdag: rol MKB-maakbedrijven essentieel bij alle uitdagingen

19-09 Metaalunie constateert dat Prinsjesdag vooral ook in het teken staat van de Tweede Kamerverkiezingen…

Bedrijf en Economie

MKB-maakindustrie zet vol in op (vak)mensen, innovatie en duurzaam ondernemen

27-06 “Focus op deze thema’s is nodig om het ondernemerschap en verdienvermogen in de MKB-maakindustrie…

Toeleveren

Rotterdam maakt werk van instroom MKB-maakindustrie

27-06 De MKB-maakindustrie is goed voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid in de regio…

Bedrijf en Economie

José Leenders geridderd bij afscheid van Metaalunie

19-06 Burgemeester Marco Oosterwijk van Ridderkerk reikte de onderscheiding vrijdag uit in Rotterdam, waar Leenders…

Bedrijf en Economie

Metaalunieleden mogen NL sticker gebruiken in buitenland

09-05 Om het goede imago van Nederlandse (MKB-maak)bedrijven in het buitenland kracht bij te zetten,…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?