Metaalunie sceptisch over nieuwe aanpak regeldruk

Koninklijke Metaalunie is content dat het kabinet meer werk wil maken van het verminderen van regeldruk voor MKB-bedrijven.

“Ook in deze aanpak wil het kabinet zichzelf geen (harde) reductiedoelstelling opleggen. Het gevaar blijft, dat de regeldrukaanpak net als voorgaande jaren vooral mooie woorden en intenties zijn”

Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-metaal in een reactie op een nieuw regeldrukprogramma voor ondernemers dat minister Adriaansens (EZK) onlangs heeft gepresenteerd. Doel van het kabinet: merkbaar en meetbaar de regeldruk verminderen voor ondernemers.

Geen (harde) reductiedoelstelling

Het nieuwe programma bevat veelbelovende onderdelen en Metaalunie werkt graag mee om tot merkbaar minder regeldruk voor ondernemers te komen. Maar Metaalunie blijft ook sceptisch: “Ook in deze aanpak wil het kabinet zichzelf geen (harde) reductiedoelstelling opleggen. Het gevaar blijft, dat de regeldrukaanpak net als voorgaande jaren vooral mooie woorden en intenties zijn, maar dat de ondernemer concreet niet of nauwelijks iets merkt van vermindering van regeldruk. Dit, omdat veel ministeries zich niet gecommitteerd voelen om de regeldruk voor het MKb ook substantieel te verminderen.”

Bedrijfstakaanpak startpunt

Het kabinet introduceert een bedrijfstakaanpak (o.a. kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven), waarbij door middel van indicatorbedrijven op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart worden gebracht. Uiteindelijk moet dit leiden tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen. Metaalunie is blij dat metaalbedrijven betrokken worden bij de aanpak: “Op papier klinkt de aanpak sympathiek, de ervaring leert wel dat een harde doelstelling nodig is om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen bij ministeries om echt te gaan snijden in de meest belastende regels. Een dergelijke doelstelling ontbreekt in de plannen van het kabinet.”

MKB-Toets

Het kabinet benadrukt dat de toepassing van de MKB-Toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal worden verbeterd. Onder andere door na de invoering van regels strakker de werking van deze regels te evalueren.

“Dat de MKB-Toets nu ingeburgerd raakt is natuurlijk goed, maar het blijft zaak dat ondernemers nu echt de effecten van de MKB-Toets in de praktijk echt gaan merken”, aldus Metaalunie. “Nog te vaak voeren ministeries geen of een te beperkte MKB-Toets uit alvorens nieuwe wetten en regels te introduceren en worden MKb brancheorganisaties te weinig en te laat in het regelgevingsproces betrokken.”

Aanpak valt of staat met regie

Metaalunie pleit op het gebied van regeldrukaanpak al jaren voor een cultuuromslag. Het ministerie van EZK moet veel nadrukkelijker eindverantwoordelijk, aanjager en regisseur worden voor een rijksbreed ‘Regeldrukprogramma’. Waarbij het ministerie van EZK andere ministeries en uitvoeringsorganisaties gaat aanspreken op het echt kwalitatief en kwantitatief verminderen van de regeldruk voor het bedrijfsleven, specifiek voor het MKB. De vrijblijvendheid moet eraf.

Voordeel van de twijfel

De minister kiest voor een andere – meer praktische – aanpak. Ondanks scepsis geeft Metaalunie de aanpak van het kabinet graag een kans. “We gaan dan ook graag in overleg met de minister hoe gezamenlijk te komen tot een merkbare reductie van regeldruk. Daarbij is het van belang om ook gezamenlijk concreter de reductiedoelstellingen vast te leggen en om te garanderen dat rijksbreed dezelfde urgentie gevoeld wordt om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie mist visie op MKB in industriebrief kabinet

13-07 Het gepresenteerde industriebeleid bevat volgens Metaalunie een aantal positieve nieuwe accenten. Het kabinet wil…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet 15.000e lid

05-07 Pierre Hagenaars, directeur van het Brabantse bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Materialen

Metaalunie wil antidumpingheffing op staal snel van tafel

21-03 Orgalime geloofde al niet dat antidumpingheffingen de juiste manier waren om Europese bedrijven te…

Bedrijf en Economie

Adriaan Vonk nieuwe directeur Dienstverlening en Branches Metaalunie

16-02 “Metaalunie representeert dé maakindustrie, met leden die samen ‘Nederland maken’! Een prachtige branche om…

Bedrijf en Economie

Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

17-12 Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang…

Bedrijf en Economie

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 uitgesteld

10-12 De reden voor het uitstel is de aanhoudend onzekere situatie omtrent corona. Het is…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X