Metaalunie: sociaal akkoord biedt zekerheid en pijnpunten

Vertrouwen, stabiliteit en zekerheid. Dat is volgens de Koninklijke Metaalunie het belangrijkste wat het tussen kabinet, werkgevers en werknemers gesloten sociaal akkoord biedt. “Want dat is wat Nederland nodig heeft om uit de crisis te komen.” Ook FME is positief.

Juist die zekerheid zal werknemers en werkgevers weer meer vertrouwen geven, meent de Metaalunie. “Dat zal de economie weer de broodnodige duw omhoog geven. Iets wat ook al enigszins in de lucht zit bij ondernemers, getuige de eerste cijfers van de Economische Barometer van Metaalunie van het eerste kwartaal 2013.”
Op dit moment gaat het in het MKB-metaal nog onveranderd slecht, maar de ondernemers kijken volgens de Metaalunie iets positiever naar de toekomst. “Dat sociale partners en regering elkaar op een aantal majeure thema´s hebben gevonden juichen wij dus toe. Zo´n akkoord kent altijd winst- en pijnpunten. Winst voor het MKB-metaal is onder andere het vervallen van het arbeidsgehandicaptenquotum.”

Ontslagrecht
Wat betreft het ontslagrecht vindt de Metaalunie het positief dat de preventieve toets in het kader van ontslag gehandhaafd blijft. De Metaalunie is altijd voorstander geweest om onderscheid te maken tussen ontslag op economische gronden en ziekte versus ontslag in de persoon gelegen. Hier zijn nu duidelijke afspraken over gemaakt. Wel merkt de Metaalunie op dat de hoogte en voorwaarden van de transitievergoedingen die in het akkoord zijn afgesproken anders uitpakken dan in de huidige ontslagmethodieken, waarbij de nieuwe systematiek niet altijd beter is. Het feit dat de WW in ieder geval twee jaar op een reëel niveau blijft is dan weer positief, dat houdt de arbeidsmarkt soepel.
Er zijn ook punten die zeker nog aandacht vragen, vooral in de uitwerking. “Want met name hierin zal zichtbaar worden waar de echte winst- en pijnpunten van dit akkoord komen te liggen.”

Reactie FME
Ook FME is positief over het bereiken van het sociaal akkoord dat werkgevers, vakbonden en kabinet hebben gesloten. “Het is een akkoord dat kan bijdragen aan stabiele arbeidsverhoudingen en vertrouwen in de economie”, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “De langjarige afspraken die op een breed terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid zijn gemaakt, vormen een belangrijke stap op weg naar economisch herstel.”

Dezentjé Hamming: “Natuurlijk is een centraal akkoord een zaak van geven en nemen. Het inperken van de verlenging van tijdelijke contracten verhoudt zich moeilijk met de behoefte van de industrie om mee te bewegen met de sterk wisselende productievraag en internationale dynamiek.” Per saldo is volgens FME sprake van een evenwichtig pakket.

Met het sociaal akkoord kan Nederland gaan bouwen aan economisch herstel. FME wijst erop dat daarvoor meer nodig is dan de gemaakte afspraken op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. “We moeten ons uit de crisis innoveren om te zorgen dat we de beste exportproducten hebben en ook over vijf jaar fabrieken en laboratoria in Nederland hebben voor hoogwaardige werkgelegenheid en groei van onze economie.”, aldus Dezentjé Hamming. FME roept het kabinet daarom op om niet te bezuinigen op innovatiebudgetten.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

FNV Metaal pleit voor Sectorale Deeltijd WW in Metalektro

13-04 FNV Metaal heeft maandag in de derde ronde van het cao-overleg Metalektro (grootmetaal) het…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Geen categorie

Werkgevers: nieuwe cao met ruimte voor maatwerk op bedrijfsniveau

15-01 Na de bonden hebben nu ook de werkgevers de voorstellen bekend gemaakt, waarmee ze…

Geen categorie

CNV Vakmensen doet voorstellen voor vernieuwing cao

14-01 Een individueel scholingsbudget, flexibele arbeidstijden en meer zeggenschap voor de werknemer. Dat zijn de…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen nieuwe cao Metaal en Techniek van start

07-01 Deze maand beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao Metaal en Techniek. De huidige…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV