Industrie blijft op volle kracht draaien

De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar dit was wel de kleinste stijging in vijf maanden. De inkoopmanagersindex NEVI PMI kwam in februari uit op 52.2, in januari was deze nog 54,1.

Dit kwam vooral door de kleinste toename van de nieuwe orders sinds september vorig jaar. De exportorders groeiden in het laagste tempo in zes maanden. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de veertiende maand op rij, deze maand in de grootste mate sinds november. De werkgelegenheid nam voor het eerst in elf maanden af, zij het beperkt. De inkoop nam voor de negentiende maand toe, en wel in de grootste mate sinds november vorig jaar. De voorraad ingekochte materialen daalde opnieuw.
De inkoopprijzen daalden voor de zesde en de verkoopprijzen voor de zevende maand op rij, maar beide minder dan in januari. De levertijden waren opnieuw langer. De voorraad gereed product daalde voor de tweede maand op rij, dit keer in de grootste mate sinds april 2013.

Op volle kracht
Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele conculdeert op basis van de jongste NEVI-cijfers dat de industrie in Nederland op volle kracht draait. “ Het groeipatroon van de afgelopen maanden zet zich onverkort door. De score was weliswaar lager dan vorige maand (54.1), maar is toch goed te noemen gezien de onverminderd hoge binnenlandse en buitenlandse vraag (53.8 resp. 54.0). Vooral producenten van consumptiemiddelen en kapitaalgoederen doen het goed. Fabrikanten van halffabrikaten rapporteren lagere groeicijfers. De hoge vraag vertaalt zich in hogere productie- en inkoopvolumes en een betere bezetting van de productiecapaciteit.”
Van Weele denkt dat de negatieve score van de werkgelegenheidsindex (49.0, de eerste negatieve score sinds 11 maanden) een incident is. “Niettemin geeft het aan hoe behoedzaam bedrijven zijn met het werven van extra personeel. De industrie vaart qua banen en voorraden scherp aan de wind en wil de vaste lasten zo laag mogelijk houden.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Opmars producerende industrie blijft aanhouden

03-11 De Nederlandse productiesector heeft in oktober een sterke prestatie neergezet met de hoogste PMI…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal blijft groeien, seizoeneffect remt versnelling

08-08 Het MKB-metaal is in het tweede kwartaal opnieuw gegroeid. Dat geldt vooral voor de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen