MKB-metaal geeft impuls van 1 miljoen aan vmbo-techniek

0

Het kabinet heeft 100 miljoen per jaar extra beschikbaar gesteld voor versterking van het vmbo techniekonderwijs. Het vmbo is aan zet om plannen voor hun regio te maken.  Koninklijke Metaalunie helpt graag mee.

“Het vmbo moet weliswaar met die plannen komen, maar wij helpen graag mee”, aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs bij Metaalunie. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk met partners uit de regio tot een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo te komen. “We doen graag een handreiking vanuit de bedrijven in het MKB-metaal”, aldus Heij.

Verantwoordelijkheid nemen
Het MKB-metaal is een uitdagende sector met een veelheid aan beroepen en (praktijk)opleidingsmogelijkheden. Aangezien er voor vmbo’ers uitstekende toekomstperspectieven zijn, de bedrijven hebben veel behoefte aan vakmensen, ligt het voor de hand dat de sector zich ook inzet voor het vmbo. Volgens Heij is het ons gezamenlijke belang dat het vmbo voldoende en aankomende vakmensen aflevert. “Wij moeten daar onze verantwoordelijkheid in nemen.”

Rol bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven is dus een voorname rol weggelegd in de plannen. Om samenwerking met het bedrijfsleven kracht bij te zetten moeten scholen, om voor een deel van de 100 miljoen in aanmerking te komen, 10% cofinanciering vanuit het bedrijfsleven in hun plannen opnemen. Dat kan financieel én in natura. Hiermee wordt het commitment van bedrijven concreet gemaakt. Dat vindt Koninklijke Metaalunie een goede zaak. Scholen die een hechte band met het omliggende bedrijfsleven hebben, bereiken betere resultaten met hun leerlingen. Als de bijdrage vanuit het bedrijfsleven goed wordt benut gedurende de gehele subsidieperiode, kunnen scholen meer financiële middelen voor hun leerlingen krijgen.

Maatwerk met CoFi-Kit Metaal
Samen met het MKB-metaal opleidingsfonds OOM, wil Metaalunie een concrete handreiking doen. “We hebben een ondersteuningspakket, de CoFi-Kit Metaal, samengesteld waar alle vmbo-techniekscholen gebruik van kunnen maken bij hun plannen.”
De CoFi-kit Metaal biedt, per jaar, per school, een nader te bepalen keuze uit onder andere: 5 stageplaatsen bij MKB-metaalbedrijven, ondersteund door de OOM-Stagegids; 2 gastlessen door MKB-metaalbedrijven; 10 Technoskills (digitaal kennis- en vaardighedeninstrument om de nieuwste technieken in de bedrijven te ‘vertalen’ naar het onderwijs); 2 excursies/bedrijfsbezoeken; 2 docentenstages; Ondersteuning bij Praktische sectororiëntatie; voorlichtingsbijeenkomsten door Opleidingsbedrijven Metaal, bedrijfstakscholen en scholingspools

De onderdelen van de CoFi-kit vertegenwoordigen een financiële waarde. Door deze CoFi-kit is het mogelijk om de co-financiering te kwantificeren op € 5000,- per school. Het is geen vast format. Scholen mogen hun eigen wensen tot uiting brengen. Misschien wil de ene school wel meer gastlessen en minder docentenstages. Ook is het mogelijk dat er metaalbedrijven zijn die meer willen doen voor een bepaalde school. Dan kan de CoFi-kit worden uitgebreid. “Dat maatwerk willen we graag met zijn allen leveren. We gaan er vanuit dat 200 vmbo-scholen hiervan gebruik kunnen maken. Dit lijkt ons een prachtige impuls, want scholen kunnen met deze cofinanciering binnen de subsidieregeling meer financiering aanvragen om meer leerlingen goed op te leiden. In de planvorming tot 1 april 2019 gaan we dat samen met de scholen verder uitwerken.”

Adriaan de Graaf, voorzitter van de Federatie vmbo Techniek, laat alvast weten enthousiast te zijn. “Over 5 jaar willen we voldoende technische leerlingen hebben. Daarin hebben we met de bedrijven een gezamenlijk belang en vinden we elkaar. Een dergelijke aanbod met inzet van MKB-metaalbedrijven, past daar naadloos in”, aldus de Graaf.