MKB-metaal in het oog van de orkaan

De uitslag van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer voor het MKB-metaal was het eerste kwartaal desastreus. De barometer over het tweede kwartaal toont een iets minder negatief beeld, maar de afname van zowel de binnen- als buitenlandse orderportefeuille hangt als een grijze wolk boven de sector.

Dankzij steunmaatregelen is veel werkgelegenheid in het eerste en tweede kwartaal behouden. Van de ondervraagden geeft toch 4% aan dat zij in het tweede kwartaal vast personeel gedwongen heeft moeten ontslaan. Een ander gevolg van de teruglopende orders is de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Bij bijna de helft van de bedrijven is het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal.

Orderpositie binnenland

Ondanks de uitbraak van het coronavirus in het eerste kwartaal, was de afname van de orderportefeuille binnenland in dat kwartaal nog gering. In het tweede kwartaal worden de gevolgen van de crisis echter pijnlijk duidelijk. Bij de helft van de respondenten is de orderportefeuille afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij een derde is deze gelijk gebleven en bij slechts 15% is deze toegenomen. De waardering van de orderportefeuille binnenland is minder negatief dan aan het einde van het eerste kwartaal.

Ondernemers in het MKB-metaal verwachten dat de sterkste teruggang van orders voorlopig achter de rug is. Voor het derde kwartaal van dit jaar wordt nog wel een verdere afname verwacht, maar lang niet meer zo sterk als in het tweede kwartaal. Het aantal ondernemers dat een daling van de binnenlandse portefeuille verwacht, is gehalveerd van twee derde naar een derde. De gemiddelde orderportefeuille in weken is iets toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal van 2020 was deze 7,2 weken en deze is aan het einde van het tweede kwartaal toegenomen tot 7,8 weken.

Orderpositie buitenland

Bijna 60% van de exporterende bedrijven geeft aan dat de orderportefeuille buitenland is afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Terwijl bij 15% de orderportefeuille is toegenomen.  Net als bij de binnenlandse orders is ook de waardering van de orderpositie buitenland minder negatief dan in het eerste kwartaal. De verwachte ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille voor het derde kwartaal is aanmerkelijk minder negatief dan drie maanden geleden. 35% van de exporterende bedrijven verwacht het komende kwartaal een verslechtering. Dit was een kwartaal eerder nog 73%! Van de exporterende bedrijven verwacht 27% voor het derde kwartaal een verbetering.

Verkoopprijzen

De terugvallende orderposities zijn ook van invloed op de prijsontwikkeling. Voor het eerst in ruim vier jaar tijd hebben meer ondernemers hun prijzen moeten verlagen dan dat er ondernemers zijn die de verkoopprijzen konden verhogen. 5% van de bedrijven heeft de verkoopprijzen in het tweede kwartaal verhoogd terwijl deze bij 15% van de bedrijven zijn verlaagd. Bij de overige 80% van de bedrijven zijn de verkoopprijzen gelijk gebleven.

Personeel

Bij de respondenten van deze Barometer werken gemiddeld 16,9 mensen, 15 medewerkers met een vast contract en 1,9 met een flexibel contract. Bijna 20% van de respondenten geeft aan dat zij aan het einde van het tweede kwartaal minder vaste medewerkers in dienst heeft dan een kwartaal eerder. Van deze afname is dit in 20% van de gevallen gepaard gegaan met gedwongen ontslagen. Dit is bij bijna 4% van alle respondenten. Bij de las- en constructiebedrijven betreft het bijna 9% van de bedrijven.

Bij slechts 6% van de bedrijven waren er meer vaste medewerkers in dienst dan drie maanden eerder. Het aantal flexibele krachten is bij 22% van de bedrijven afgenomen terwijl dit bij 5% van de bedrijven is toegenomen.

Het aantal bedrijven dat vacatures heeft uitstaan was in het eerste kwartaal van dit jaar sterk afgenomen: van 40% naar 25%. In het tweede kwartaal is dit gelijk gebleven, zowel in aantal bedrijven als het gemiddeld aantal vacatures per bedrijf. Gemiddeld heeft 25% van de bedrijven 1,5 vacatures openstaan. Keerzijde van de economische teruggang is dat werkgevers verwachten de openstaande vacatures het komende halfjaar sneller in te kunnen vullen.

Bedrijfsresultaat

De afname van de orderportefeuille resulteert in slechtere bedrijfsresultaten. 46% van de bedrijven geeft aan een slechter bedrijfsresultaat te hebben behaald dan een kwartaal eerder, terwijl dit bij 15% van de bedrijven juist is toegenomen. Ook de waardering van het bedrijfsresultaat is in het tweede kwartaal afgenomen ten opzichte van het voorliggende kwartaal. 27% van de bedrijven is tevreden, terwijl 24% aangeeft ontevreden te zijn over het bedrijfsresultaat.

Ook het te verwachten bedrijfsresultaat is voor het derde kwartaal minder negatief dan dat van de Barometer over het eerste kwartaal. Vorig kwartaal gaf 64% van de respondenten aan een slechter bedrijfsresultaat te verwachten, nu is dat 29%. Het aandeel bedrijven dat een beter bedrijfsresultaat verwacht, is toegenomen van 6% na het eerste kwartaal, naar 25% nu. De ontwikkeling van de winst wordt iets positiever beoordeeld dan na het eerste kwartaal. De helft van de bedrijven maakt winst, 28% draait break-even en 22% maakt verlies.

Investeringen in het machinepark

Na het eerste kwartaal gaf per saldo 60% van de bedrijven aan dat zij het komende halfjaar minder zal investeren in machines. Na het tweede kwartaal is dit teruggelopen tot per saldo 32%.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

17-12 Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang…

Bedrijf en Economie

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 uitgesteld

10-12 De reden voor het uitstel is de aanhoudend onzekere situatie omtrent corona. Het is…

Bedrijf en Economie

‘Druk op innovatie wordt alleen maar groter’

08-12 De voorman van het MKB-metaal zegt dit in een gesprek ter gelegenheid van het…

Bedrijf en Economie

Jubileummagazine 20 jaar MetaalNieuws is uit

07-12 Op maar liefst 164 pagina’s komt er van alles langs: de rode Ferrari van…

Bedrijf en Economie

Mkb op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie

30-11 De marktverkenning had tot doel inzicht te krijgen in hoe bereikbaar het Smart Connected…

Personeel en Opleiding

Skillspaspoort voor maakindustrie?

15-11 Volgens FME en Metaalunie is de arbeidsmarkt dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller.…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X