MKB-metaal is overwegend positief, maar investeringsverwachting loopt terug

De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie laat zien dat de economische groei doorzet en ondanks alle uitdagingen op het wereldtoneel, blijven de resultaten in het MKB-metaal goed, ook in het tweede kwartaal van 2018. Zowel de realisaties als de waarderingen liggen op hetzelfde niveau als in het goede eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal geeft meer dan de helft van de bedrijven aan tenminste een vacature open te hebben staan. Een minder positieve uitkomst betreft de investeringsverwachting.

In de Economische Barometer worden vragen gesteld over realisatie, waardering en verwachtingen. De antwoorden op de vragen die betrekking hebben op ‘realisatie’ en ‘waardering’ liggen in het tweede kwartaal op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal. Beantwoording van de vragen over de ‘verwachtingen’ liggen lager dan een kwartaal geleden. De verwachtingen voor het derde kwartaal ten aanzien van de portefeuille buitenland zijn wel hoger dan in het tweede kwartaal, die ten aanzien van de binnenlandse orderportefeuille, het bedrijfsresultaat, en de investeringsverwachtingen zijn voor het derde kwartaal beduidend lager dan voor het tweede kwartaal. Bij de respondenten van de Economische Barometer werken gemiddeld 19 mensen, 17 medewerkers met een vast contract en 2 met een flexibel contract.

Orderpositie binnenland
Bijna de helft van de deelnemers aan de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie geeft aan dat de orderpositie binnenland is verbeterd. Dit was het vorige kwartaal 40% van de respondenten en is in de afgelopen 10 jaar nog niet zo hoog geweest. Bij 44% van de respondenten is de orderportefeuille gelijk gebleven en bij 9% van de deelnemers is de binnenlandse orderportefeuille afgenomen. De waardering van de orderportefeuille binnenland is iets minder positief beantwoord. Gaf na het eerste kwartaal nog twee derde van de respondenten aan tevreden te zijn over de orderportefeuille, in het tweede kwartaal is nog 56% tevreden. Slechts 3 procent van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie. De verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn behoorlijk afgenomen. De exacte reden hiervoor is onbekend, wel geldt met name voor de binnenlandse orderpositie dat deze in het derde kwartaal als gevolg van de zomervakantie lager is. Onder de respondenten is de gemiddelde totale orderportefeuille in weken gelijk gebleven, 11 weken.

Orderpositie buitenland
Van de respondenten geeft iets meer dan de helft aan te exporteren. Ook de ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille wordt in het tweede kwartaal positiever beoordeeld dan in de afgelopen jaren. Net als in het vorige kwartaal nam bij vier op de tien exporterende bedrijven de orderpositie toe, terwijl deze bij slechts 6% in het tweede kwartaal is afgenomen. De waardering van de orderportefeuille buitenland is in het tweede kwartaal gelijk aan die van het eerste kwartaal.
Een percentage van 56% van de exporterende bedrijven beoordelen hun buitenlandse orderpositie als gunstig, 4% kwalificeert de exportportefeuille als ongunstig. De verwachtingen voor de exportportefeuille zijn in tegenstelling tot de binnenlandse orderpositie toegenomen. De helft van de exporteurs verwacht in het derde kwartaal een verdere toename van de omzet, terwijl 8% verwacht dat deze zal afnemen.

Verkoopprijzen
In het eerste kwartaal wist een derde deel van de bedrijven de verkoopprijzen te verhogen, veel ondernemers passen hun prijzen aan het begin van het jaar aan. Ook in het tweede kwartaal weet een kwart van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen. Bij slechts twee procent van de deelnemers lagen de verkoopprijzen in het tweede kwartaal lager dan een kwartaal eerder.

Personeel
Net als in het eerste kwartaal van dit jaar geeft ruim een kwart van de bedrijven aan meer vaste medewerkers in dienst te hebben. Bij 5% van de bedrijven werken minder mensen. Het aantal bedrijven waar het aantal flexibele krachten toenam komt redelijk overeen met de voorliggende kwartalen, namelijk 16% terwijl er bij 7% van de bedrijven minder flexibel personeel werkzaam is. Ook in het tweede kwartaal van 2018 neemt het aandeel bedrijven toe dat opzoek is naar nieuw personeel. In het eerste kwartaal had 47% tenminste een vacature openstaan, in het tweede kwartaal is het aandeel gegroeid tot 58%. Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,4 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten voor 5,3% van hun personeelsbestand vacatures open staan.

Bedrijfsresultaat
Met de groei van orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal verder toe. Bij 43% van de respondenten is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 9% is afgenomen. De waardering van het bedrijfsresultaat is in het tweede kwartaal verder toegenomen. Twee derde van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat tegen 5% die ontevreden is. Ook het te verwachten bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2018 is lager dan voorliggende kwartalen. Het aantal bedrijven dat aangeeft winst te maken, ligt de afgelopen kwartalen ongeveer op hetzelfde niveau. Bijna 80% van de bedrijven geeft aan in het tweede kwartaal winst te hebben gemaakt. Slechts 2% van de bedrijven maakt verlies.

Investeringen in het machinepark
De meest opvallende uitkomst van de barometer betreft de te verwachten investeringen. Sinds het derde kwartaal van 2017 geven iets meer ondernemers aan het komende halfjaar meer te zullen gaan investeren dan er ondernemers zijn die verwachten minder te gaan investeren. Dit saldo bedroeg over de afgelopen kwartalen respectievelijk 5, 10, en 11%. In het tweede kwartaal geeft per saldo nog maar 2% van de bedrijven aan te verwachten meer te gaan investeren. Hierbij valt op dat met name het aantal bedrijven dat verwacht minder te gaan investeren is toegenomen ten opzichte van de vorige kwartalen. In het eerste kwartaal gaf 16% aan te verwachten minder te zullen investeren, terwijl dat aandeel in het tweede kwartaal is opgelopen tot bijna een kwart van de respondenten.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

10-06 “Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV