‘Nederlandse industrie heeft Duitsland heel hard nodig’

0

Nederland was in 2014 het partnerland van de Hannover Mess en het succes daarvan heeft onze belangstelling voor en deelname aan deze industriebeurs een enorme boost gegeven. Sindsdien heeft een groot aantal organisaties de handen ineen geslagen om ons land te presenteren als een hightech land dat bij kan dragen aan de oplossing van mondiale problemen.

Dat beeld uitdragen is ook dit jaar weer een voorname doelstelling. Maar daarnaast moet de Nederlandse presentatie in Hannover ook de samenwerking tussen Nederland en Duitsland versterken en de Smart Industry invoeringsagenda 2018-2021 versnellen. Want dat is allemaal heel hard nodig, zo zegt Peter van Harten van het programmabureau Smart Industry en verantwoordelijk voor de internationale contacten. “Als je alleen al kijkt naar de demografische ontwikkelingen, dan zal onze productiviteit met 200 procent moeten toenemen.”

Beste digitale productienetwerk
Dat kan alleen door volop te kiezen voor digitalisering en automatisering. In dat kader heeft het Nederlandse Smart Industry initiatief zich ten doel gesteld om in 2021 over het meest flexibele en beste digitale productienetwerk van Europa te beschikken. Er zijn al 40 fieldlabs actief die invulling geven aan deze ambitie. Dat zijn allemaal praktische omgevingen, waar bedrijven en kennisinstellingen samen doelgericht oplossingen voor smart industry ontwikkelen, testen en omzetten.in praktische toepassingen. Maar we kunnen dit niet alleen. “We hebben Duitsland hierbij heel hard nodig”, zegt Van Harten. “Daarom willen we dat Duitsland meer oranje kleurt. We willen de Duitse bedrijven ervan doordringen dat ze voor hightech niet automatisch in Japan, VS of misschien Italië moeten zijn. Wij willen met hen samenwerken om de mondiale problemen aan te pakken. Maar ook om een antwoord te geven op China, dat de ambitie heeft om in 2025 het nieuwe Duitsland te zijn. Europa kan alleen zijn positie behouden en versterken door samen te werken. Dan kunnen we in de Champions League blijven.”

Ketendenken koppelen
Vorig jaar zijn al flinke stappen gezet om Duitsland meer oranje te laten kleuren. Er is gesproken met alle Duitse stakeholders, een gezamenlijk competence center Industrie 4.0 – Smart Industry opgezet en tijdens het bezoek van het koningspaar is de basis gelegd voor diverse fundamentele samenwerkingen. Volgens Van Harten kunnen de Nederlandse en de Duitse industrie elkaar uitstekend aanvullen: “Duitsland heeft bedrijven die machines kunnen koppelen zodat je snel de productievloer kunt automatiseren. Daar willen wij ons ketendenken aan koppelen, zodat je een Europees netwerk van Smart Factories kunt realiseren. Hoe dat in de praktijk zou kunnen functioneren zal Nederland demonsteren in het High Tech & Smart Industry House in hal 8. Duitse bezoekers kunnen hier een order plaatsen voor een gepersonaliseerd doosje voor visitekaartjes, dat dan wordt geproduceerd bij een Duits bedrijf elders op de Hannover Messe, waar ze het af kunnen halen. De presentatie in hal 8 is het centrale ontmoetingsplatform voor de Duitse bezoekers. Daarnaast zijn er tijdens de Hannover Messe ook gezamenlijke Nederlandse presentaties in hal 4 (Holland Industrial Supply), hal 2 (Holland High Tech House) en hal 27 (Holland E-mobility House).