Nieuw ‘gezicht’ Salvagnini

0

Alle nieuwe systemen van Salvagnini worden sinds september bestuurd en beheerd met de nieuwe besturingsinterface FACE. Deze is ontwikkeld in het kader van het gelijknamige project FACE, dat de Italiaanse machineproducent samen met NiEW, een op de industriële sector gespecialiseerd bedrijf voor ondernemingsplanning en klantervaring, heeft uitgevoerd. De twee bedrijven hebben voor dit project een RedDot design award gewonnen in de categorie merk- & communicatiedesign.

In het huidige industriescenario speelt de mens-machine interface een belangrijke rol voor het economische succes van elk systeem, aangezien ze een van de belangrijkste raakvlakken vormt tussen de producent en de gebruiker van een techniek en als zodanig de waargenomen waarde van een product kan consolideren. De toenemend digitale werkwijze van de machinebedieners heeft er bovendien toe bijgedragen dat hun verwachtingen veranderen: in de huidige industriële wereld moet de gebruikservaring bij automatische productiesystemen qua bedieningsvriendelijkheid en toegankelijkheid niet anders zijn dan de ervaring die zelfs de eenvoudigste consumentengoederen tegenwoordig bieden.

Reeks nieuwe functies
“We zijn met het project FACE gestart begin 2017 met als doel de klanten een mens-machine interface te leveren die eenvoudig te bedienen en op al onze producten beschikbaar is”, verklaart Pierandrea Bello, productmanager bij Salvagnini. “FACE beschikt over een reeks nieuwe functies, die op basis van een samen met NiEW doorgevoerde systematische analyse van de gewoonten van onze klanten is ontwikkeld. En nu, daar het project is afgesloten, is het echt bevredigend te kunnen zeggen dat dit nieuwe ‘gezicht’ dat we ‘opgezet’ hebben, een aspect is dat de bedieningsvriendelijkheid van de Salvagnini systemen het beste karakteriseert en ook een echt succes is. De RedDot Award onderstreept het belang van dit project en vooral de waarde van de bereikte resultaten.”