Nieuwe branche: Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen

De nieuwe, bij Koninklijke Metaalunie aangesloten, branche Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen (VLPO) gaat het begrip voor veiligheid bij de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen vergroten. Daarvoor wordt een uniforme beoordelingsrichtlijn ontwikkeld die handhavers, vergunningverleners en gebruikers gaat ondersteunen. VLPO bestaat bij de lancering uit vijf leveranciers van prefab opslagvoorzieningen.

Omdat volgens VLPO bleek dat er nog regelmatig onduidelijkheid en een kennisachterstand bestaat over de opslag van gevaarlijke stoffen – met name bij handhavers – en er een toenemend aantal nieuwe gevaarlijke stoffen, waarvan lithium-ion op dit moment het meest bekende voorbeeld is, wil VLPO bij de diverse belanghebbenden de kennis op het gebied van opslag van dergelijke stoffen vergroten. Ook wil de nieuwe branche het vertrouwen van belanghebbende partijen in de producten van de aangesloten leveranciers vergroten door het vastleggen van een prestatienorm van de leveranciers, met toetsing door een Notified Body. Een eerste concept daarvan is inmiddels door Efectis en Peutz opgesteld.

Daarnaast wil VLPO bijdragen aan de richtlijn PGS 15 en relevante regelgeving voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan de prefab opslagvoorzieningen van gevaarlijke stoffen. VLPO gaat bijvoorbeeld ook ten aanzien van de nieuwste PGS15-richtlijn namens haar leden hierover en over andere relevante thema’s een gezamenlijk standpunt formuleren.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Bedrijf en Economie

Metaalunie lanceert eigen verkiezingscampagne voor MKB-maakindustrie

01-11 “De campagne richt zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering voor MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV