Nieuwe branche: Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen

0

De nieuwe, bij Koninklijke Metaalunie aangesloten, branche Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen (VLPO) gaat het begrip voor veiligheid bij de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen vergroten. Daarvoor wordt een uniforme beoordelingsrichtlijn ontwikkeld die handhavers, vergunningverleners en gebruikers gaat ondersteunen. VLPO bestaat bij de lancering uit vijf leveranciers van prefab opslagvoorzieningen.

Omdat volgens VLPO bleek dat er nog regelmatig onduidelijkheid en een kennisachterstand bestaat over de opslag van gevaarlijke stoffen – met name bij handhavers – en er een toenemend aantal nieuwe gevaarlijke stoffen, waarvan lithium-ion op dit moment het meest bekende voorbeeld is, wil VLPO bij de diverse belanghebbenden de kennis op het gebied van opslag van dergelijke stoffen vergroten. Ook wil de nieuwe branche het vertrouwen van belanghebbende partijen in de producten van de aangesloten leveranciers vergroten door het vastleggen van een prestatienorm van de leveranciers, met toetsing door een Notified Body. Een eerste concept daarvan is inmiddels door Efectis en Peutz opgesteld.

Daarnaast wil VLPO bijdragen aan de richtlijn PGS 15 en relevante regelgeving voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan de prefab opslagvoorzieningen van gevaarlijke stoffen. VLPO gaat bijvoorbeeld ook ten aanzien van de nieuwste PGS15-richtlijn namens haar leden hierover en over andere relevante thema’s een gezamenlijk standpunt formuleren.