Nieuwe dienstverlening Metaalunie: Bedrijfscoaching

0

Bedrijfscoaching is een nieuwe dienstverlening van Koninklijke Metaalunie die ondernemers helpt met strategische bewustwording en positionering van het bedrijf.

“Soms is een ondernemer zo bezig binnen bepaalde kaders te denken en te handelen, dat niet alles uit het bedrijf wordt gehaald wat erin zou kunnen zitten”, zegt Metaalunievoorzitter Fried Kaanen. “Bedrijfscoaching helpt ondernemers om het onderwerp strategie hoger op de agenda te krijgen. Het doel hiervan is om samen met de ondernemer een goed geïmplementeerde strategie te formuleren.”

Omdat juist in een tijd als deze alle zeilen worden bijgezet om aan alle klantvragen te voldoen, is een ondernemer bezig binnen bepaalde kaders te denken en te handelen. “Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat wat een op papier goed doordachte strategie is, niet voor de hele interne organisatie duidelijk is. Of dat die strategie niet helder genoeg geformuleerd is voor leveranciers en afnemers. Maar dat wel zou moeten zijn vanwege de toenemende urgentie van samenwerking op alle plekken in de keten. Het is om al deze redenen dat Metaalunie gestart is met Bedrijfscoaching”, aldus Kaanen.
Na een succesvolle pilotfase waarin zo’n veertig bedrijven het coachingstraject hebben doorlopen, wordt de nieuwe dienstverlening nu breed uitgerold naar alle Metaalunieleden. Kaanen: “Het frame en de tools geven de gelegenheid voor leden om met onze adviseurs te sparren en de strategie te bepalen voor de onderneming in de toekomst. Maakt het bedrijf de juiste keuzes, zijn er nieuwe mogelijkheden die zich aandienen en moeten er maatregelen worden genomen? Ook hiermee willen we ondernemers ondersteuning bieden.”

Werkwijze

Bedrijfscoaching bestaat uit drie hoofdmodules die de ondernemer samen met de Metaalunie bedrijfscoach in een aantal bijeenkomsten doorloopt. Bijeenkomsten vinden samen met de bedrijfscoach op het bedrijf plaats. De eerste module is de kwantitatieve inventarisatie van gegevens. In deze module worden daarnaast de belangrijkste prestatie indicatoren voor de onderneming bepaald met daarbij het mogelijke verbeterpotentieel. De tweede module is die van de strategie. De strategische ambitie en voorkeur van de ondernemer wordt bepaald en de mate waarin deze voorkeur en ambitie gerealiseerd wordt, dan wel te herkennen is in de onderneming. Daarbij wordt er gezamenlijk nagegaan of en welke strategische voorkeurselementen leiden tot toegevoegde waarde van de onderneming en de ontwikkeling daarvan. De derde module draait om ondernemerschap. Deze module kan pas effectief worden ingezet als de strategische keuzes van de ondernemer en zijn bedrijf volledig duidelijk zijn.

Vanaf dat moment kan men aan de relevante zaken werken om daarmee de gekozen strategie ten uitvoer te brengen. Hierdoor krijgt het bedrijf voor de buitenwereld een samenhangend profiel en straalt dit uit naar de markt. Een paar voorbeelden van de acht aandachtsgebieden die in de ondernemerschapsmodule besproken worden, zijn ‘missie en visie’, ‘onderscheidend vermogen’, ‘het signaleren van kansen’ en ‘intuïtie en onderbuikgevoel’.

Rapportage

Metaalunie Bedrijfscoaching wordt afgesloten met een rapportage van de inventarisaties en, wanneer mogelijk, volgt een bedrijfsvergelijking op basis van strategische voorkeuren en bedrijfstypering. Aan Metaalunie Bedrijfscoaching zijn kosten verbonden en het kan eenmalig of jaarlijks plaatsvinden.