Nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek

Werkgeversorganisaties, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), en de vakbonden hebben op 3 april een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek.

Het transitieplan wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties

De nieuwe regeling bestaat uit een solidaire premieregeling, een verplichte basisregeling en vrijwillige aanvullende regelingen en treedt in werking op 1 januari 2026. Met ingang van die datum worden de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ‘invaren’ genoemd. De nieuwe pensioenregeling vloeit voort uit de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die sinds 1 juli 2023 van kracht is.

Transitieplan

Sociale partners hebben de (overgang naar de) nieuwe regeling vastgelegd in een transitieplan. Uitgangspunt is een evenwichtige behandeling van de deelnemers uit alle leeftijdsgroepen (inclusief alle pensioengerechtigden). Dat betekent onder meer dat alle opgebouwde pensioenrechten overgaan naar de nieuwe regeling. Het transitieplan wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Uitvoering bij PMT

PMT zorgt voor een evenwichtige overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds wordt ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe regeling en verzorgt de communicatie met de (verplicht en vrijwillig) aangesloten werkgevers, (ex-)werknemers en pensioengerechtigden. Sociale partners monitoren bij en na de overgang naar de nieuwe pensioenregeling of de evenwichtigheid en de doelstellingen van de nieuwe regeling worden gerealiseerd.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 3,26 procent

28-11 De premie van 27,98% blijft gelijk en de pensioenopbouw stijgt van 1,815% naar 1,875%…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraad van PME Pensioenfonds klimt gestaag omhoog

20-07 Een toename van het rendement in combinatie met een hogere marktrente is hiervan de…

Personeel en Opleiding

Metaalpensioenfondsen investeren nogmaals € 150 miljoen in start- en scale-ups

08-02 Er worden de komende jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in Nederlandse snelgroeiende technologiebedrijven die…

Personeel en Opleiding

Gepensioneerde PME krijgt er gemiddeld 50 euro netto per maand bij

28-11 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME, “Afgelopen jaar schoot de energierekening omhoog en werd…

Personeel en Opleiding

PMT verhoogt pensioenen met 4,2%

16-11 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de pensioenuitkering en voor de niet…

Bedrijf en Economie

Pensioenfonds PMT belegt niet meer in 19 fossiele energiebedrijven

09-11 PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die mogelijk mee kunnen bewegen…

Bedrijf en Economie

Ook PMT pensioenen tussentijds omhoog

11-07 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de maandelijkse pensioenuitkering. Voor deelnemers betekent…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 1,29%

22-06 De verhoging is volgens het pensioenfonds in de metaal en technologische industrie  een eerste…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV