Pensioenfonds PMT belegt niet meer in 19 fossiele energiebedrijven

PMT, het pensioenfonds metaal & techniek, heeft 19 van de 42 eerder gekozen fossiele energiebedrijven in de aandelenportefeuille uitgesloten. Deze bedrijven voldoen niet aan de doelstellingen die PMT heeft gesteld voor het eerste deel van het aangescherpte engagementprogramma.

De bedrijven die geen net-zero ambitie hebben afgegeven voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld. Daarom zijn deze 19 bedrijven per 1 oktober 2022 op de uitsluitingslijst geplaatst.

PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die mogelijk mee kunnen bewegen met de energietransitie. Ook verhoogt PMT zijn doelstelling voor impactinvesteringen van 2 miljard euro naar minimaal 4 miljard euro in 2025. Bovendien heeft het fonds zich een impactambitie van 10 miljard euro per ultimo 2030 als doel gesteld, waarvan 4 miljard binnen het thema energietransitie en 35% in Nederland.

Schone en duurzame economie

PMT kondigde begin 2022 een uitbreiding van zijn engagementprogramma aan om zijn invloed als belegger intensiever te gebruiken en met CO2 intensieve bedrijven het gesprek aan te gaan over het verlagen van de uitstoot en een transitie naar een schone en duurzame economie. Sindsdien heeft PMT contact gezocht met alle olie- en gassector en de nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Aan deze bedrijven is gevraagd zich te committeren aan het 1,5-graden pad van het Parijsakkoord en die ambitie publiekelijk bekend te maken.

Uitsluitingslijst

De bedrijven die geen net-zero ambitie hebben afgegeven voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld. Daarom zijn deze 19 bedrijven per 1 oktober 2022 op de uitsluitingslijst geplaatst. Het geld dat de verkoop van de bedrijven oplevert (279 miljoen euro) wordt verdeeld over de hele portefeuille en komt zo uiteindelijk in de impactinvesteringen terecht want daar verhoogt PMT zijn ambitie. Op dit moment belegt PMT EUR 2,2 miljard in olie en gas.

Voorlopers identificeren

PMT gaat het klimaatengagement in de komende maanden voortzetten met zowel de resterende fossiele energiebedrijven in de portefeuille, als grootgebruikers van fossiele energie (waaronder bedrijven in de zware industrie, chemie-, en cementsector). Op basis van de informatie uit de gesprekken wil PMT voorlopers identificeren die een goede bijdrage leveren aan de energietransitie conform de afspraken uit het Parijsakkoord. Via haar engagementliist en jaarverslagen rapporteert het fonds over de voortgang van engagement met bedrijven.

Extra impactinvesteringen

PMT acht het van groot belang om te investeren in projecten die naast een goed rendement, ook een positieve maatschappelijke impact hebben. Hiervoor zijn vijf thema’s gekozen, die passen bij de sector metaal en techniek (energietransitie, circulaire economie, innovatie in Europa, betaalbare huisvesting en gezondheidszorg).
PMT heeft op dit moment 1,9 miljard aan impactinvesteringen in de portefeuille, waarvan 405 miljoen euro aan beleggingen die direct bijdragen aan de energietransitie. Dat betreft investeringen in infrastructuur, en infrastructuur leningen. Met infrastructuurleningen wordt bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe windmolenparken gefinancierd. De impact van deze investeringen is meetbaar. Door PMT’s impactinvesteringen in de energietransitie is sinds begin van de investeringen tot eind 2021 in totaal 2.882.000t CO2 vermeden. Dat is te vergelijken met de jaarlijkse directe CO2 uitstoot van circa 360.000 Nederlandse huishoudens.

In september heeft PMT 600 miljoen euro gecommitteerd aan Glennmont Partners, een vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in duurzame energie. Hierbij zal geïnvesteerd worden in onder andere windenergie, zonne-energie en energieopslag.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek

08-04 De nieuwe regeling bestaat uit een solidaire premieregeling, een verplichte basisregeling en vrijwillige aanvullende…

Bedrijf en Economie

Miljoenen voor innovatie door metaalpensioenfondsen

20-03 Deze investering wordt gedaan via een nieuw fonds, genaamd het ‘Strategic Partners Fund’. Het…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 3,26 procent

28-11 De premie van 27,98% blijft gelijk en de pensioenopbouw stijgt van 1,815% naar 1,875%…

Personeel en Opleiding

Financiële positie pensioenfonds PME verder versterkt

19-10 De actuele dekkingsgraad steeg van 113,5% eind juni naar 118,1% eind september. De stijgende…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraad van PME Pensioenfonds klimt gestaag omhoog

20-07 Een toename van het rendement in combinatie met een hogere marktrente is hiervan de…

Personeel en Opleiding

Metaalpensioenfondsen investeren nogmaals € 150 miljoen in start- en scale-ups

08-02 Er worden de komende jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in Nederlandse snelgroeiende technologiebedrijven die…

Personeel en Opleiding

PME gaat voor halvering absolute CO2-uitstoot in 2030

04-01 Ook voor de beleggingscategorieën vastgoed, infrastructuur en private equity zijn reductiedoelstellingen geformuleerd. PME is…

Personeel en Opleiding

Gepensioneerde PME krijgt er gemiddeld 50 euro netto per maand bij

28-11 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME, “Afgelopen jaar schoot de energierekening omhoog en werd…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV