Nieuwe richtlijn beoordeling prefab brandwerende opslagen

De Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) heeft de Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. Deze is bedoeld om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen. Met de beoordelingsrichtlijn kan worden bepaald of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

De beoordelingsrichtlijn is samengesteld door Efectis Nederland en Peutz. Hierbij waren de leveranciers Anlag International, Bumax, Denios, Hiltra Barneveld en Kok Milieuopslagsystemen betrokken.

De beoordelingsrichtlijn is samengesteld door Efectis Nederland (specialist in brandonderzoek, testen, engineering en modellering) en Peutz (adviseur in o.a. brandveiligheid, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek). Bij de totstandkoming waren de leveranciers Anlag International, Bumax, Denios, Hiltra Barneveld en Kok Milieuopslagsystemen betrokken.

In de nieuwe richtlijn is vastgelegd hoe de prefab opslagsystemen die VLPO-leden leveren, op een juiste wijze moeten worden beoordeeld. Met de introductie van PGS 15 een aantal jaar geleden, ontstond de behoefte aan duidelijkheid over de manier waarop aan de gestelde eisen kon worden voldaan. De regelgeving leidde namelijk tot gebrek aan inzichtelijkheid bij onder andere bevoegd gezag, klanten en verzekeraars. Als reactie hierop sloegen de aanbieders van prefab opslagvoorzieningen, verenigt in VLPO, de handen ineen om een uniforme en duidelijke beoordelingsrichtlijn samen te laten stellen.

“Het is positief dat de VLPO-bedrijven – ondanks dat ze elkaars concurrenten zijn – samenwerken om de beoordelingsrichtlijn te laten opstellen”, zegt Frans van der Brugh, branchemanager VLPO bij Koninklijke Metaalunie. “Ze zijn kritisch naar elkaar, maar hierdoor gaat het veiligheidsniveau wel sterk omhoog. En hierdoor kunnen onder andere de omgevingsdiensten de leden, maar ook andere marktpartijen op een eenduidige manier beoordelen op de uitvoering van de PGS 15.”

Vertrouwen

“Verschillende bedrijven brachten rapporten uit, waar het bevoegd gezag vragen over stelde. De regelgeving sluit bovendien niet altijd aan bij de praktijk. De nieuwe beoordelingsrichtlijn zorgt voor transparantie en uniformiteit”, vindt ir. Cindy Beckers, manager/senior advisor expertise bij Efectis en medeauteur van de richtlijn. “VLPO stelt met deze richtlijn een standaard die als referentiepunt kan dienen voor andere partijen. Allerlei misinterpretaties en discussies worden erdoor weggenomen. De klanten zijn de grote winnaar.’

Christiaan Dahrs, projectleider bij Peutz en medeauteur van de richtlijn, constateert dat de overheid wel regels maakt, maar geen beschrijving van de uitvoering ervan maakt. “Voor een PGS 15-opslagvoorziening zijn de eisen vastgelegd, maar niet hoe partijen aan die eisen moeten voldoen en hoe dat moet worden gedocumenteerd en gecommuniceerd. Dat leverde stapels met losse rapporten en beoordelingen op en dat maakte het voor de klant ondoorzichtig en leidde tot onnodige vertragingen. Die problemen worden door de beoordelingsrichtlijn weggenomen.”

Blauwdruk

De komende jaren staan in het teken van de implementatie van de richtlijn, vertelt Beckers. “Belanghebbende partijen, zoals het bevoegd gezag, lezen mee, krijgen er aanvragen voor en beoordelen. Na verloop van tijd ontstaat er naar verwachting acceptatie van de richtlijn bij het bevoegd gezag – en daarmee het vertrouwen van de klanten.” Dahrs: “De richtlijn is een blauwdruk voor komende projecten, denk aan de opslag van lithiumbatterijen. Het voorwerk voor die beoordelingsrichtlijn is hiermee gedaan.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Nieuwe branche: Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen

21-10 De nieuwe, bij Koninklijke Metaalunie aangesloten, branche Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen (VLPO) gaat het…

Metaalnieuws inBeeld

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema