Nog steeds geen nieuwe cao’s; bonden organiseren actiedag

Na zeven onderhandelingsronden is er nog steeds geen akkoord bereikt over een nieuwe cao metaal en techniek (kleinmetaal). Ook in de metalektro (grootmetaal) zijn werkgevers en werknemers er nog niet uit. De vakbonden organiseren nu op vrijdag 21 juni een landelijke ‘Dag van de Vakmensen in de Techniek’. Overal in het land vinden acties plaats en in Zoetermeer zal een grote bijeenkomst worden gehouden.

Zowel in de metalektro als in de metaal & techniek liggen de standpunten van werkgevers en werknemers ver uiteen. De werkgevers stellen dat de vakbonden de problematiek die de bedrijven ondervinden door de zware economische omstandigheden onderschatten. Ineke Dezentjé Hamming, FME-voorzitter en hoofd van de werkgeversonderhandelingsdelegatie metalektro, stelt bovendien dat de bonden niet begrijpen dat de wereld is veranderd. “Bedrijven kunnen alleen overleven als ze snel kunnen inspelen op de sterk wisselende vraag. Is dat niet mogelijk, dan dreigt de maakindustrie uit Nederland te verdwijnen.”
Volgens de bonden behelzen de voorstellen die de werkgevers tot dusverre hebben gedaan forse verslechteringen voor de werknemers. Zij spreken van een enorme inlevering van koopkracht, doordat een fatsoenlijke loonontwikkeling ontbreekt. Ook wil FNV Metaal duidelijke afspraken over het bestrijden van uitwassen in flex en schijnconstructies.

Op 11 juni heeft het laatste overleg plaatsgevonden in de kleinmetaal. Partijen hebben de afspraak gemaakt om, alvorens het overleg voort te zetten, tijd in te ruimen voor achterbanraadpleging. FNV Metaal verklaarde evenwel na afloop van het overleg er geen vertrouwen meer in te hebben dat het met onderhandelen alleen nog gaat lukken. en zich te beraden op verdere stappen.

Het laatste overleg in de metalektro was eind mei. Hier hebben de bonden het overleg afgebroken en een zogeheten voorultimatum gesteld aan de werkgevers. Die hebben daarop gereageerd met een brief, waarin ze laten weten het van groot belang te vinden dat er zo snel mogelijk een goede CAO Metalektro voor ondernemingen in de technologische industrie komt. Dezentjé Hamming: “Juist in deze tijd, waarin het economisch optimisme van de jaren negentig heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid, is het van belang dat werkgevers en vakbonden de handen ineenslaan. Dit is in het belang van de technologische industrie en daarmee van de werkgelegenheid. Acties zijn in de huidige omstandigheden onverantwoord.” In de brief geeft FME aan dat de werkgevers bereid blijven om, zonder voorwaarden vooraf, het CAO-overleg op constructieve wijze voort te zetten.

Pamflet actiedag FNV Metaal

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Metaal gaat staken voor nieuwe cao; acties starten maandag in Friesland

17-04 De vakbonden roepen hun leden op tot actie, omdat de werkgevers na weken van…

Personeel en Opleiding

Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers

15-04 Het ultimatum verloopt aanstaande woensdag om 18.00 uur. Indien de werkgevers niet met de…

Personeel en Opleiding

Werkgevers doen ‘stevig’ eindbod voor nieuwe cao’s Metaal & Techniek

15-04 UPDATE:      Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers…

Personeel en Opleiding

Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

08-04 Vakbond FNV Metaal zal de werkgevers nu samen met de andere bonden op korte…

Personeel en Opleiding

Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

29-03 Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over…

Personeel en Opleiding

Afschaffing jeugdlonen heet hangijzer aan cao-tafel

18-03 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie spreken van een impasse. Volgens hen weigeren…

Personeel en Opleiding

CNV: ‘Werknemers metalektro hebben inhaalslag te maken’

11-03 De bond gaat de cao-onderhandelingen, die op 21 maart starten, in met een inzet…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV