Nog steeds geen nieuwe cao’s; bonden organiseren actiedag

Na zeven onderhandelingsronden is er nog steeds geen akkoord bereikt over een nieuwe cao metaal en techniek (kleinmetaal). Ook in de metalektro (grootmetaal) zijn werkgevers en werknemers er nog niet uit. De vakbonden organiseren nu op vrijdag 21 juni een landelijke ‘Dag van de Vakmensen in de Techniek’. Overal in het land vinden acties plaats en in Zoetermeer zal een grote bijeenkomst worden gehouden.

Zowel in de metalektro als in de metaal & techniek liggen de standpunten van werkgevers en werknemers ver uiteen. De werkgevers stellen dat de vakbonden de problematiek die de bedrijven ondervinden door de zware economische omstandigheden onderschatten. Ineke Dezentjé Hamming, FME-voorzitter en hoofd van de werkgeversonderhandelingsdelegatie metalektro, stelt bovendien dat de bonden niet begrijpen dat de wereld is veranderd. “Bedrijven kunnen alleen overleven als ze snel kunnen inspelen op de sterk wisselende vraag. Is dat niet mogelijk, dan dreigt de maakindustrie uit Nederland te verdwijnen.”
Volgens de bonden behelzen de voorstellen die de werkgevers tot dusverre hebben gedaan forse verslechteringen voor de werknemers. Zij spreken van een enorme inlevering van koopkracht, doordat een fatsoenlijke loonontwikkeling ontbreekt. Ook wil FNV Metaal duidelijke afspraken over het bestrijden van uitwassen in flex en schijnconstructies.

Op 11 juni heeft het laatste overleg plaatsgevonden in de kleinmetaal. Partijen hebben de afspraak gemaakt om, alvorens het overleg voort te zetten, tijd in te ruimen voor achterbanraadpleging. FNV Metaal verklaarde evenwel na afloop van het overleg er geen vertrouwen meer in te hebben dat het met onderhandelen alleen nog gaat lukken. en zich te beraden op verdere stappen.

Het laatste overleg in de metalektro was eind mei. Hier hebben de bonden het overleg afgebroken en een zogeheten voorultimatum gesteld aan de werkgevers. Die hebben daarop gereageerd met een brief, waarin ze laten weten het van groot belang te vinden dat er zo snel mogelijk een goede CAO Metalektro voor ondernemingen in de technologische industrie komt. Dezentjé Hamming: “Juist in deze tijd, waarin het economisch optimisme van de jaren negentig heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid, is het van belang dat werkgevers en vakbonden de handen ineenslaan. Dit is in het belang van de technologische industrie en daarmee van de werkgelegenheid. Acties zijn in de huidige omstandigheden onverantwoord.” In de brief geeft FME aan dat de werkgevers bereid blijven om, zonder voorwaarden vooraf, het CAO-overleg op constructieve wijze voort te zetten.

Pamflet actiedag FNV Metaal

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Personeel en Opleiding

Staking breidt zich uit

09-02 Mustafa Kirac, bestuurder FNV Metaal: “In het kader van de verbreding gaan we in…

Bedrijf en Economie

Petitie voor goede cao 12.000 keer getekend

26-01 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie wezen op 14 oktober 2021, tijdens de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen