Octrooi-intensieve industrieën betalen de hoogste lonen

0

Industrieën die intensief (bovengemiddeld) gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten (IER) zoals octrooien, merken, industriële ontwerpen en auteursrechten genereren jaarlijks 39,3% van het Nederlandse BBP (271 miljard euro) en zijn goed voor 2,3 miljoen banen (29% van het Nederlandse totaal).

Deze bevindingen zijn gepubliceerd in een gezamenlijk rapport van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Hierin wordt een analyse gemaakt van het belang van IER voor de EU-economie tussen 2014 en 2016. Vergeleken met de periode 2011-2013 steeg het aantal banen in IER-intensieve industrieën in de EU met 1,3 miljoen, terwijl de totale werkgelegenheid in de EU licht daalde. De toegevoegde waarde per werknemer in deze industrieën is hoger dan in de rest van de economie. Dienovereenkomstig betalen IER-intensieve industrieën significant hogere lonen: gemiddeld 47% meer dan in andere sectoren, oplopend tot 72% meer waar het banen in octrooi-intensieve industrieën betreft.

De industriële sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten en het sterkst presteren wat betreft de werkgelegenheid in Nederland zijn: (1) Zakelijke en andere management consultancies; (2) Machinebouw en gerelateerde technische advisering; (3) Computerprogrammering; (4) Computer consultancy en (5) Sport, amusement en recreatie.

Octrooi-intensieve industrieën nemen in Nederland 670.000 banen voor hun rekening. In 2018 werden er vanuit Nederland 7.140 octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingediend. Nederland staat daarmee op de 8ste plaats, na de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, Volksrepubliek China, Zwitserland en Zuid-Korea. De belangrijkste aanvragers uit Nederland waren Philips, Philips Lighting, Airbus en NXP Semiconductors. De meeste aanvragen betroffen medische technologie, elektrische machines en energie, computers, meting en optica. Merk-intensieve industrieën nemen in Nederland 1.8 miljoen banen voor hun rekening. In 2018 stond Nederland op het gebied van merkaanvragen ook op de 8e plaats, ditmaal bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) na Duitsland, de VS, Volksrepubliek China, Italië, het VK, Spanje en Frankrijk.