Omzet en orderportefeuille MKB-metaal zakken verder weg

Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. Een maand geleden was dit nog 37%. Dit blijkt uit onderzoek (het derde inmiddels) van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven.

Vooruitkijkend naar de komende weken verwacht 79% van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille, een maand geleden was dit 57%. Het vertrouwen onder de exporterende bedrijven om de coronacrisis te overleven is lager dan bij bedrijven die hun producten alleen in Nederland afzetten (63% versus 82%).  Van de exporterende bedrijven geeft 90% aan problemen te ondervinden door de corona-crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 70% is. Een steeds groter wordende zorg van de aan de enquête deelnemende bedrijven is de afnemende orderpositie. Een maand geleden gaf een derde deel van hen aan dat dit de grootste zorg is: dat is in week 17 toegenomen tot 65% van de bedrijven.

Het MKB-metaal ziet de afname van de orderportefeuille/omzet als het grootste probleem.

Het MKB-metaal ziet de afname van de orderportefeuille/omzet als het grootste probleem.

Genomen maatregelen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken, blijft de regeling loonkosten-subsidie NOW. Twee weken geleden gaf 30% van de bedrijven aan deze te hebben aangevraagd. In week 17 is dit opgelopen tot 41% van de bedrijven. In de afgelopen weken heeft een derde deel van de metaalbedrijven de flexibele schil afgebouwd en nog eens 18% verwacht dit de komende periode te gaan doen. Voor het eerst geven enkele respondenten aan dat men verwacht de komende weken vast personeel te moeten ontslaan. Een andere maatregel waar veel ondernemers gebruik van maken, is het uitstel van betalen van belastingen.

Net als twee weken geleden hebben zeven op de tien ondernemers er veel vertrouwen in dat hun bedrijf door de coronacrisis komt.

Net als twee weken geleden hebben zeven op de tien ondernemers er veel vertrouwen in dat hun bedrijf door de coronacrisis komt.

Ontwikkeling omzet en orderportefeuille

Ondanks het feit dat de sector zich kenmerkt door relatief lange orderportefeuilles, is de omzet in de afgelopen twee weken bij 63% van de bedrijven afgenomen. De gemiddelde omzetafname bij deze bedrijven is 25%. Een maand geleden gaf 37% van de bedrijven aan te maken te hebben met een omzetdaling van gemiddeld 30%. Ook de orderportefeuille neemt weer verder af. Een maand geleden nam bij 57% van de respondenten de orderportefeuille af. In week 17 is dat toegenomen tot acht van de tien bedrijven.

De afname was ook in beide gevallen gemiddeld met 30%. De vooruitzichten voor de komende twee weken lijken op de realisatie in de afgelopen maand. Zeven op de tien bedrijven verwacht een verdere afname van de orderpositie met gemiddeld 30%.

Vertrouwen in overleven

Net als twee weken geleden hebben zeven op de tien ondernemers er veel vertrouwen in dat hun bedrijf door de coronacrisis komt. Een kwart geeft aan te twijfelen of dit gaat lukken en 3% heeft er weinig vertrouwen in. Onder de exporterende bedrijven is het vertrouwen veel lager dan bij niet exporterende bedrijven. Van de exporterende bedrijven heeft maar 63% er vertrouwen in dat het bedrijf de coronacrisis overleeft terwijl dit bij niet-exporterende bedrijven 82% is.

Bron: Metaalunie

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

10-06 “Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV