Omzet MKB-metaal 22% lager dan jaar geleden

Het aantal MKB-metaalondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand heel voorzichtig iets afgenomen. Dit blijkt uit het vijfde onderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal.

Het aandeel bedrijven dat geen grote gevolgen ondervindt is in drie maanden tijd gestaag toegenomen van 14% in week 13 naar 23% nu. Van de exporterende bedrijven geeft 84% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 68% is.

Grootste problemen

Door steeds meer bedrijven wordt de afnemende orderportefeuille als een probleem ervaren. Op dit moment heeft bijna 80% van de bedrijven daarmee te maken. Voor de komende maand neemt dit aandeel verder toe. Een ander probleem dat groter wordt naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, is de liquiditeitskrapte. Nu ervaart 40% van de respondenten de afnemende liquiditeitspositie als een probleem, maar de komende maand neemt dit voor veel bedrijven sterk toe. Een maand geleden was dit nog 28%.

Afnemende liquiditeitspositie

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten. Een maand geleden was dit nog 62%, een duidelijke verbetering. Een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar liquiditeitsproblemen te krijgen, terwijl een derde deel van de bedrijven dit binnen een jaar verwacht.

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten.

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten.

Welke maatregelen zijn en worden genomen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. 60% van de bedrijven heeft van de NOW 1 subsidie gebruikgemaakt. 56% van de respondenten verwacht gebruik te gaan maken van NOW 2. Twee andere maatregelen die veel worden genomen zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen.

Ontwikkeling omzet Q2 en Q3

Net als in de vorige editie is de respondenten gevraagd hoe de omzet zich in het tweede kwartaal heeft ontwikkeld en wat men van het derde kwartaal verwacht. Bij 69% van de respondenten is de omzet in het tweede kwartaal afgenomen, terwijl deze bij 10% is toegenomen. De gemiddelde afname van de omzet bij de bedrijven die met een omzet-afname te maken hebben is 29%. Bij de bedrijven waarbij de omzet is toegenomen is de toename gemiddeld 19% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 22% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019.

Voor het derde kwartaal verwachten net iets meer bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 22%. Daarom wordt een stabilisatie verwacht ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

17-12 Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang…

Bedrijf en Economie

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 uitgesteld

10-12 De reden voor het uitstel is de aanhoudend onzekere situatie omtrent corona. Het is…

Bedrijf en Economie

‘Druk op innovatie wordt alleen maar groter’

08-12 De voorman van het MKB-metaal zegt dit in een gesprek ter gelegenheid van het…

Bedrijf en Economie

Jubileummagazine 20 jaar MetaalNieuws is uit

07-12 Op maar liefst 164 pagina’s komt er van alles langs: de rode Ferrari van…

Bedrijf en Economie

Mkb op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie

30-11 De marktverkenning had tot doel inzicht te krijgen in hoe bereikbaar het Smart Connected…

Personeel en Opleiding

Skillspaspoort voor maakindustrie?

15-11 Volgens FME en Metaalunie is de arbeidsmarkt dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller.…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X