Omzet MKB-metaal 22% lager dan jaar geleden

Het aantal MKB-metaalondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand heel voorzichtig iets afgenomen. Dit blijkt uit het vijfde onderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal.

Het aandeel bedrijven dat geen grote gevolgen ondervindt is in drie maanden tijd gestaag toegenomen van 14% in week 13 naar 23% nu. Van de exporterende bedrijven geeft 84% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 68% is.

Grootste problemen

Door steeds meer bedrijven wordt de afnemende orderportefeuille als een probleem ervaren. Op dit moment heeft bijna 80% van de bedrijven daarmee te maken. Voor de komende maand neemt dit aandeel verder toe. Een ander probleem dat groter wordt naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, is de liquiditeitskrapte. Nu ervaart 40% van de respondenten de afnemende liquiditeitspositie als een probleem, maar de komende maand neemt dit voor veel bedrijven sterk toe. Een maand geleden was dit nog 28%.

Afnemende liquiditeitspositie

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten. Een maand geleden was dit nog 62%, een duidelijke verbetering. Een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar liquiditeitsproblemen te krijgen, terwijl een derde deel van de bedrijven dit binnen een jaar verwacht.

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten.

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten.

Welke maatregelen zijn en worden genomen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. 60% van de bedrijven heeft van de NOW 1 subsidie gebruikgemaakt. 56% van de respondenten verwacht gebruik te gaan maken van NOW 2. Twee andere maatregelen die veel worden genomen zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen.

Ontwikkeling omzet Q2 en Q3

Net als in de vorige editie is de respondenten gevraagd hoe de omzet zich in het tweede kwartaal heeft ontwikkeld en wat men van het derde kwartaal verwacht. Bij 69% van de respondenten is de omzet in het tweede kwartaal afgenomen, terwijl deze bij 10% is toegenomen. De gemiddelde afname van de omzet bij de bedrijven die met een omzet-afname te maken hebben is 29%. Bij de bedrijven waarbij de omzet is toegenomen is de toename gemiddeld 19% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 22% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019.

Voor het derde kwartaal verwachten net iets meer bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 22%. Daarom wordt een stabilisatie verwacht ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Invest International verdubbelt financiering voor MKB-export

17-01 De extra storting in het speciale MKB exportfonds is gedaan omdat de vraag van…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Automatisering

’Samenwerking nodig voor digitale transformatie’

19-12 De toekomst van machinebouw en installatietechniek ligt in digitale, op data gebaseerde bedrijfsmodellen en…

Columns

Vrijdag vrij!

18-12 Het jaar 2023 was voor veel ondernemers een bewogen jaar. De coronaperiode ligt achter…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Bedrijf en Economie

Metaalunie lanceert eigen verkiezingscampagne voor MKB-maakindustrie

01-11 “De campagne richt zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering voor MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?