Omzet VDL Groep in eerste halfjaar 2018 met 29 procent gegroeid

0

De gecombineerde omzet van het industriële familiebedrijf VDL Groep in Eindhoven is na de eerste zes maanden uitgekomen op 3,1 miljard euro. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017.

De totale orderportefeuille (exclusief de divisie Autoassemblage) is over de hele linie gegroeid van 769 miljoen euro eind 2017 naar 957 miljoen euro medio 2018, een stijging van ongeveer een kwart. Het aantal medewerkers bij VDL Groep is in een jaar met 11 procent toegenomen naar 17.238 medewerkers medio 2018.

Toeleveringen
Door groei vooral in de segmenten hightech en automotive is de omzet van de divisie Toeleveringen gestegen naar 668 miljoen euro, ten opzichte van 564 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017. De orderportefeuille laat een stijging zien, van 402 miljoen euro op 31 december 2017 naar 460 miljoen euro na de eerste zes maanden van dit jaar. De divisie Toeleveringen is in het eerste halfjaar winstgevend geweest en VDL voorziet aanhoudende groei. Het concern verwacht in het laatste kwartaal duidelijkheid te kunnen verschaffen over de eventuele overname van Siemens Hengelo. VDL kondigde in juli aan hiervoor een intentieovereenkomst te hebben getekend. “Tijdens de komende periode, die in het teken zal staan van het feiten- en boekenonderzoek en afstemming met ondernemingsraden, vakorganisaties en mededingingsautoriteit, zullen we geen mededelingen doen over deze intentie tot overname.”

Autoassemblage
De divisie Autoassemblage heeft in het eerste halfjaar van 2018 een omzet behaald van 1.882 miljoen euro. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 1.326 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017. De groei van de omzet is gerealiseerd door de verhoogde productie van modellen MINI en de BMW X1 in opdracht van BMW Group. Ondanks de enorme groei bij VDL Nedcar is het resultaat afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Investeringen in de ontwikkeling van medewerkers zijn daarvoor een belangrijke verklaring. De opschaling van het bedrijf is gepaard gegaan met een stevige groei van het aantal medewerkers. Die hebben bij VDL Nedcar interne opleidingen gevolgd. In Born werken 7.081 medewerkers. Daarnaast is geïnvesteerd in de optimalisatie van processen en productielijnen, en wordt het resultaat ook gedrukt doordat minder auto’s zijn uitgeleverd dan gepland als gevolg van stakingsdagen.

Bussen
De omzet van de divisie Bussen is gestegen van 245 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017 naar 256 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018. De orderportefeuille is eveneens toegenomen, van 228 miljoen euro eind 2017 naar 281 miljoen euro medio 2018. VDL Bus & Coach heeft het eerste halfjaar van 2018 met verlies afgesloten. Dat heeft te maken met verhoogde investeringen als gevolg van de strategie in elektrische voertuigen, waarbij onlangs opnieuw mooie orders zijn binnengehaald.

Eindproducten
De divisie Eindproducten heeft in het eerste halfjaar van 2018 een omzet behaald van 272 miljoen euro ten opzichte van 291 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017. Deze lichte daling is toe te schrijven aan het moment van afsluiten van projecten door de diverse projectorganisaties die onderdeel zijn van deze divisie; in het eerste halfjaar van 2018 zijn relatief minder projecten afgesloten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De orderportefeuille van Eindproducten is gestegen, van 139 miljoen euro eind 2017 naar 217 miljoen euro medio 2018. Deze divisie heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten en de vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn positief.

Investeren
“We zijn tevreden over het afgelopen halfjaar”, licht president-directeur Willem van der Leegte toe. “We zijn positief gestemd dat ons operationeel resultaat wederom is verbeterd. Ondanks dat we waakzaam blijven op economische veranderingen en kostenverhogingen blijven we vol inzetten op investeringen in onze medewerkers, productieprocessen, producten en markten. Een belangrijk aandachtspunt blijft het organiseren van de groei, en tegelijkertijd streven we ernaar om ons resultaat stapsgewijs te verbeteren.”
VDL Groep heeft goede verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2018. Voor het hele jaar zal de totale omzet uitkomen op ruim 6 miljard euro. De over de hele linie goed gevulde orderportefeuilles geven vertrouwen. De verwachting is dat het nettoresultaat het niveau van 2017 (153 miljoen euro) zal overtreffen.