Onderhandelingen metaal-cao vastgelopen

0

Na verschillende onderhandelingsronden is er is nog steeds geen nieuwe cao Metalektro. Ook de extra onderhandelingsronde voor een nieuwe cao is nergens op uitgelopen. De FNV Metaal heeft werkgevers tot 5 juni 12.00 uur de tijd gegeven om op het eindbod in te gaan.

Tot teleurstelling van FNV Metaal is werkgeversorganisatie FME niet met het gewenste bod voor alle metaalwerknemers in de grootste metaal-cao van Nederland gekomen. De bonden hebben gezamenlijk een eindbod neergelegd. Werkgevers hebben tot 5 juni 12.00 uur in de middag de tijd om serieus op dit bod in te gaan. “Het gaat heel erg goed met de meeste bedrijven in de grootmetaal”, zegt Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal. “Het is dan ook ongelofelijk respectloos dat de FME de klinkende winsten niet vertaalt naar fatsoenlijke voorstellen, waaruit blijkt dat het personeel ook meedeelt in de winsten.”

Geen toezeggingen
FNV Metaal wil een moderne cao voor de 150.000 werknemers bij grootmetaalbedrijven zoals Daf, VDL Nedcar, ASML, Siemens en Scania. Bolster: “De werknemers verdienen een goede loonsverhoging, afspraken om het zware werk aan te kunnen en een moderne cao waarin werknemers meer autonomie en zeggenschap over hun werk hebben”, vervolgt Bolster. “Het gaat dan over regie op hun eigen werk, hun werktijden, hun opleiding en ontwikkeling. Over bijna al deze punten konden we het niet eens worden, wat ronduit bespottelijk is in deze tijd van grote tekorten aan technische vakkrachten.”

Investeren in metaalsector
Ook raken de FME en FNV Metaal het niet eens over het door de FNV voorgestelde generatiepact. Bolster zegt hierover: “Over de hele linie ligt de FME dwars. Al hun voorstellen staan dwars op hun eigen innovatieplannen en de ontwikkeling van de metaalsector.”

Onrealistisch
De FME op zijn beurt vraagt de vakbonden terug te keren naar de onderhandelingstafel. “Wij waren nog volop in gesprek en ik ben dan ook zeer onaangenaam verrast dat wij tijdens de onderhandelingen met een ultimatum zijn geconfronteerd met daarin een kostenstijging van 16% na 3 jaar voor de werkgevers”, zegt FME-onderhandelaar Ab van der Touw. “Dat is een absoluut onrealistisch voorstel voor de Nederlandse technologiebedrijven en niet goed voor de werkgelegenheid in onze sector. Het is zeer teleurstellend dat de bonden het eindvoorstel van FME niet hebben willen afwachten.”