Onderhandelingen over nieuwe CAO opnieuw stukgelopen

Op dinsdag 8 januari hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME informeel overleg gevoerd over de metalektro-cao. Volgens FME ligt er een voorstel op tafel waar veel werknemers alleen maar van kunnen dromen, maar wordt dit door de bonden niet geaccepteerd.

De werkgeversorganisatie en de vakbonden staan op een aantal punten lijnrecht tegenover elkaar. Belangrijkste aspecten van de onderhandelingen zijn bijvoorbeeld het loonbod en het pact tussen generaties. Beide partijen willen echter niet van hun standpunt wijken en een CAO akkoord is er dus nog steeds niet. Volgens FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 blijkt uit de gesprekken met FME dat werknemersbelangen niet belangrijk zijn voor de metaalwerkgevers. De werkgeversorganisatie stelt op haar beurt dat de vakbonden een goed loonbod en een primeur op een recht op deelname aan een generatiepact niet hebben geaccepteerd.

Lijnrecht tegenover elkaar
FME stelt gemiddeld een vrijblijvende 2,9% loonsverhoging per 12 maanden voor, wat volgens FNV Metaal niet in verhouding staat met loonsverhogingen in andere sectoren. “De werkgevers bieden nu slechts 0,1% meer dan hun eindbod van september 2018 en dan nog steeds vrijblijvend, zodat werkgevers zonder betrokkenheid van werknemers zelf nog kunnen bepalen of ze die loonsverhoging werkelijk gaan doorvoeren”, aldus Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal. “De FME goochelt wat met cijfers waardoor het mooier lijkt, maar totaal is het gemiddeld nog altijd hetzelfde, omdat er geen enkel extra bod of eenmalige uitkering is voor het gemis aan loon uit 2018 en er ook geen loonsverhoging is voorgesteld voor 2021. De rijke grootmetaalsector biedt dus minder dan in sectoren zoals de bouw, de motorvoertuigen, de zorg en de schoonmaak.” Haar collega Jorg Sauer van vakbeweging VHP2 is het daarmee eens: “De oplossingsgerichte opstelling van de vakbonden zie ik helaas niet terug bij de FME. Als FME echt naar de belangen van de sector en haar werknemers kijkt, dan moet die cao binnen handbereik zijn.” De werkgeversorganisatie is het hier echter absoluut niet mee eens en zegt dat de vakbonden vergaande zeggenschap willen over onder andere werktijden en ploegendiensten bij de bedrijven en dat ondernemers vinden dat dit al voldoende in wetgeving én in de cao is geregeld. FME deelt op zijn website een brief die het naar werkgevers in de metalektro heeft gestuurd en betreurt het dat de bonden de kans op een nieuwe cao niet met beide handen hebben aangepakt. “Naast de arbeidsvoorwaarden, willen de vakbonden het vooral hebben over de uitbreiding van hun positie”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. “De vakbonden lijken aan het stuur van de ondernemingen te willen staan. Maar zo kunnen ondernemers niet ondernemen.”

Gelukkig Nieuwjaarstaking
Op kerstavond legden metaalwerkers van Voestalpine Polynorm en Flamco nog 24 uur het werk neer en tijdens de Gelukkig Nieuwjaarstaking op 10 januari, verdeeld over meerdere stakingslocaties, verwachten de bonden zo’n 5500 stakers. In de regio’s Rotterdam, Limburg, Noord-Friesland, Zwolle, Deventer, Nijmegen en Utrecht wordt 48 uur lang gestaakt en in Drenthe leggen de metaalwerkers 24 uur hun werk neer. “Onbegrijpelijk en onverantwoord dat zo met de belangen van werknemers wordt omgegaan”, vervolgt Bolster. “Alsof we tientallen jaren worden teruggeworpen in de tijd! Blijkbaar zijn nog vaker stakingen nodig, voordat de metaalwerkgevers eindelijk eens tot inzicht komen en de FME toestemming geven om fatsoenlijke afspraken te maken. Daarom laten opnieuw de metaalwerkers van zich horen. Ik hoop dat de werkgevers stoppen met druk zetten op stakende medewerkers en in plaats daarvan hun wil om eruit te komen aan de onderhandelingstafel laten zien. Als FME namens de werkgevers eindelijk eens met een serieus mandaat komt die recht doet aan die 150.000 medewerkers in de sector, komen wij natuurlijk graag weer aan tafel.” Joost van Egmond, actieleider van CNV Vakmensen is het met haar eens: “Met de acties van deze week, tegelijkertijd op meerdere plekken in Nederland, gaan we een nieuwe fase in. De acties gaan onverminderd door, nu de FME de weg compleet kwijt lijkt te zijn. We roepen de metaalbedrijven in het land op om hun verstand te gebruiken en geen spelletje met werknemers te spelen.” Ook Albert Meeuwissen van vakbond De Unie pleit voor een snelle oplossing: “Of het nu gaat over de loonsverhogingen, generatiepact of doorbetaling bij ziekte, de solidariteit lijkt steeds verder te zoeken in de voorstellen van de werkgevers. De Unie gaat voor eerlijke en duidelijke afspraken voor de hele sector. Dat is goed voor de mensen in de sector en maakt ook de sector aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.”

Voorstel om van te dromen
Het is nog niet duidelijk wanneer de vakbonden en de werkgeversorganisatie weer met elkaar om de tafel gaan. Loes Bezemer-Videler, bestuurder CNV Vakmensen vindt dat FME blokkades opwerkt om tot een akkoord te komen. “Wij vinden het onbegrijpelijk en onverantwoord dat de FME op dit moment niet bereid is om een sector-cao Metalektro af te sluiten die ook in het belang van werknemers is”, aldus de bestuurder. “Zeker nu in deze tijd, waarin er enorme tekorten zijn aan vakmensen en er bij veel bedrijven winsten worden gemaakt. Bizar om te zien, dat de FME niet zijn verantwoordelijkheid neemt en niet durft te staan voor een sector waar ze juist trots op moeten zijn. Het wordt echt de hoogste tijd dat de FME inziet dat je werknemers juist dient te waarderen en in hen dient te investeren om uiteindelijk toekomstbestendig te kunnen zijn.” FME is het daar niet mee eens en geeft aan dat het erop lijkt dat de bonden geen ruimte hebben van de achterban en dat het voor de bonden alles of niets is. “We hebben een fantastisch loonbod van 3,5% per 1 februari 2019, 1,5% per 1 augustus 2019, 3% per 1 januari 2020 (feitelijk 8 procent loonsverhoging voor de komende twee jaar) gedaan, we hebben een vurige wens van de bonden, recht op deelname aan een generatiepact, willen opnemen en 3000 flexcontracten willen omzetten naar vaste contracten”, zegt Dezentjé. “Na het mislukken van het pensioenakkoord en het niet meewerken van FNV aan het Klimaatakkoord, lijkt ook een akkoord over de cao Metalektro verder weg dan ooit. Er ligt een voorstel van FME op tafel waar veel werknemers alleen maar van kunnen dromen. Maar het is voor de bonden blijkbaar niet genoeg.”

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Bedrijf en Economie

Cao-akkoord: werknemers metalektro krijgen er 5,3% bij

14-07 Het onderhandelingsresultaat is bereikt na maandenlang actie voeren met talrijke ‘staakstraten’ door het hele…

Bedrijf en Economie

FME-voorzitter bespreekt innovatiepact met de koning

07-07 “Het versterken van onze strategische autonomie is niet alleen om geopolitieke redenen belangrijk, maar…

Bedrijf en Economie

Landelijke cao-staking in metalektro

30-06 Sinds januari worden er in de sector door het hele land estafettestakingen gehouden, telkens…

Bedrijf en Economie

FNV trakteert metalektrobedrijven op chips

26-05 Door het tekort aan computerchips zijn er bij de bedrijven problemen met de productie.…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X