Onderhoud 100% voorspelbaar

15

Het onderhoud 100% voorspelbaar maken en het productieproces zo inrichten dat er tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk energieverbruik zo veel als mogelijk wordt geproduceerd. Dat is het uiteindelijke doel van het Fieldlab Smart Maintenance Techport dat onlangs officieel van start is gegaan.

De deelnemers aan dit Fieldlab vormen met elkaar een zogenaamde ‘triple helix’, een samenwerking tussen productiebedrijven, onderhoudsbedrijven, start-ups, kennisinstellingen en overheden in de Techport-regio (IJmond). In het ecosysteem wordt gebruik gemaakt van het fysieke Fieldlab én het netwerk om slimmere manieren van onderhoud te ontwikkelen, in de markt te zetten en te vertalen naar opleidingen.

Het Fieldlab Smart Maintenance Techport richt zich op nieuwe onderhoudsmodellen waarin voorspellingen gedaan kunnen worden op fouten, afwijkingen en falen van lagers, rollen, pompen en motoren. Data van de sensoren in fabrieksinstallaties wordt geanalyseerd en gekoppeld aan informatie over productie, planning en kwaliteit.
In de komende jaren gaan diverse industriële producenten en leveranciers, zoals onderhoudsbedrijven en ICT-specialisten, aan de slag in een proeffabriek (het Fieldlab) in de Techport-regio en met echte fabrieken. Ook onderwijsinstellingen leveren, als kennisdragers, een bijdrage aan dit ecosysteem. Samen ontwikkelen zij nieuwe businessmodellen en in het verlengde daarvan nieuwe opleidingsmodules.

Het Fieldlab vestigt zich in de Tata Academy en start direct met vraagstukken vanuit de industrie. Het eerste vraagstuk komt uit de Koudbandwals van Tata Steel. “Je kunt niet continu fabrieksprocessen stilleggen, dus we gebruiken het Fieldlab om voor te bereiden, te simuleren en te testen’’, aldus directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland.
Het in aandrijf- en pomptechniek gespecialiseerde bedrijf Facta gaat ook aan de slag met Smart Maintenance. Directeur Jeffrey Schotvanger: ,,In eerste instantie starten we met een installatie die het proces van pompen en elektromotoren simuleert. Later dit jaar volgt een installatie die slijtage van rollen en lagers in processen nabootst.’’

De deelnemende partners van het Fieldlab zijn Tata Steel, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Center for Business Analytics, Amsterdam Data Science en de bedrijven Facta, SKF, Semiotic Labs, Van der Eng Labels, Koning en Hartman, Bosma & Bronkhorst, IJssel Techniek en World Class Maintenance. Naast deze ontwikkelaars hebben nog eens 13 partijen de intentie uitgesproken om gebruik te maken van het Fieldlab vanuit hun eigen industriële context.

Facebook Comments